Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 13, 2011

SaLuSa, April 13, 2011

Vi må få si det en gang til hvilke fantastiske sjeler dere er og vi beundrer dere for deres pågangsmot til å komme dere gjennom alle de utfordringene som legges foran dere. Selv om dere har vært atskilt fra deres Høyere Selv med et forglemmelsens slør, så har dere likevel funnet Lyset inni dere og fortsetter på veien tilbake til full bevissthet. Det har gjort det mulig for dere å gjøre et kjempesprang fremover og forberede dere til Oppstigningen. Hånd i hånd med det, kommer også evnen til å skjelne klart når det gjelder informasjon, slik at dere greier å avgjøre hva som er sant, til forskjell fra det mer tvilsomme eller den rene desinformasjon. Ta imot det som føles riktig for dere selv og om dere videreformidler ekte informasjon, så kan dere være sikre på at den vil finne veien tilbake til dere. Faktum er at dere allerede har all kunnskap inni dere. Det kan av og til bety at dere må legge til side alt det dere har blitt oppdratt til å tro, for å gi dere selv en ny mulighet til å forstå sannheten. Enda bedre er det om dere starter med blanke ark igjen. På den måten vil Veilederne deres kunne nå frem til dere og vise dere riktig retning. Dere kan være sikre på at hver enkelt sjel har mange Høyere Vesener som arbeider for å opplyse dem.

Livet behøver ikke å være komplisert, men menneskene har blitt egoistiske og ofte selvsentrerte. Dere kan ikke fortsette slik uten at det blir mye strid, som igjen leder til konfrontasjoner og fredfulle forhold er vanskelig å få til. Problemet er at hver og en ønsker å kontrollere den annen og det er en sikker oppskrift på kraftig uenighet. Når dere har nådd det nivået at dere kan behandle hverandre som likeverdige, og kan finne kjærlighet for dem i deres hjerte, så kan dere takle slike situasjoner med tålmodighet, ro og forståelse. Det tar tid å lære seg å stå i mot verbale angrep og forsøk på å kontrollere dere, men det er mulig å la det gå inn i det ene øret og ut av det andre uten å reagere med negative følelser. Med tiden vil dere finne det helt uproblematisk å oppnå en slik ro og det går hånd i hånd med evnen til å møte alle med Uforbeholden Kjærlighet. Først må dere imidlertid lære å ha kontroll på deres egne følelser og lære at dere ikke trenger å oppføre dere truende for å bli tatt på alvor. Vanlige mennesker handler først og tenker etterpå og da er det oftest for sent å unngå konsekvensene.

Kjære Sjeler, vi vet at det er lett for oss å snakke om slike temaer som selvkontroll, men det er en evne dere vil erverve etter hvert som bevissthetsnivået deres stiger. Jo mer Lys dere absorberer, jo roligere blir dere og deres blotte tilstedeværelse vil virke beroligende på omgivelsene. Forestill dere den vakre og oppløftende energien som oppstår når mennesker med samme livsholdning kommer sammen. Noen av dere har opplevd det og vet hvor kraftfullt det er. Etter hvert som de mange gruppene blir stadig flere og flere rundt om i verden, så vil de bli knyttet til hverandre slik at et nettverk av Lys utvikler seg. Når energien som sendes til Jorden stadig øker, så vil det vokse eksponentielt og hurtig løfte vibrasjonene. Det betyr at dere allerede har en fot i fjerde dimensjon og er i ferd med å legge de lavere dimensjoner bak dere. Hvis dere virkelig ønsker å stige opp, så har dere aldri før hatt en slik gylden anledning.

Det finns vel knapt ett budskap om Oppstigningen som ikke nevner Kjærlighet og Lys og det er fordi det er avgjørende for at dere skal lykkes og kunne reise tilbake til de høyere dimensjoner. Enhver sjel er av Lyset, selv om det kan være svekket, og har potensialet i seg til å uttrykke seg selv som et storslagent Vesen av Lys og Kjærlighet. Når dere betrakter en annen person, så se bakenfor det fysiske ytre og vit at de har gudsgnisten i seg slik som alle andre. Dere er alle knyttet til hverandre og det er sant at det du gjør mot én, det gjør du mot alle. Kollektiv er dere ansvarlige for at dere befinner dere der dere er i dag. Gjennom mange liv har dere visualisert fremtiden og skapt veien frem mot den. Det har vært opp til dere selv om det var enkelt eller vanskelig, men Mennesket har i de nyere tideverv blitt nesten slukt av mørke energier og nære på mistet kontakten med Lyset. Heldigvis kan det aldri utslukkes helt og det har løftet seg opp gjennom mørket for på ny å vise dere vei. I dag har det vokst til den mest innflytelsesrike kraft på planeten og er i ferd med å raskt bryte ned de negative energiene, for de kan ikke eksistere ved siden av en slik kraft. Dere ser nå veldig tydelig at forandringene kommer stadig raskere og at de av og til skaper kaos, men det vil være kortvarig.

Vi i den Galaktiske Føderasjon gjør det vi kan for å hjelpe frem en fredfull løsning i Midt-Østen, men de mørke energiene er så dypt rotfestet i det området at det er vanskelig, også for oss. Vi kan ikke trenge oss på folk, men vi kan arbeide for å skape fred og stabilitet i en situasjon. Dersom vi ble invitert til å delta, ville det selvfølgelig vært annerledes. Likevel er det mye bedre på mange måter, at dere viser at dere selv kan løse problemene. Imidlertid er vi ansvarlige over for Guden i dette Universet og utfører Gud’s ordrer når det gjelder dere. Gud har gitt dere fri vilje og vil ikke legge seg bort i deres beslutninger, med mindre det får konsekvenser utenfor Jorden og går ut over andre planeter og deres livsformer. Avslutningen av denne syklusen i dualiteten, og Oppstigningen, finner sted fordi Gud har forordnet det slik og det er på tide at den ender, slik at dere kan begynne på den neste fase i deres utvikling.

Vi er derfor, akkurat som dere er det, del av en Mektig Plan som omfatter hele Universet og som hver eneste planet er involvert i. Alle er i ferd med å løfte seg opp i de høyere vibrasjoner og det er en storslagen begivenhet og en anledning til omfattende feiring. Dere skal også ta del i den og deres lille planet vil være gjenstand for mye oppmerksomhet, for dere er viden kjent for deres fantastiske bragder gjennom de tider dere har bodd på den. Vel har dere vært i karantene, men deres utvikling og seier over de mørke kreftene er kjent over hele Universet. Så snart vi får tillatelse til å lande åpent på Jorden, så vil dere få stifte bekjentskap med representanter for mange sivilisasjoner. Mange vil være menneskelige av utseende, med det er også andre som er ganske forskjellig fra dere, og alle har sitt utspring i Kilden til Alt Som Er.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og i likhet med mine kolleger oppglødd over at vi er så nær å få møte dere igjen. Ja, det kan nok gå noen måneder før vi får tillatelse til å vise oss på himmelen i store antall, men kontakten med dere har foregått i mange år og vil bli mer åpen i den umiddelbare fremtid. Det er en del forutsetninger som må oppfylles på begge sider før det kan skje og det må i tillegg være enighet om det rette øyeblikk for avsløringen. Når vår eksistens endelig blir offisielt anerkjent, så vil det gjøre det mulig å ha mye mer åpen kontakt med dere. Det vil i sin tur føre til at våre delegasjoner får anledning til å møte med myndighetene deres.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge