Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 4. April, 2014

SaLuSa, 4. April, 2014

På samme måte som Michael, er jeg også veldig glad for at vi påny er i stand til å sende ut våre budskaper. Selv i perioder med motgang og vanskeligheter er det noe å lære, og de er en sann test på deres evne til å holde dere fokusert, uansett hva dere står overfor. Problemene, som for Michael føltes som om de varte i en evighet, er endelig overvunnet og dere kan se frem til en periode med spennende utviklinger. Forsinkelsen har i virkeligheten ingen som helst konsekvenser. Det er til en hver tid så mye som foregår uten at dere nødvendigvis er kjent med det, og dette er for å beskytte dem som er involvert i forandringene. Lyset ekspanderer hele tiden og oppvåkningen av så mange sjeler er en enorm hjelp for å gi det virkelige fotfeste på Jorden. Prosessen med opp-Lys-ning skrider frem med stormskritt og de mørke kan ikke lenger greie å forsinke den. Reisen har for mange av dere vært lang og krevende, men all energien og innsatsen dere har lagt ned vil dere finne er vel verdt det. Dere har brakt dere selv så langt som dere nå er kommet takket være deres sanne innsats og besluttsomhet, og dere er allerede godt på vei i sisterunden med hensyn til deres Oppstigning.

Forandringene er på vei inn med stor fart, og det har omsider blitt erkjent at de er ansvarlig for de klimaendringene dere opplever. Omfattende forandringer foregår fortsatt og vil fortsette til et mer temperert klima er oppnådd. På samme tid vil rensingen av planeten for giftstoffer i sjø og land fortsette. Med våre teknologier representerer ikke slike oppgaver noe problem, og på relativt kort tid vil Jorden påny bli brakt tilbake til sin jomfruelige tilstand. Den vil rumle og riste på seg i respons på forandringene, men så snart de er blitt fullført vil ting roe seg ned til en fredelig sameksistens med dere. Alle disse forandringene har vært forutsagt i tusener av år og det har alltid vært meningen at dere skulle få være vitne til Moder Jords vidunderlige plan om å kaste av seg alt som ikke har noen plass på Den Nye Jorden.

Om man ikke kjente til bakgrunnen for de mange hendelser som påvirker deres daglige liv, ville det synes som om ting var ute av kontroll. Når dere imidlertid betrakter det større bildet ville dere kunne se at fordelaktige og velgjørende energier øker på Jorden og legger ned grunnmuren for den nye Jorden. Dere opplever i sannhet at forandringene nå kommer som har vært spådd i lang, lang tid. Det vil imidlertid bli en periode med en del forvirring inntil det blir innsett og forstått at forandringene er positive og fordelaktige for deres fremtid. Dere kan selv ta mye av æren for de fremskritt som er gjort og vi hilser og hedrer alle dere som har vært med å gjøre det mulig. Suksessen er oppnådd til tross for mektig opposisjon fra de mørke Sjelene. Vi visste at det var mulig, men ikke desto mindre avhang det av at dere virkelig gikk inn for deres oppgaver. Situasjonen vil gradvis bli lettere for dere og veien fremover vil fremstå klar og tydelig. Vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å oppmuntre dere og bistå dere på veien.

Vi er for øyeblikket nærmere Jorden enn noen gang, og vi overvåker alt det som skjer for å sikre at Lysarbeideres arbeid for Lyset ikke lenger forpurres. Etter hvert som flere av dere har blir vant med Lyset, har dere funnet nye måter å bruke det på som gavner enda flere mennesker enn tidligere. Det er ingen grunn til at dere skulle begrense dere, og dersom dere skulle ønske det, kan Lyset brukes til å gjøre godt for hele Jorden. Moder Jord trenger virkelig deres støtte etter hvert som hun håndterer de forandringene som vil gjøre det mulig for henne å løfte seg opp i de høyere dimensjoner. Med tiden vil vibrasjonene bli enda høyere og livet vil bli en frydefull opplevelser når dere kan nyte evig fred og harmoni. Til slutt vil dere bli Kosmiske Vesener og kunne reise på kryss og tvers av Universet om dere så ønsker. Det er ingen ende på hvor mange forskjellige opplevelser dere kan ha, og som Lysvesener vil dere være frie fra de belastninger dere står overfor i dag med deres kropper av tyngre tetthet. Vi vet at noen av dere er bekymret for at dere vil miste kontakt med deres venner og familie, men vi kan forsikre dere om at hvilken som helst sjel dere ønsker å ta kontakt med er bare en tanke unna.

For øyeblikket arbeider vi hardt for å dempe spenningene på Jorden som er forårsaket av det som skjer i Ukraina. Vi vil sørge for at ting ikke kommer ut av kontroll og vi forsikrer dere om at freden vil bli opprettholdt. Tiden for omfattende verdenskriger er over og vi forsøker å dirigere villfarne negative energier på en slik måte at de ikke kan forårsake skade. Dere kan ikke ha unngått å legge merke til at også krigsmaskinen er i en tilstand av forandring, og med tiden vil arbeidskraften og utrustningen bli satt inn i fredelig arbeid. Noen vil forsøke å holde fast ved militær makt, men det vil være helt nytteløst ettersom det allerede er gitt dekret om at kriger skal opphøre. Sammen med et nytt penge- og finanssystem vil velstand for alle komme tilbake og signalisere begynnelsen på en ny æra av fred.

Hver og en av dere kan forsikre dem omkring dere at total fred vil komme snarere enn dere tror. Det vil gi oss anledning til å gjøre offisielle besøk på Jorden og løfte dere frem og inn i den Nye Tidsalder. Vi har hatt mange møter med representanter for myndighetene og disse vil fortsette til det er trygt for oss å avsløre vårt nærvær. Det betyr å kunne gå fritt blant dere uten å bli angrepet av dem som ikke er villige til å akseptere de kommende forandringene. Slike sjeler vil bli plassert på en ny vei i en dimensjon som samsvarer med deres bevissthetsnivå og hvor langt de er kommet i sin utvikling. Dere kan være trygge på at alle vil finne en passende plass i Kosmos som gjør det mulig for dem å fortsette sin erfaring og læring, slik at de kan utvikle seg videre. Det blir aldri lagt noe press på dem som blir værende igjen i de lavere vibrasjonene, ettersom det er helt uunngåelig at de etter hvert vil løfte sine vibrasjoner og følge dem som har gått foran dem.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og meddeler dere at noe kaos vil det kunne bli, men om dere ser nøyere etter vil dere oppdage et velkomment mønster som danner seg. Lyset er nå den dominerende energien og ekspanderer på alle områder, så ha overhodet ingen tvil om at er vidunderlig fremtid er sikret. Det er ugjenkallelig bestemt av de høyeste Himmelske makter som bestemmer deres fremtid og er garantert å bringe dere fullkommen glede og lykke.

Tusen takk, SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge