Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 8, 2013

SaLuSa, March 8, 2013

Verden er fortsatt i en tilstand av kaos, men vi kan se at alt skrider frem slik det er ment, for å skape de resultatene som er nødvendige for å sette dere trygt på veien mot den Nye Tidsalder. De gamle systemene og dualitetens ordninger blir nå synlige for hva de egentlig er, nemlig at de har vært et middel til å holde dere under kontroll. De må fjernes, eller forandre, dersom noen som helst del av dem skal kunne være med videre i de høyere vibrasjonene. Noen av forandringene skjer helt naturlig, men noen situasjoner er menneskeskapte og krever at dere tar tak i dem for at de skal kunne brytes ned. Det å gjenopprette deres frihet og uavhengighet er et slikt område, og her trengs det juridiske virkemidler for å forandre de lovene som har vært innført for å ta fra dere friheten. Det vil ta tid og vil være lettest å få gjennomført når regjeringsskiftene har funnet sted. Mye avhenger av dette skiftet og dere kan være forsikret om at det som skal til for å avstedkomme dette allerede ligger på plass.

Noe som mange av dere allerede begynner å erkjenne, er at etter oppløftelsen den 21. desember, så har det skjedd en merkbar endring i folks holdning til hverandre. Denne oppvåkningen har også ført til at flere og flere kommer sammen og danner grupper for å arbeide for alles beste. Myndigheten blir nå konfrontert og stilt krav til på områder som angår dere alle og deres levestandard. Det begynner å demre for dere at dere har blitt manipulert og utnyttet av dem som har sittet ved makten. Det har vært en bevisst strategi, og var det ikke for at dere begynte å våkne opp, så ville det ha endt med at dere mistet enhver frihet. Det kan høres ut som det er å ta vel hardt i, men Illuminati har arbeidet målrettet for dette i tusener av år.

Denne fremtiden ble forutsett og Lysets krefter fikk også et mål å arbeide mot, som skulle sikre at Illuminati ikke nådde sitt. Man kan si at det aldri ville ha blitt noen reell konkurranse, fordi Lyset vil alltid være vinneren under slike forhold. Det har imidlertid ikke vært uten kostnader for Menneskeheten og mange har til og med ofret livet, men husk da på at dere alle frivillig tilbød deres tjeneste. Sannheten er at deres opplevelser og erfaringer har økt hastigheten på deres evolusjon, så det dere har gitt av dere selv har aldri vært forgjeves eller uten sin verdi. Dere har virkelig vært i det dypeste mørke, men nå er dere langt kommet på veien tilbake tilde nivåene hvor bare Lyset kan eksistere.

I løpet av de neste årene vil dere komme til å se vidunderlige forandringer som endelig vil bringe dere til det “forjettede land” og dere vil leve i krystallbyer av Lys, hvor det pure og rene vil være en permanent del av det hele. Dette innebærer at dere vil arbeide dere gjennom mange spennende forandringstrinn for å nå dette nivået, som vil gjøre det mulig for dere å få slutt på deres avhengighet av fossilt drivstoff og ta i bruk fri energi. Denne teknologen er allerede i ferd med å bli til virkelighet, men først må de som motsetter seg en slik endring bli fjernet slik at de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene for det.

Når ting kommer til et stadium som gjør det mulig for oss å vise oss åpent og være sammen med dere, så vil også deres venner fra Innerjorden kunne møte dere, og da vil en ny viktig periode i deres evolusjon ta til. Dere vil raskt ta igjen det dere har mistet av tid og igjen bli de Galaktiske Vesener som dere i virkeligheten er, og var, før dere begav dere inn i å erfare de lavere vibrasjonene. Alle disse forandringene vil også føre med seg en enorm lykke over rett og slett å leve, og livet vil oppfylle deres drømmer og gi dere stor tilfredshet. Faktum er at dere snart vil være så fokusert på deres nye opplevelser at tiden deres i dualiteten raskt vil bli et fjernt minne.

Døden som sådan vil ikke lenger være noe tema ettersom dere selv vil bestemme når dere ønsker å bevege inn i en ny type erfaring. Det å bytte kropp vil være like enkelt som å ta på seg andre klær. På dette punkt kan det være riktig å nevne at etter hvert som deres skapende evner vokser, så vil dere med tanken kunne skape hvordan det nå skulle være at dere ønsker å se ut. Alle disse fremskrittene vil gi dere så mye mere tid til dere selv, fordi “arbeid”, slik dere er vant til å tenke på det, ikke er noe dere er nødt til gjøre for å overleve. Ei heller vil det ta så mye av deres tid som i dag. Det vil være mer et spørsmål om å gjøre det dere liker og som gir dere tilfredsstillelse. Med tiden vil ikke lenger penger være en del av livet. Det vil dere for lengst ha kvittet dere med, for slik fungerer et samfunn der hvor alle arbeider for alles beste. Dere vil ha alt det dere trenger og mye av det dere ønsker dere kan ”tenkes frem” når dere har behov for det.

Kjære Sjeler, vi er klar over at noen av dere fortsatt føler dere sviktet fordi det i det ytre ikke syntes som om noe skjedde på den 21ste desember. Men det skjedde mye mer enn hva som er synlig for det blotte øyet og vi har ikke redusert på vår innsats for å sørge for at ting fullføres på en vidunderlig måte. I virkeligheten hender alt på det nøyaktig riktige tidspunkt, men siden vi lever i ”nået”, så opplever ikke vi det på samme måte som dere. Slipp taket i tiden, la den fare, for den er ikke lenger et pålitelig mål og den har aldri vært konstant. La dere flyte med strømmen og la ting komme til dere i den grad det er mulig, så vil dere finne at dere kan stole mye mer på intuisjonen. Prøv å forstå at det vil komme en tid hvor dere vil være i stand til å reise ved tankens kraft, på et øyeblikk. Nåtiden, fortiden og fremtiden vil være ett og samme, og når dere påny er Galaktiske Vesener vil dere kunne reise langt utenfor deres eget Univers om dere skulle ønske det.

Mange av dere blir så bundet opp at jordiske saker og ting at dere glemmer hvor fremtiden vil bringe dere. Vi undervurderer ikke dere daglige problemer, men vi ber dere å ha tillit til at alt vil utfolde seg på en måte som vil gi dere de erfaringene dere trenger for å utvikle dere. Dersom dere ser på det som ubehagelig, så stans opp og tenk gjennom hva det er dere skal lære av det. Dualiteten har nok avsluttet sin syklus, men dere har ennå ikke helt kuttet deres bånd til den. Det er også noe karma som fortsatt må få spille seg ut, og det er alt sammen en del av deres renselse. Se på det for hva det er og legg det bak dere. Dersom det involverer andre mennesker som dere mener bærer noe av skylden for det, så anmoder vi dere om å legge dømmende tanker bort og tilgi dem som er involvert. Ingen ting skjer i livene deres uten god grunn, så aksepter det som kommer med sinnsro og tillit i deres hjerte.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at dere fortsetter å arbeide for deres egen oppløftelse og tar i bruk det dere har lært. Hastigheten på deres vekst inn i Lyset er bemerkelsesverdig og på den måten hjelper hvert individ alle andre å løfte seg opp. Dere er del av en kollektiv bevissthet og når den når den kritiske masse, vil dere få oppleve den mest vidunderlige Oppstigning. Den er allerede i gang og dere har ikke tapt noe på å forberede dere til den. Faktum er at dere har vunnet svært mye. Hold deres intensjon sterk om at alt skal bli oppfylt, så vil dere komme dit med letthet.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif

*”Containment” betyr bokstavelig talt innespering, eller “holdt på plass”eller ”innestengt”. Dette er en arbeidsmåte som Lyset kan benytte seg av i tilfeller hvor mørke sjeler må ”holdes tilbake” for at de ikke lenger skal kunne gjøre stor skade på mennesker eller forstyrre oppstigningsprosessen utilbørlig. De mørkes våpen er å skape frykte og lidelse, for disse følelsene ”dimmer” Lyset og bremser dermed oppstigningsprosessen. Samtidig gir frykten gir dem makt.

På samme måte som vi kan ”ta ned” det hvite Lyset eller det gyldne Lyset og legge rundt oss som beskyttelse mot negative energier, som en beskyttende kokong, kan Lyset også legges rundt dem som har ondt i sinne! Men virkningen er omvendt: det onde kan ikke komme ut!! Dvs. de kan ikke lenger omsette sine ondsinnede planer i handling. Og i tråd med Universets lov, så har de fått utallige oppfordringer til å bringe sine negative handlinger til opphør – og blitt informert om konsekvensene. Dersom de ikke stopper selv, vil de bli stoppet. Når Lysvesener “beskytter” på denne måten, må det ses på som en kjærlighetshandling. Det hindrer mørke sjeler å pådra seg enda mer å svare for, hjelper dem å løfte seg, eventuelt åpne seg for Lyset, samtidig som det beskytter alle de sjelene som har valgt Lyset og er i gang med Oppstigningen.Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge