Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 14, 2012

SaLuSa, December 14, 2012

Som dagene går kan vi si at 12.12 var en perfekt suksess! Hva annet kunne den bli når ingen på Jorden kunne kontrollere den eller forstyrre den? Høyere makter har sørget for at dere er forberedt til deres Oppstigning sammen med Moder Jord. Nå teller dere ned i dagene frem mot 21.12 som vil bli en dypt skjellsettende tid, en som bare oppleves én gang i livet, ja faktisk over mange liv. Gjennom Oppstigningen vil dere får se hvor deres kreative krefter har brakt dere. Fremtiden er deres og i dette livet spesielt har dere arbeidet frem mot det ideelle nivå, som harmonerer med deres bevissthetsnivå. Dere vil alle ende opp nøyaktig der hvor dere har de beste forutsetninger for å fortsette deres evolusjon. Lysarbeidere vil naturlig befinne seg sammen med de som er like dem selv, i de mest oppløftende vibrasjoner.

Det finnes mange skjønne sjeler fulle av omtanke og kjærlighet, som ikke vet noe som helst om Oppstigningen. De vil også komme sammen med Lysarbeiderne. Etter hvert som forandringene blir satt ut i livet, vil det bli mye å gjøre for dem som er opp-Lyste og ønsker å tjene andre. Over en periode vil healing bli håndtert på en rekke ulike vis, inntil dere alle har tilgang til lokale sentere med moderne healing-kompetanse. Enkelte vanskeligheter kan tenkes å oppstå før samfunnet deres er blitt fullt integrert i den nye måten å leve på. Ettersom dere har vokst opp i romalderen, vil dere selvfølgelig tilpasse dere raskt. Nye teknologier vil overvinne de fleste av deres problemer på kort tid, og vi oppfordrer stadig våre allierte på Jorden om å presse på for å få frigjort Fri Energi teknologi.

De generelle forholdene på Jorden har blitt forverret på grunn av værvariasjoner, men også på grunn av misligheter i markedet, som blir manipulert for profitt. Enten det gjelder penger eller mat, så fortsetter spekulantene å skape fortvilelse i en verden som allerede er i opprør. Disse forholdene vil imidlertid ikke vare lenge og vil ikke få anledning til å gjenta seg. De store foretningsselskapene og spesielt bankene vil bli totalt omorganisert for å sikre at en slik kollaps som dere nylig har opplevd aldri vil kunne gjenta seg. Pengesystemene vil uansett forandres og et mer rettferdig system for verdifastsettelse vil bli introdusert. Dette vil resultere i i ærlig handelsvirksomhet og vi er allerede i gang med å vinne tilbake bortgjemte lagre av edle metaller. Til dette kan dere addere St. Germains Verdensfond, og da har dere tilstrekkelig til å sikre at alle mennesker løftes over den fattigdomsgrensen som de nå opplever.

Penger og verdier som er ervervet på ærlig vis vil de rettmessige eiere beholde. Imidlertid vil alt annet som har blitt ervervet på uærlig vis bli tatt tilbake. Ett kjennetegn ved deres fremtidige liv er at all kriminalitet vil forsvinne, for ingen av dem som har steget opp ville en gang komme på tanken om noe slikt. Bevissthetsnivået vil være så høyt at ærlighet i all samhandling blir tatt som en selvfølge. I tillegg kommer det faktum at mennesker som blir tatt godt vare på og har sine behov dekket, er lykkelige og Ett med alle andre. Ja, det er så mye som er i ferd med å forandre seg, Kjære Sjeler, at det er ingen grunn til å bekymre seg. Men vi ber dere om å ha tålmodighet inntil alle bitene er kommet i orden. Det at vi fortsatt er fraværende er ikke noe vi selv har lagt opp til, for vil ville ønsket å møte dere åpent allerede en tid tilbake. Imidlertid er alt det dere oppnår gjennom deres egen innsats takket være deres vilje til å rydde veien helt frem til Oppstigningen. Vi har selvfølgelig hjulpet til gjennom å stanse forstyrrelser som i alvorlig grad kunne ha hemmet deres innsats.

Freden kommer til Jorden svært snart, og det er ikke noe for tidlig, for deres ledere fikk tilbud om det for mange, mange år siden, men de avslo. Nå kommer den til dere som en varig fred og ikke avhengig av at landene underskriver kontrakter. Det er Guds Fred og Kjærlighet, som dere har gjort dere fortjent til ved å løfte dere over de lave vibrasjonene og for de Kjærlighetens Sjeler som er i stand til å være i de høyere dimensjonene. Det er selvfølgelig ikke slik at Guds ikke Elsker alle andre sjeler, for de vil fortsette sine liv på et nivå som er best for dem og deres evolusjon. Guds uforbeholdne Kjærlighet er alltid med dere og dømmer aldri.

Den legale fjerningen av kabal-medlemmene er allerede ivaretatt og vil bli iverksatt straks de er ute av veien. Det er spesielle årsaker til at dere ikke får vite noe særlig om det, og det blir utført på en slik måte at det ikke skaper mye oppstyr eller uønsket oppmerksomhet. Nøyaktig hvordan vi går frem er det best å holde hemmelig, men dere vil ganske snart få vite om alt som har foregått. Selvfølgelig ønsker vi at dere skal vite om våre intensjoner og hensikter, og det vil snart komme en tid hvor vi vil holde dere løpende informert. Det vil henge sammen med avsløringene og vi er ønsker snarest mulig å få sannheten ut til massene. Faktum er at det er svært vanskelig å få til en situasjon hvor alle land er enige om Avsløringen. Vi ville ønske å komme i gang nå, for vi kan ikke utsette det stort lenger. Men det vil komme rett etter andre forandringer som nå er prioritert, så som endringene i regjeringer og styresett.

Jorden deres ser strålende vakker ut i denne tiden, for i tillegg til Lyset og kjærligheten som Lysarbeiderne skaper, skapes det også mye Lys ettersom de ulike høytidene får frem det beste i menneskene. Dette er tiden hvor man tenker kjærlig på gamle venner og venner som ikke er der lenger, i tillegg til dem som ikke har noen familie i det hele tatt. Dette er Kjærligheten i virksomhet, når det er så mange som føler omtanke og medfølelse for de underprivilegerte som ofte er hjemløse og uten støtteapparat. I fremtiden vil ikke slike situasjoner eksistere. Det vil simpelthen være umulig når så mye Lys og Kjærlighet eksisterer. Himmelen er et virkelig sted slik som dere forestiller dere det. Dere vil faktisk finne ut at det er langt mer overveldende og vidunderlig vakkert enn dere noen gang har kunnet forestille dere.

Så snart vi kan sette i gang med forandringene, vil det være bortimot non-stop aktivitet. 2013 bærer løfter om å bli et aktivt år og det vil det også bli for mange av dere. Da dere inkarnerte hadde dere Oppstigningen i tankene og visste at dere vill delta i den. Mange av dere har evner og dyktighet som er verdifull for oss og dere vil vite når vi trenger dere. Det kan foregå på mange ulike måter, men noen av dere vil være blant de første gjestene på skipene våre.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og elsker dere for deres innsatsvilje med å se til at alt er klart til Oppstigningen. Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge