Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 12, 2012

SaLuSa, November 12, 2012

Kjære Sjeler, ting har virkelig tatt av etter 11.11, da en ny portal ble åpnet som har sluppet inn masse Lys som har strømmet gjennom dere og inn i Moder Jord. De av dere som satte av tid til å arbeide med Lyset har ikke bare løftet deres egne vibrasjoner, men også planetens. Som et resultat av dette er det ikke usannsynlig at dere føler oppløftet og at hodet ”svever”, men det vil roe seg. Den største forandringen inni dere vil kanskje være at dere merker en dypere følelse av ro og av fred. Etter hvert som dere tar del i flere ”oppløftelser” vil dere bli mer og mer Ett med Alt og andre vil ”føle” de mektige energiene dere utstråler. Dere er nå inne i den tiden dere har ventet på, og når dere ser dere omkring, vil dere legge merke til forandringer over alt. Det vil skape glede og lykke og løfte deres vibrasjoner ytterligere opp.

På det personlige området er ingenting viktigere for dere enn forberedelsene til Oppstigningen. Uansett hvordan dere forestiller dere at Oppstigningen vil foregå, så vil dere stige opp, og deretter vil alt annet komme i rask rekkefølge. Gjør dere ingen bekymringer om materielle ting, for alt dere har behov for vil være tilgjengelig for dere, ja mer enn det. Planene som skal sikre at dere har det bra har tatt i betraktning alle deres eventuelle behov, og det vil være en smidig overgang fra deres nåværende dimensjon og inn i 5te dimensjon. Ta mål av dere til å nyte denne unike opplevelsen, for hver eneste sjel vil bli kjærlighetsfullt tatt vare på hele veien. Vi vil ledsage dere og se til at prosessen foregår knirkefritt og så ønske dere velkommen inn i de høyere riker.

Fordi tankene deres er opptatt av andre ting, så er det et annet aspekt av deres fremtidige liv som ikke synes å ha opptatt dere i noen særlig grad. Vi tenker på ekteskap og partnerskap, og hvordan de vil forholde seg i høyere dimensjoner. Dere vil ikke lenger være bundet av løfter dere har gitt i 3D og det vil være opp hvert enkelt individ om de vil fortsette på samme basis, for dere vil oppleve at dere har mye større frihet. Til forskjell fra på Jorden, hvor tiltrekning oftest er av fysisk art, så vil kjærligheten i de høyere dimensjoner normalt være en utveksling av energi, fordi alle de som vil være der sammen med dere der vil ha en vibrasjon som er i harmoni med deres egen. Imidlertid kan dere ”smelte sammen” energier, og på den måten, uansett hvilken grunn dere har for det, vil dere bli til Ett. Det kan for eksempel være fordi dere ønsker å tjene Lyset sammen, eller for at en annen sjel skal få ta del i deres verden. En slik for-En-ing vil overgå alt dere har opplevd hittil.

Som vi tidligere har fortalt dere, så vil nærmest alle aspekter av livet, slik dere nå forstår det, forandre seg. Dere vil imidlertid raskt tilpasse dere denne nye ”utvidete” måten å leve på, som vil gi dere all verdens muligheter til å reise, mens dere hittil har måttet holde dere på Jorden. Ikke bare det, men også inn i de høyere dimensjoner hvor noen sjeler er rede til å ta sin plass. Deres planet Jorden har vært å betrakte som en ”fengselsplanet”, og det er en presis beskrivelse, for på grunn av deres lave vibrasjoner har dere ikke fått lov til å forlate den. Dette er også grunnen til at Jordens energier har blitt ”holdt innelukket”, slik at den ikke skulle forurense verdensrommet utenfor.

Av tilsvarende grunner har dere også blitt holdt i karantene, for å sikre at eksperimentet med å oppleve dualiteten kunne foregå uten innblanding utenfra. Det eneste unntaket har vært når det gjelder visse grupper av utenomjordiske som har fått tillatelse til å kontakte dere, fordi de hadde en tilsvarende lav vibrasjon som dere selv. Og naturligvis, etter hvert som deres vibrasjoner har løftet seg, hvilket de til de grader har gjort i løpet av de siste 30 årene, så har dere tiltrukket dere oppmerksomheten til dem som er mye høyere utviklet. Så dere vil i virkeligheten få møte andre sivilisasjoner som dere har hatt liten eller ingen kunnskap om hittil. Vi i den Galaktiske Føderasjon er selvfølgelig kjente for dere, for vi er jo deres familie og venner fra langt tilbake.

Moder Jord vil alltid ha gode og kjære minner om dere, til tross for alle traumer og elendighet som i mange av deres liv har vært slike alvorlige utfordringer for dere. Dette kan oppveies av den raske åndelige vekst dere har oppnådd nettopp gjennom slike erfaringer. Ikke noe annet sted i Universet kan det tilbys en tilsvarende mulighet til vekst, og det er en av hovedgrunnene til at dere tok på dere slike utfordringer. Med tiden vil alle minnene fra denne perioden bli hvisket ut, men dere vil alltid ha fordelene av den vekst i bevissthetsnivå dere oppnådde. Dere vil forlate dualiteten som mye mektigere Vesener enn da dere gikk inn i den, tusenvis av år tilbake. Så nyt de kommende ukene hvor ting virkelig vil begynne å skje raskt og gi dere mange av de forandringene dere har ventet på.

Det gamle paradigmet er nå i ferd med å bryte fullstendig sammen, så mye så at det ikke er mulig å bygge opp igjen, og vi står rede til å hjelpe dere med å få det nye på plass. Sannheten er at det har foregått svært mye bak kulissene for å få dette til og det har vært gjort raske fremskritt. Vi fortsetter med å gjøre oss stadig mer synlige på himmelen, og vi vet at når vi endelig kan begynne med våre virkelige ”flyoppvisninger”, så vil de bli vel mottatt. Vi føler at dere omsider begynner å bli mer avslappet og aksepterer ting etter hvert som de kommer, vel vitende om at alt er som det skal og at dere vil ha store fordeler av vår assistanse, som vil sørge for at ting skjer raskt og smidig. Uansett hvor mye det er som må fullføres på denne siden av Oppstigningen, så vil det skje som planlagt.

Vi ønsker at deres media kom seg fri fra det knugende grepet til dem som forfalsker nyhetene deres og med fullt overlegg vrir og vrenger på fakta for å føre dere på villspor. Også at de mange lovene som har blitt introdusert vil bli forandret, slik at dere får mye større informasjonsfrihet og at ”hemmeligstempling for rikets sikkerhet” ikke lenger blir godtatt som en unnskyldning for å skjule sannheten. Dere har blitt holdt uvitende om ting i mye større grad enn dere kan forestille dere og dere vil få sjokk når dere får vite om hva som er blitt utviklet under deres Romprogram. Ved hjelp av ekstraterrestrielle har det vært gjort forbausende fremskritt med hensyn til å reise i verdensrommet, som dere nå etter hvert vil få vite om. For øyeblikket er ganske mange av de skipene dere ser på himmelen deres egne, som dere har blitt forhindret i å vite noe om.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser frem til når vi endelig kan møte hverandre og utveksle hjertelige hilsener. Dere vil raskt føle dere vel sammen med oss, for vi er dere selv fra et høyere bevissthetsnivå. Vi har så mye å dele med dere og det vil bli en vidunderlig tid. Vår kjærlighet strømmer fritt til dere til enhver tid.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge