Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 12, 2011

SaLuSa, December 12, 2011Ventetiden har vært lang og et mål på deres tillit og evne til å holde fokus på alt som er av Lys. For det har vært mange distraksjoner, inkludert de kildene hvis eneste hensikt er å forvirre folk. Imidlertid har dere blitt mye flinkere til å skjelne hva som virkelig er av Lyset. Det er uansett mange ulike tolkninger av de hendelsene som ligger på rekke og rad og som vil bære dere frem mot Oppstigningen. Det viktigste er at dere ser, at uansett hva som hender så er det endelige målet Oppstigningen, og hvordan dere kommer dit burde ikke være et tema som skulle behøve å skape uenighet og uvennskap mellom dere. Det er så visst i deres interesse å gi rom for ulikhetene i tolkning, ettersom planene når som helst kan måtte justeres, også tidsmessig. Dette vet dere bare så altfor godt, men dere må forstå at forandringer noen ganger er nødvendige for å finjustere aktivitetene våre. Nå som de mørke maktene er tvunget på retrett, etterlater de seg en kjede av mislykkede forsøk på å skape rot og kaos. Vi er fast innstilt på å blokkere alle slike forsøk og nå har vi autorisasjon fra guddommelig hold til å bruke mer makt for å oppnå dette. Men like fullt er vi meget omhyggelig med å ikke la det gå utover uskyldige mennesker.

Som dere kan forestille dere, når dere har gått inn i 2012, vil det være mye spekulasjon og til tider motstridende kommentarer om hva det vil bringe med seg. Mayakalenderen vil bli brukt i tråd med personens egen tro og som dere vet er det mange som tolker den som ”enden på livet på Jorden”. Det vi minst av alt ønsker er at denne idéen skal tilføres energi på en slik måte at det skaper frykt blant dere. Det ville passe for veldig mange som allerede tror på ”slutten” som en straff fra Gud for all ondskapen på Jorden. Vi ønsker derimot å understreke meget sterkt at det vil ikke bli noe massive ødeleggelser og tap av liv i stor skala. Dette er ikke planen, ettersom Gud er Ren Kjærlighet og det er klart at Gud ville ikke trekke tilbake sin Guddommelige Kjærlighet i noe tilfelle. Dere er alle Gudegnister og uansett hva som skjer vil dere for alltid være udødelige.

Med endetiden vil det komme en “utsortering” ettersom sjeler vil bli ledet inn på en vei som vil tillate dem å fortsette sin utvikling på det vibrasjonsnivå de allerede er på. Det ville ikke være noen hensikt eller gevinst hvis en sjel ble plassert i en dimensjon som de ikke er kompatible med i forhold til sitt bevissthetsnivå. Så bekymre dere ikke om andre sjeler og dere kan alltid være sikre på at alle sjeler til slutt vil finne sin egen veg som ikke kompromitterer dere frie vilje. Dere visste, før dere inkarnerte, hvordan resultatet ville bli og det er det målet dere har arbeidet mot, så ingen vil bli skuffet. Vi innser at mange av dere kan ha mest lyst til å holde fast ved sine jordiske tilknytninger og forhold, og selv om kjærlighetsbåndene varer uansett, må det gis rom for at hver eneste sjel har fullkommen frihet til å velge. Menneskene legger altfor mye vekt på ekteskapsløfter, som ofte blir tolket på en sik måte at den ene part ønsker å eie den annen.

Mennesker blir brakt i møte med hverandre slik at deres forhold gir opphav til erfaringer som vil tjene dem alle og fra liv til liv vil rollene nødvendigvis skifte. Så Kjære Sjeler, vi vil be dere å prøve å være takknemlig overfor de sjelene som har reist sammen med dere gjennom dualiteten og vite at dere alle har lært av deres erfaringer. Vi ber dere også ta med det i tankene deres at i noen utstrekning vil dere alle ha hatt rollen som ”den slemme”. Summa summarum er det ingen av dere som vil kunne skryte av å ha vært ”helligere” enn noen annen, og det er årsaken til at dere er på farlig grunn når dere dømmer eller fordømmer en annen sjel. Før eller senere vil alle sjeler uansett finne sitt Lys og sin Kjærlighet og at det ikke lenger er noen karmisk ”gjeld” fra tidligere liv. På et eller annet tidspunkt vil sågar minnene bli visket ut, når de ikke lenger har noen meningsfull funksjon. Dere må huske på at dere ønsket å oppleve og erfare i dualiteten og prøve deres styrke mot de lavere vibrasjoner som det ble forutsett at dere ville falle ned i. Nå som dere har gjort ferdig deres tid i dualiteten, er det ingen ytterligere gevinst ved å dvele ved disse erfaringene, fordi dere allerede har bevist deres evne til å vinne over dem.

Deres virkelig hjem er i de høyere dimensjonene hvor dere skal leve i fullkommen harmoni og leve et liv i glede og tilfredshet. Illusjonene i de lavere dimensjonene har dere skapt selv, og nå som de har uttjent sin hensikt vil de forsvinne og reabsorberes i det umanifesterte på ny. Oppstigningen er en prosess av Universale dimensjoner og den vil skje som én enkelt hendelse. Uten Jordens Oppstigning ville ikke prosessen være komplett og det forteller dere hvor viktig deres sivilisasjon er på dette tidspunkt. Kan dere nå forstå hvorfor dere blir gitt så uendelig mye hjelp og hvorfor dere ble valgt til å være på Jorden i denne tiden? Dere er De Utvalgte om hvem man visste at dere ville få suksess, og enda så vanskelig det er å akseptere det – så er de mørke sjelene også en del av det.

I deres virkelighet har dere levd i illusjonen. Og likevel er deres erfaringer fullkomment reelle. Når teppet går ned og den ender, vil dere alle anerkjenne hverandres roller i denne illusjonen og så la det fare og gå videre. Således er Avsløringen fortsatt et avgjørende element blant de virkemidlene som skal føre oss alle sammen og synliggjøre illusjonen på en måte dere fullt ut kan forstå. Det vil gjøre at dere kan få se hvor sårbare dere har vært for de lavere energiene og hvordan de mørke sjelene har stjålet friheten deres rett under nesen på dere og hvordan de greide det. Disse avsløringene vil være nødvendige for å frigjøre dere fra disse energiene en gang for alle.

Allerede nå er det mange av dere som lever livene deres i en høyere vibrasjon og det gjør at dere kan gå uskadd gjennom dualitetens minefelt. Dere har løsrevet dere fra de bånd og lenker dere har pådratt dere gjennom mange liv og som nå ikke har noen mening for dere. Viljestyrke er selvfølgelig påkrevet for å trå inn i en ny vibrasjon, som vi ofte har fortalt dere, men det øyeblikk deres beslutning om det kommer til uttrykk, vil dere få masser av hjelp. En del av vårt oppdrag er å se til at så mange sjeler som mulig lar seg løfte opp gjennom Oppstigningen. Å åpenbare sannheten om alt det dere har erfart og opplevd er en del av behandlingen av deres tap av minnet om deres sanne selv. De mørke sjelene har vært dyktige og ekstremt slu og løgnaktige og de har tålmodig arbeidet for ta makten over dere og deres verden. Imidlertid innkalkulerte de ikke vår påvirkning, ei heller den til Mestrene som har besøkt Jorden og plantet Lysfrø som har åpnet øynene deres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og en del av vårt oppdrag er nesten avsluttet, men vår tjeneste for dere er uten ende. Vi elsker dere og er fulle av beundring for måten dere har reist dere pånytt.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge