Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 8, 2013

SaLuSa, February 8, 2013

Hvor leder deres reise dere nå, etter oppstyret omkring Oppstigningen, når den ikke brakte med seg de forandringene dere hadde ventet? Som vi har informert dere, så har dere overhodet ikke gått glipp av noe som helst selv om Oppstigningen passerte på en måte som ikke brakte dere de forandringene dere hadde ventet så lenge på. De ligger fortsatt klare til å bringes inn på scenen, når de bare kan koordineres på en slik måte at de er til maksimal nytte for alle. Dere innser jo at de gamle systemene ikke kan fortsette som de gjør, ettersom de ikke tjener alles interesser, og det er jo hele poenget med å bringe inn de nye. Folk vil uvegerlig forsøke å holde på det de har, men hvis du er en av dem som føler at du mister noe i denne sammenheng, så bekymre deg ikke om det. Hele idéen er å løfte opp alle som er rede til det og med tiden vil ingen lenger eksistere i et system som tillater nød og mangel.

Vi har arbeidet hardt sammen med våre allierte for å oppnå likhet for alle og ikke bare det, men også overflod. Forandringene vil være som et eventyr, men i enda større grad vil de ta hånd om de sakene som har holdt dere nede. St. Germain er en mektig kriger som råder over enorm kraft, og han vil se til at ingen ting skal kunne hindre dere i å kreve det som er rettmessig deres. Han er utstyrt med Guddommelig Makt og tillater ingen å prøve seg med tricks for å forsinke at Velstandsfondene blir fordelt. De mørke har ikke lenger noen kort å spille ut som kan hindre deres fremmarsj inn i den Gyldne Tidsalder. Javisst kan de være til bryderi, men de vil bli feid av banen og plassert der de ikke lenger har noen makt. Vi har alle hatt mer enn nok av deres uthalingstaktikker og innblanding. De har gått langt ut over sin autoritet og det vil ikke bli tolerert lenger.

I mellomtiden har millioner av Lysarbeidere vært i stand til å erkjenne forandringene inni seg Selv og de fortsetter å bringe stadig mere Lys inn til Jorden. De er i fronten av en massiv bevegelse for å solid forankre enda mere Lys på Jorden. Denne økningen er det ingen ting som kan stanse og den vil fortsette å tilrettelegge for deres fremtid. Det er som en gigantisk snøball som stadig samler opp mere snø når den ruller. Tro oss, Kjære Sjeler, dette året vil dere se legger til rette for enorme fremskritt for dere. Etter at dere har kuttet båndene til dualiteten slik dere har vært vant til å oppleve den, vil dere bevege dere inn på et nytt stadium som vil bringe dere alt dere trenger for å starte deres eget Galaktiske Samfunn. Husk på at dere allerede nå er i ferd med å utvikle dere til Galaktiske Vesener. Forandringer i kroppen deres skjer hele tiden, etter hvert som dere kaster ut de energiene som dere har hatt med dere i baggasjen og øker Lyset deres stadig mer.

Med tiden vil Mestrene vende tilbake og ha en hånd med i deres videre evolusjon. De har næret dere og fulgt deres fremskritt gjennom lang, lang tid. Imidlertid er det slik, at de som ikke greier å finne svar inni seg, sannsynligvis vil gripe til det gamle paradigmet, og ettersom de har blitt gitt fri vilje, vil de søke videre utvikling gjennom sin religiøse tro. Hver eneste sjel må få lov til å følge sin egen vei og vil til slutt forstå hva som er sannheten. Vi jubler når dette skjer, for vi ønsker så sterkt at dere skal forstå at ”ALLE ER ETT.” Dualiteten har vært en tøff læremester, men det dere har lært vil der aldri behøve å lære pånytt. Vi beundrer deres vederheftighet og besluttsomhet til å gi alt dere har i det dere gjør, selv om det har vært så mye som kunne distrahere dere. Dere har slik en positiv innstilling og er villige til å gå så langt for å lykkes. Hold dere bare på denne veien og alt vil komme til sin tid. Hver eneste sjel har en livsplan. Noen ganger kommer de på vidvanke, men da er Veilederne deres på pletten for å hjelpe dem. Var det ikke for at endetiden er over dere, så spilte det ingen rolle om dere kom på vidvanke, men nå må dere komme tilbake på sporet så snart som mulig. Dere må være våkne for de mulighetene som legges foran dere som vil lede dere tilbake på veien og Veilederne deres jobber hardt for å lede dere i riktig retning. Det er ingen andre enn dere selv som har satt opp målene i sjeleplanen deres og siden dere har sagt ja til den, så skulle det vel være fornuftig å holde seg til den såfremt dere kan. Om dere skulle mislykkes, så er det i hvertfall ikke fordi Veilederne deres ikke har prøvd å lede dere på rett vei. Bekymre dere imidlertid ikke for mye om dette, for det er mange veier som kan føre til fullendelse.

Over alt omkring dere imploderer de mørke Sjelene og deres kommandolinjer er i filler. Mange av topplederne dere er allerede ”satt i isolasjon” og uskadeliggjort, slik at deres muligheter til å gå til angrep på Lyset svinner hen. Arrestasjonene fortsetter, og således blir antallet mørke Sjeler drastisk reduseret. Overalt rundt dere blir korrupsjon avslørt og de skyldige blir ført vekk slik at de ikke lenger kan øve noen innflytelse. Det er nødvendig at dere forstår i hvilket enormt grad livene deres har blitt påvirket av dem som valgte å regjere med makt. USA som “Frihetens Land” er en myte som er lagt foran dere for å skjule sannheten. Selv om det opprinnelig var mennesker som hadde de rette visjoner og forståelse, ble de overmannet av de mørke. Hele veien opp gjennom historien har dere blitt villedet, og få presidenter har greid å bryte Illuminatis kvelertak på dere. Dette, Kjære Sjeler, er i ferd med å forandre seg og dere skal ikke behøve å vente lenge for å se resultater, etter hvert som våre aktiviteter blir mere synlige. Dette vil være vår måte å vise at vi er på deres side og er med dere på veien.

Føderasjonen vår er fortsatt like aktiv som alltid og vi tar oss for eksempel av atomvåpen som de mørke har gjemt unna. Vi overvåker hele tiden hvor de er og står klare til å deaktivere dem. Dere lever i en vanvittig verden, hvor man ikke tenker mye over konsekvensene av å bruke dem. Vi er imidlertid hele tiden årvåkne for alle muligheter og klare til å gripe inn dersom ting ser ut som de kan komme ut av kontroll. Generelt sett har vi mange inspektører som utfører regelmessige kontroller av atomvåpenarsenaler, så vi vet hvilke land som kunne tenkes å gjennomføre atomangrep. Vi skulle ønske dere ville sette dere ned og finne en måte å sette en stopper for bruk av atomvåpen. Den eplekjekke retorikken som enkelte land velger når de truer hverandre, har potensial i seg til å forårsake et atomvåpeninferno. Vi vil ikke tillate at det skjer og dette er i samsvar med Himmelens instruksjoner.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan se hvor nær dere faktisk er å finne en fredelig løsning som ville gjøre at freden kunne senke seg over Jorden. Dere er så nær slutten på all fiendskap, men det krever en ekte initiativ og handling fra dem som fortsatt har lett for å føle frykt for stormaktene. Det er innen rekkevidde, men deres Ledere må ta tak i denne saken som en hastesak. Tillit er i sannhet en sjelden vare når det gjelder militærmakt. Det er sant å si at folk har hatt nok av krig og meningsløs ødsling av ressurser. Fred er ikke vanskelig å få i stand og vi ønsker at dere legger hjertet og sjelen til for oppnå det, for da ville ting virkelig skyte fart.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge