Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 8. januar, 2016


Mike Quinsey - 8. januar, 2016

Mike Quinsey

Kjære Sjeler, pust dypt og gjør dere klare for mange forandringer som bare venter på å få komme i gang. Overflatisk sett kan det synes som om mange av dem er destruktive når det gjelder de nåværende systemene. Imidlertid er det nødvendig å betrakte alt som skjer ut fra et større bilde ettersom dere er på vei inn i en periode med tallrike forandringer. På hvert av stadiene vil dere naturligvis se på dem ut fra den umiddelbare effekten de har. Dersom dere imidlertid kunne se resultatet på lang sikt, ville dere se og forstå hvordan hver enkelt av dem er en del av hele prosessen for å forandre verden til et bedre sted. De fleste vet allerede at de begivenhetene som skjer er for å frigjøre dere fra det grepet den mørke Makten har over dere. Moder Jord er allerede i gang med å gjøre forandringer av denne grunn og hun vil “filleriste” de mørke med sine handlinger. Til tider, avhengig av hvor på Jorden dere er, kan ting synes å være en trussel for dere, men husk på at forandringer på Jordens overflate er uunngåelig etter hvert som renselsen finner sted. Dere kan være helt trygge på at den Galaktiske Føderasjonen vil være aktiv i slike perioder og om nødvendig relokalisere dere dersom det er fare for at situasjonen blir alvorlig for dere. Prøv å ikke være redd for forandringene fordi dere vil ikke bli direkte påvirket av dem med mindre det er av karmiske årsaker. Det er ofte vanskelig å for oss å hjelpe dere i slike situasjoner, men dersom vi får autorisasjon til å assistere dere, kan vi flytte dere til et annet sted til faren er over. Gjennom deres historie finnes det mange eksempler på sivilisasjoner som simpelthen har forsvunnet sporløst.

Det er mye som skjer uten at dere har kjennskap til det, men alt som skjer på Jorden er overvåket av de Galaktiske Styrkene. De styrer om mulig energiene til områder hvor de vil påvirke alle livsformer så lite som overhodet mulig. Det er imidlertid tilfeller hvor store forandringer trengs, når for eksempel landområder blir omformet og elvers løp lagt om. I slike tilfeller er det viktigere enn noen gang å forholde seg rolig og unngå at dere gir energiene deres til frykten. Hold dere rolig og ved så å gjøre, hjelper dere andre å gjøre det samme. Det er ikke til å unngå at forandringene vil føre til en viss frykt, men forsikre folk at alt dette skjer for å gjøre livet bedre for menneskeheten. Det gamle, som ikke lenger tjener noen hensikt, må fjernes for å gi plass til det nye. Der det er mulig vil forandringene bli moderert slik at dere får alle muligheter til å tilpasse dere til dem. Det er mer enn én sivilisasjon om overvåker forandringene, så da burde det være lettere for dere å beholde roen, vel vitende om at høyere makter har ledelsen. Alt det som nå skjer er av enorm betydning for hele solsystemet og dette er årsaken til at det tiltrekker seg så mye oppmerksomhet.

Dere vil oppleve at veier skilles etter hvert som vibrasjonene fortsetter å øke. Dette er uunngåelig og helt nødvendig for å kunne begynne det neste trinnet i Menneskehetens utvikling. Dette skjer på slutten av enhver solsyklus og er grunnen til at folk ikke er bundet til hverandre i sine forhold. Dette gir sjeler en anledning til å revurdere hvor langt de er kommet i sin utvikling og hva de vil ha behov for i fremtiden for å fortsette sin evolusjon. Alt det dere har opplevd og erfart gjennom inkarnasjonene deres på Jorden har styrket dere i deres innstilthet på å hjelpe andre og dere er høyt elsket og verdsatt for at dere har gjort dette. Dere har bevist deres styrke og besluttsomhet når det virkelig har røynet på og dere er i stand til å takle enhver situasjon dere måtte være i, uansett. Dypt inni dere vil dere huske at dere frivillig valgte å vokse åndelig gjennom deres erfaringer på Jorden og det finnes ikke noe annet sted i universet som kunne ha gitt dere en så unik anledning til å lykkes på så kort tid.

Når dere nå går gjennom de siste rester av den gamle syklusen, vil tankene deres dreie stadig mer i retning av å forstå den Nye Tidsalderen. Den vil være så forskjellig fra alt dere har kjent og en svært behagelig overraskelse ettersom dere vil finne stor lykke og frihet til å følge deres egne ønsker. Ikke lenger vil dere være tvunget til å møte og takle negative energier og dere vil kunne følge den veien dere selv har valgt uten at noen blander seg inn. Det vil være mange vise sjeler som kan gi dere bistand når dere skal gjøre valg med hensyn til deres planer for fremtiden. Så vær derfor ikke bekymret på dette tidspunkt dersom dere føler dere usikre på hvilken retning livsplanen deres vil ta dere. Dere kan ikke forventes å forstå deres fremtidige behov fullt ut før dere har tatt deres plass som Galaktiske Vesener.

Så fort dere beveger dere ut av de lavere vibrasjonene, vil dere glemme de prøvelsene det å leve i dualiteten har utsatt dere for, men dere vil alltid huske det dere har lært. Naturligvis vil noen av dere som leser dette allerede ha vært på et nivå med full bevissthet, men har valgt å senke vibrasjonene deres for å gjøre tjeneste i de lavere vibrasjoner. Av den grunn vil erindringene deres om eksistensen i de høyere vibrasjonene komme mye raskere tilbake. Dere har holdt denne kunnskapen i underbevisstheten og den har hjulpet dere gjennom alle deres erfaringer. Gud har Betingelsesløs Kjærlighet for dere alle og skiller ikke mellom den ene og den andre, men ser dere alle som likeverdige. Så de sjeler som ikke føler seg Guds Kjærlighet verdig, skal vite at de er like høyaktet som enhver annen sjel.

Når dere ser dere omkring, så husk at enhver sjel dere ser, rett og slett spiller ut en livsplan som er spesielt utformet for å passe med deres behov. Så la det være rom for hva som enn måtte være av omstendigheter omkring dere og glem aldri at hver sjel er eksakt lik dere selv, uansett hvilken vei de måtte følge. Å forstå sannheten med hensyn til hver enkelt sjels livsplan hjelper dere å innse at det i virkeligheten ikke finnes noen forskjell mellom den ene og den andre. Med en slik forståelse faller behovet for å dømme andre bort, ettersom dere alle er Ett. Det er av denne grunn at dere blir betraktet som deres Brors Vokter og dette er årsaken til at alle medlemmer av Menneskerasen burde vise hverandre kjærlighet og omtanke. På bakgrunn av denne kunnskapen skulle det være mulig å sende kjærlighet til dem som lever i det dypeste mørke, ettersom de trenger mer hjelp enn noen andre hvis de skal greie å vende tilbake til Lyset. De kan bli vekket av de høyere energiene selv om de har forkastet troen på at Alt Liv Er Ett.

Det er meningen av re-valueringen skal skje nå, etter mange forsinkelser. Husk imidlertid på at den først vil skje med de valutaene som er de viktigste i denne perioden. Dere kan betrakte dette som begynnelsen på slutten for de mørkes mulighet til å kontrollere hvilken vei Menneskeheten går. Dere er i ferd med å bryte dere ut av deres “fengsel” som har holdt dere tilbake og hindret dere i å gjøre reelle fremskritt i hundrevis av år. Den nyere tid har vært særdeles kritisk for dere, for dere har befunnet dere i en situasjon hvor dere har blitt hindret i å komme videre og få del i de mange fremskrittene som har vært gjort, men som har blitt holdt nede. Denne situasjonen er på vei til å forandre seg og det er nå mange ulike kilder som er rede til å komme frem. Det er fortsatt for farlig for mange folk å offentliggjøre sine oppfinnelser, men når så mange mennesker er involvert, kan de ikke holdes tilbake stort lenger. Dere kan være sikre på at i tilfeller der folk føler en indre drivkraft til stå frem og har selvtillit nok til å gjøre det, så vil de bli hjulpet.

For en temmelig lang periode har dere ventet ivrig på at ting skal bli til virkelighet, men av forskjellige grunner har mange blitt utsatt. Denne perioden er på det nærmeste over og dere er på vei inn i en tid hvor de som er av Lyset vil ha mye større bevegelsesfrihet og uttrykksfrihet. Mye har bygget seg opp gjennom årene og snart vil demningen sprekke og til tider vil dere føle dere overveldet over hvor raskt ting skjer. Mange fremskritt er gjort i de senere årene, og når situasjonen tillater det, vil en hærskare av nye oppfinnelser bli frigjort. Det kan hende dere blir sjokkert, men ikke overrasket, over at dere har blitt holdt alvorlig tilbake i nærmere hundre år. Imidlertid kan dere ikke bli fornektet fremskrittene stort lenger og når fred på Jorden endelig kommer, vil den ene overraskelsen etter den andre bli sluppet i raskt rekkefølge. Det kan fortsatt tenkes at det oppstår noen uforutsette forsinkelser, men dere vil snart få være med på forandringer til det bedre.

Dere har så mye å lære om Jorden og om hvordan historiebøkene deres så langt fra er korrekte, ettersom de har vært skrevet uten sann kunnskap om historien. Når tiden er moden vil deres Galaktiske familie sørge for at dere får anledning til å lære deres sanne historie. De kan illustrere sine poenger ved å vise dere hvordan ting skjedde i fortiden deres, eksakt slik de foregikk. I dette større bildet vil dere se hvordan Menneskerasen har blitt servert løgner og halvsannheter om sin historie, og i særdeleshet i nyere tid. Dere vil få lære sannheten om hvordan de siste to Verdenskrigene oppsto og det vil med sikkerhet sjokkere dere når dere tenker på det enorme tapet av liv. Det vil ikke lenger finnes noen mulighet til å fordreie eller manipulere sannheten, men dette vil ikke bli gjort for å tildele skyld, men simpelthen for å rette opp historien så den blir korrekt.

De som er ansvarlige for at dere har “blitt holdt i fengsel” på Jorden vil måtte stå til ansvar for høyere autoriteter enn deres. De vil bli fjernet fra Jorden for å sikre at de ikke lenger har noen mulighet til å utøve innflytelse på de nye energiene. Dagen kommer hvor dere vil være fri for all innblanding, slik at dere kan leve deres liv slik dere selv velger, men i absolutt fred. Dette må oppleves for at dere skal forstå hva det innebærer ettersom ord synes utilstrekkelige til å forsøke å beskrive absolutt fred og harmoni. Deres nåværende liv er bare et sørgelig gjenskinn av det som ligger foran dere, så enhver innsats dere nedlegger i å løfte dere opp i de høyere vibrasjonene vil være mer enn verdt det. På de høyere nivåer kan dere møte deres sanne familie og venner som dere for lengst har glemt, men som dere vil huske straks dere møtes igjen.

Og det vil ganske sikkert komme en tid hvor folk vil ha behov for å forstå hva det er som skjer på Jorden og hvordan det vil påvirke fremtiden deres. Som en av dem som innehar mere kunnskap som kan hjelpe folk å forstå, vil dere bli kallet til å hjelpe med dette inntil nyhetene kan kringkastes på verdensbasis. Dette vil bli gjort på en slik måte at alle, uansett hvor de måtte befinne seg, vil ha muligheten til å motta dem. Våre egne representanter vil også være blant dere. Faktum er at mange allerede er det og har gjort sitt beste for å informere så mange mennesker som mulig med hensyn til det som foregår.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelse.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge