Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 12, 2012

SaLuSa, September 12, 2012

Det faktum at det er mye som foregår rundt om på Jorden, kan man ikke unngå å legge merke til, men for dem som akkurat har begynt å våkne ser det ut som om det er kaos som hersker. De institusjonene dere har hatt tillit til, slik som bankene, blir nå avslørt for hva de virkelig er, men ennå har det ikke dukket opp noe svar på hvordan problemene deres kan løses. Imidlertid har vi allerede formulert planer for hvordan vi skal takle en slik eventualitet som deres totale sammenbrudd. Som med mye av våre alliertes arbeid, ligger det klart til å implementeres og venter bare på det rette øyeblikk for å introdusere det. Det gamle korrupte systemet vil ikke bli videreført og det nye får stadig mer støtte på grunn av de vidtfavnende forandringer det vil skape.

Flere og flere aksepterer at det er behov for endringer i regjeringer og styresett, slik at deres nye representanter setter folkets behov først av alt. Men i stedet har begjæret etter å skaffe seg personlig makt og rikdom vokst og spredt seg over hele planeten, og kontroll over pengebruken og etterrettelighet er så å si ikke-eksisterende. Sett i et større perspektiv blir pengene i all stillhet sugd ut av statskassene for å finansiere hemmelige operasjoner, som ikke er autorisert av regjeringene, og som ofte er rettet mot det folket de skulle tjene. Denne situasjonen har fått utvikle seg altfor lenge uten kontroll, og gjennom våre allierte, som har hjelp fra oss, har vi gjort det klart at vi vil sette en stopper for det. Så dere ser, Kjære Sjeler, at vi arbeider systematisk for å gjøre det mulig å gjennomføre de nødvendige forandringene.

Noe dere nå begynner å ane og finne informasjon om, er de enorme mulighetene som åpner seg med Fri Energi teknologi. Naturligvis kjemper oljeindustrien mot det, men dette er veien fremover og fremskrittet lar seg ikke stanse. Med tiden vil ingen av de forurensende energi-teknologiene bli brukt lenger og alle vil kunne glede seg over rene og effektive energimetoder. Det gjelder også nye transportmetoder. For dem som i øyeblikket er ansatt i disse sektorene, må vi fortelle dere at deres fremtid sikker. Når den tiden kommer vil alle ha fått fordel av det nye økonomiske systemet og omfordelingen av rikdom vil sikre at det å miste jobben ikke går ut over livskvaliteten deres.

I sannhet vil omfordelingen og hjelp til dem som er uten arbeid, uansett årsak, føre med seg en tilfredsstillende levestandard for alle, som vil dekke deres behov. I alle tilfeller vil livsstilen deres etter Oppstigningen forandre seg slik at den ikke lenger skaper bekymring eller stress. Dere vil ha alle deres behov dekket, inkludert passende boligforhold og medisinsk tilbud. Det vil naturligvis ta en viss tid å få gjennomført alle forandringene, men de vil skje ganske så raskt. Vi er fullt ut forberedt på alle eventualiteter og fundamentet for forandringene er allerede godt i gang, og i ferd med å etablere den nødvendige strukturen for at vi kan sette i gang med planene.

Massebevissthetens nivå fortsetter å øke og som en følge av det våkner stadig flere mennesker opp. Imidlertid er det fortsatt mange som er i limbo og som ikke ofrer så mye som en tanke hva forandringene bærer bud om. Vi ville aller helst at de våknet gradvis, men det vil komme et tidspunkt da sannheten må komme ut. På et eller annet vi må de gamle oppfatningene og livsanskuelsene rytes skikkelig, slik at alle kan se dem for hva de er. Men like vel ønsker vi å unngå at folk re-agerer på gal måte. Når det kommer til stykket er det opp til hvert individs frie valg hva de vil tro, og slik sjeler vil fortsette sine erfaringer i en vibrasjon som tilsvarer deres egen. Der et ikke noe poeng i å prøve å tvinge folk til å akseptere noe de ikke er rede til og det er heller ikke vår måte å gjøre tingene på.

Husk på at den Galaktiske Føderasjon er her fordi Gud har bedt oss om det og hele vårt oppdrag dreier seg om å forberede dere på Oppstigningen. Det medfører også en rekke andre ansvarsoppgaver, fordi det er ønsket at veien skal være så smidig som mulig. At endetiden kommer har vært kjent i lang tid, men det er først i nyere tid at man har forstått helt hva det innebærer. Dualiteten slik som dere erfarer den nå, vil snart avsluttes og vår oppgave, på samme måte som våre allierte, er å sikre at dere og Moder Jord vil være klare til å stige opp. Mye arbeid er allerede lagt ned og dere vil få se resultatene av det.

Dere er på et punkt nå hvor nesten hva som helst kan skje på kort varsel og det vil ikke være uventet. Vi arbeider for fullt med våre oppgaver, som inkluderer å holde øye med land som har atomvåpen og sørge for at de ikke kan brukes. For oss med vår avanserte teknologi er det en enkel oppgave, og vi tror at de militære nå begynner å innse at det er dødfødt å prøve. Vi har, for å si det på den måten, fjernet tigerens tenner, men den har fortsatt klørne. Vi har ved ulike anledninger besøkt alle statsledere i den hensikt å få atomvåpen bannlyst, men det har vært en så grunnleggende mistillit mellom dem at det har ikke vært mulig å oppnå. Det vil imidlertid ikke spille noen rolle lenger, fordi verdensfred vil bli etablert om ikke lenge, slik at krig og alt som forbindes med det vil forsvinne for godt.

Vibrasjonene på Jorden har allerede løftet deres bevissthetsnivå dit hen at dere nå kan se at kriger er en forbrytelse mot menneskeheten. Som et resultat av det har fredsbevegelen aldri stått så sterkt som nå. Det har gitt støtet store demonstrasjoner hvor dere krever friheten til å bestemme over deres egen fremtid og ropet deres blir nå hørt og besvart. Dagene er talte for diktatoriske styrer og dere skal nå bli representert av sjeler som virkelig bryr seg om dere og har stor kjærlighet for sine medmennesker. Ferden deres videre herfra har kurs mot Oppstigningen, som vil bringe med seg alle de forbedringer og goder som dere har blitt lovet.

Vi vet at mange av dere er trøtte og slitne av de utfordringer livet på Jorden gir, men vi ber dere ta inn over dere at dere snart vil kunne ta imot velstand og andre svært gledelige forandringer. Dere kan se på dem som en belønning for den innsats dere har gjort på Lysets vei og deres oppløftelse til en høyere dimensjon. Den vil være så enormt forskjellig fra det dere har vært vant til og bare sjeler av Lyset vil kunne ta et slikt kjempesprang fremover. Vi ber dere derfor innstendig om å holde fokus på alt det dere assosierer med de høyere vibrasjoner, fordi de er rene og totalt velgjørende.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og når jeg betrakter Jorden på avstand, så er jeg lykkelig over å se så mye Lys den utstråler. Fortsett å la Lyset stråle, for nå er slutten på syklusen her og dere har seiret.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge