Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 12, 2012

SaLuSa, March 12, 2012Tiden flyr, samtidig som det foregår kamper i Midt-Østen som kan avgjøre menneskenes fremtid. Det er i hvert fall slik det kan virke for dem som ennå ikke har våknet og fortsatt er dårlig informert. Det er meget å beklage at media fortsatt er kneblet gjennom sensurtiltak, slik at de ikke kan rapportere fritt og undersøkende journalistikk er også forhindret fra å fortelle sannheten. Det er svært mye som skjer som dere skulle ha fått vite om, slik at dere kunne forstå hva som ligger bakom begivenhetene som tilsynelatende truer verdensfreden. Enda bedre ville det vært med frie media som rapporterer sannferdig, for da kunne dere være roligere, vel vitende om at forsøk har vært gjort på å starte en tredje verdenskrig, men krigshisserne har mislykkes og vil fortsette å mislykkes.

Vi mener ikke å brått gjøre dere engstelige for fremtiden, nå som vi har forsikret dere om at alt skrider frem som det skal. Vi vil imidlertid fortelle dere at vår teknologi er av en slik art at vi har full kontroll over det som skjer i Midt-Østen og ganske snart vil alle konfrontasjoner bli stanset. De ulike myndighetene har blitt informert om at atomvåpen ikke vil bli tillatt brukt, og at vi er meget sterkt imot enhver form for aggresjon. Der er derfor helt meningsløst at de fortsetter sine ”krigs-leker” og tar del i all den ”posering” som øker spenningen enda mer. Vår tålmodighet er snart slutt og dersom det ikke bedrer seg snart, vil vi bruke vår autoritet til å få en slutt på alle forsøk på sette i gang krigsliknende fremstøt.

Vi i den Galaktiske Føderasjon er her for å se til at dere og Moder Jord kommer trygt frem til målet, som er avslutningen av denne syklusen i dualiteten. Jo raskere de mørke Sjelene og deres urostifterstyrker blir fjernet, og deres innflytelse tatt fra dem, jo raskere kan vi alle konsentrere oss om oppgaven med å få dere godt i gang på veien mot Oppstigningen. Ikke desto mindre arbeider vi kontinuerlig for å holde en balanse i de ulike energiene som utspiller seg på Jorden, samtidig som vi bidrar til å løfte deres bevissthet. Dere har fortsatt et godt stykke igjen før dere oppnår full bevissthet, men det vil komme snarere enn dere tror. Dere blir forberedt til å ta deres rolle som Galaktiske Vesener og ta deres plass blant oss, hvilket er deres guddommelige rett.

Det er ikke vanskelig for oss å forstå at mange av dere som er våknet opp til hva som er i ferd med å skje for Menneskerasen, fortsatt er bekymret for de som ennå slumrer. Vi kan forsikre dere om at før dette året ender, så vil hver eneste sjel vite om Oppstigningen og få anledning til å velge om de vil gå inn for den eller ikke. Tiden begynner å bli kort, men noen vil likevel oppnå det i tide, siden de har inkarnert i dette livet med det som sitt mål. Det er det avgjørende punkt, Kjære Sjeler, for det er mange som er her for å få med seg denne begivenheten som fremmer deres utvikling, men som ennå ikke er klare til å gjøre et kvantesprang i bevisstheten. Svaret er å ikke bekymre seg om hva andre sjeler velger, for de vil velge det som er best for dem og tilfredsstiller deres ønsker. Dere kan være sikre på at alle blir like godt tatt vare på og fulgt opp, for Gud gjør ingen forskjell på sjeler, for alle er like høyt elsket.

Ulike programmer som vil løfte dere fremover, er klare til å bli implementer og alle forberedelser er avsluttet. Mye avhenger av endringene i regjeringene, ettersom det er soleklart at vi må ha folk vi kan stole på og som kan lede dere med full forståelse av hva som kreves av dem. Tilliten til de valgte politikerne har blitt knust så mange ganger, av de som ikke har holdt det de har lovt og sviktet dere. I fremtiden vil deres ledere bli valgt på grunn av sin visdom og åndelige erfarenhet og de vil være ærlige og fullt ut til å stole på. Altfor ofte har dere blitt ført bak lyset av løfter som de ikke hadde til hensikt å innfri, disse som var mest opptatt av å tjene sine egne interesser, og ikke deres.

Etter hvert som dere utvikler dere og stiger opp i enda høyere dimensjoner, vil dere innse at ingen sjel kan lure eller lyve til en annen uten at deres intensjon blir gjennomskuet. Det vil dere kunne se på auraens energi-utstråling, som gir dere mye informasjon om vedkommende sjel. Til og med i dag er det noen av dere som kan se og lese auraer og de forteller ganske mye om dere. For eksempel kan man se helsetilstanden deres, og til og med begynnende sykdom, før dere selv er klar over det. Dere er i sannhet svært kompliserte og sammensatte vesener og har liten anelse om mange av deres egne aspekter, slik som for eksempel deres astrallegeme, som dere bruker når dere er ute av deres fysiske kropp. Mange sjeler bruker den til å besøke sine venner og familie som har gått bort, men det er svært få som har noe minne om det når de våkner. Husk på at dere lever et uendelig antall liv og at dere som sjel alltid eksisterer i en eller annen form, og at dere til slutt vil bli rene Lysvesener.

Meningen med livet er å utvikle seg gjennom erfaringer, og det er dere selv som velger hvordan dere vil oppnå det. Livet på Jorden innebærer tøffe utfordringer, og dere visste at det ville være slik. Og her er dere nå, etter hundreder av liv i ulike sivilisasjoner, som har løftet deres bevissthetsnivå. Ingen av deres erfaringer går noensinne tapt, men dere trenger ikke alltid å huske hver detalj i omstendighetene. Noen ganger er det best om de blir glemt og ekstreme opplevelser som var ubehagelige kan viskes ut av minnet. Dere har en rikdom av erfaring som vil tjene dere, og andre, meget godt i fremtiden, uansett hvilket eventyr dere velger å legge ut på neste gang. Noen av dere vil slå dere sammen med oss, som Galaktiske Vesener, og som våre likemenn helt og fullt.

Vårt oppdrag har endret seg ganske mye fra vi først begynte, men nå som deres vei videre er tydeligere for oss, ser vi at vi må involvere oss mer i deres saker. Håpet var at når endetiden nærmet seg, så ville de mørke Sjelene innse at de ikke kunne beholde sin posisjon og således tillate dere å avslutte deres reise i dualiteten uten å blande seg forstyrrende inn. Det har vist seg å ikke være tilfellet og de har brutt alle løftene om å stanse sine aktiviteter. Det gav oss ingen annen utvei enn å be om autorisasjon til å fjerne dem, og som en del av dere har funnet ut, så har vi gjort det. For å hindre dem i å fortsette sine forstyrrende aksjoner, har vi sett det nødvendig å ødelegge deres mange baser, de fleste av dem under jorden. I mellomtiden fokuserer vi på Midt-Østen, som over lang tid har vært en kruttønne som kunne bli til en ny verdenskrig. Vi forventer at når de ulike landene innser at det ikke nytter å ignorere våre krav om at de skal stanse, så vil de legge ned sine krigsaktiviteter og la freden senke seg over Jorden. Slik må det være, for det er bestemt ved guddommelig dekret.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg veldig over at vi er så nær ved å løse et av deres aller største problemer, som har stått i veien for verdensfred.

Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge