Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 12, 2012

SaLuSa, October 12, 2012

Vi, akkurat som dere har opplevd forsinkelser, men så lenge vi fortsatt kan fullføre oppgavene våre som planlagt, bekymrer det oss ikke mye. Vi kan lett tilpasse oss til de situasjoner vi står overfor, men for dere betyr det mer frustrasjon, fordi vi ikke kan gi dere mer enn enkelte detaljer om hva som foregår. Slik vi ser dere, er det stadig flere av dere som står opp og krever sin frihet, og gjør masse godt arbeid som vil gjøre at slutten kommer mye raskere for den siste kabalen. Vi skal være der og gi dem en ”siste dytt” inn i glemselen, slik at de ikke lenger vil være en trussel for dere eller oss. Det vil være signalet som forteller at vi kan sette i gang for fullt med vårt oppdrag. Selv med den beste vilje i verden, kan ikke økonomien reddes. Den er på terskelen til kollaps og det kan ikke unngås. Det dere bevitner i disse dager er de mørke sjelenes siste, desperate forsøk på å klamre seg til det de fortsatt har, men deres makt svinner raskt.

Noen regjeringer vi har kontaktet er levende opptatt av og klare for forandringene, klare til å samarbeide, mens andre er nølende og prøver å opprettholde “det gamle”. Sannheten er at uansett hvor mye de forsøker å forhindre det, så kommer forandringene, og det vil bli umulig for dem å ikke delta. Det spiller ingen rolle hvilken politisk farge de måtte ha, for på samme måte som alle andre land, så vil de ikke ha noe annet alternativ enn å forandre seg. De løsningene vi har lagt frem for å løse deres nåværende problemer er de eneste som kan gi raske resultater. De vil sørge for at problemene og ubehagelighetene for dere blir holdt på et minimum, og når dere forstår nødvendigheten av dem, vil det sikre at planene får full støtte.

Forandringene vil medføre at folk kommer hverandre mye nærmere, og med opphør av all krig, vil dette føre til en vidunderlig fred på Jorden. Dette vil også hjelpe til å skape ny tillit mellom ulike land, og de barrierene som finns mellom dem i dag vil falle. Så snart dere oppnår en slik grad av samarbeid, vil resten av forandringene falle raskt på plass. Våpenindustrien og alle andre elementer av militære styrker vil bli ”demontert”, men med tiden vil et Fredskorps erstatte dem, som utelukkende vil ha forsvarsoppgaver. For øyeblikket utgjør de militære og deres baser rundt om i verden en trussel som kan bli gnisten som starter en krig, men det vil også endres. I fremtiden vil intet land ha fremmede styrker på sin jord, og folk vil ikke levnes noen tvil om at freden vil bli permanent og at vi vil garantere for det.

Så som dere kan se, er planene for deres frihet og gjenopprettelse av deres selvstendighet, godt ivaretatt. Det betyr at dere overhodet ikke trenger å bekymre dere om trusler om krig. Det vil ikke bli tillatt, og vi har allerede gjort det klinkende klart at atomvåpen ikke får brukes, og vi vil sørge for at det blir overholdt. Veien frem mot Oppstigningen blir bredere og tiltrekker seg flere sjeler som har funnet tillit og tro på det vi og våre allierte arbeider for. For å si det rett ut, Kjære Sjeler, så finnes det ingen annen vei og tro oss når vi sier at alle aspekter ved deres Oppstigning er omhyggelig gjennomdiskutert, helt til vi har kommet frem til den optimale løsningen. Vi gjør det som er til beste for alle, uten å legge oss opp i folks frie vilje til å velge en annen vei slik de selv ønsker det.

Det har aldri vært vår oppgave å presse våre synspunkter på dere, men kun å sikre at alle de som ønsker å stige opp får anledning til å gjøre det. De forandringene som kommer er de dere har ønsket dere, men som Illuminati har nektet dere, for å hindre deres oppløftelse. Så aksepten for dem skulle komme helt naturlig, ettersom de allerede har vært innbakt i planene for det dere skulle erfare i dette livet. Få sjeler evner å huske sin livsplan, og i sannhet er det beste at dere takler utfordringene etter hvert som de kommer, for ellers ville dere kunne omgå dem og således endre resultatet. Noen ganger søker dere råd fra klarsynte for å forklare situasjonen for dere og den type hjelp er tillatt, men den endelige avgjørelse og hvordan dere vil handle, er totalt opp til hver enkelt av dere. På samme vis er det ingen som kan overta deres karma, men det er arrangert slik at noen sjeler samarbeider med dere for å hjelpe dere.

En del sjeler finner det vanskelig å tro på at de selv, frivillig, valgte å oppleve dualiteten. Og likevel er det slik at hver eneste en av dere valgte det, i visshet om at det ville akselerere deres egen utvikling og bidra med mye ny kunnskap til ”den kosmiske felles viten”. Underbevisst vet dere alt dette, i tillegg løftet fra de høyere riker, som har fulgt deres liv og læring gjennom tusener av år, om å hjelpe dere. De tjener Gud og de tjener også dere og setter planen for deres Oppstigning ut i livet. Et løfte har blitt gitt om at de mørke Sjelene under ingen omstendighet vil få lov til å lykkes med å forhindre deres Oppstigning. Og dette er grunnen til at dere vil være tjent med å gripe denne fantastiske muligheten til å stige opp sammen med Moder Jord.

Det ligger noen vanskelige perioder foran dere, men dere vil komme dere gjennom dem, og resultatet vil være at dere løfter dere enda høyere inn i Lyset. Tiden flyr og forandringene er nærmere enn noensinne, og selv om ingen gir noen datoer, så er det helt klart at endetiden er i ferd med å ta av. Kan dere fatte det at millenniumskiftet er 13 år tilbake, og når dere ser tilbake på deres utvikling, er det særdeles tydelig når det gjelder deres bevissthetsnivå. Lysets og Kjærlighetenes energi har spredd seg som en skogbrann, og fugl Fønix i sitt høyere uttrykk er i ferd med å stige opp av asken. Den har kraft til å transmutere alle lavere energier, som ikke lenger vil eksistere i det nivået dere er på vei inn i.

Det at det tilsynelatende synes å være lite aktivitet, betyr ikke at svært lite skjer, for vi er i virkeligheten mer travle enn noen gang med å forpurre forsøk på å stanse fremgangen. De mørke Sjelene er mestere til å skape splid og konflikt og trøbbel, men vi kjenner deres intensjoner og holder dem for det meste i sjakk. Det er ikke alltid at det er de som tar initiativet, men vi kan forutse hva de har tenkt å gjøre og sørge for at de ikke får det resultatet de ønsker seg. Dette gjør at moralen deres stadig synker, og den er på lavmål allerede. Spillet er slutt for dem og deres tid er omme, og de ville gjøre klokt i å trekke seg tilbake og tillate at resten av spillet utfolder seg etter planen. De er imidlertid fortsatt trassige og prøver å komme seg unna sin uunngåelige skjebne og forvaring, som krever at de må stå til rette for sine forbrytelser mot menneskeheten.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan meddele dere at den Galaktiske Føderasjon aldri har vært i slik alarmberedskap som nå, og er klare til å gå til aksjon. Noen uker av tid slik dere ser den, er bare noen sekunder slik vi opplever tiden, så endetiden synes å være over oss allerede, og for dere akselererer den også.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge