Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 12, 2011

SaLuSa, January 12, 2011

Dere er i ferd med å gjennomføre en fantastisk snuoperasjon i livene deres, etter å ha vært på mørkets bunn. Veien tilbake til Lyset har vært en smertefull sti hvor dere har overvunnet den ene utfordringen etter den andre, og bevist deres evne og vilje til å holde fokus på målet om å stige opp. Et eller annet sted inne i dere må dere ha funnet styrken til å overvinne de lavere vibrasjonene. Nå har dere solid fotfeste på den nye vei og det lover godt for en fullføring i løpet av denne dualitets-syklusen. I årtusener er det dét dere har jobbet frem mot, selv om dere i de senere tider bare har ant det gjennom impulser fra deres underbevisste erindringer. Det har alltid vært planen at dere skulle greie å komme fri fra de lave energiene som har holdt dere nede. Det er deres egen fortjeneste at dere overvunnet så mange forhindringer og i dag står dere rakrygget og er fyrtårn av Lys i mørket. 

Det er ingen grunn til å falle tilbake, til tross for at dere har en periode med nye prøvelser foran dere. Det vil bli oppturer og nedturer som vil forårsake emosjonelle reaksjoner blant dere, men sørg for å beholde roen når tiden kommer for det avgjørende slaget mellom Lyset og mørket. Lyset arbeider på et subtilt vis som opprettholder balansen, slik at det kan fortsette å transmutere de lavere energier. I den malstrøm som vil oppstå vil lyset fungere som en forsvarslinje, slik at de mørke krefter ikke oppnår noen fremgang. Det vil sikre at forvirringen fortsetter blant dem og det vil bli anledninger der våre allierte kan presse på for avsløre sannheten. Trykket er økende fra mange retninger for å få til denne avsløringen, og når det skjer, vil dét i sin tur utløse enda flere hendelser som vil blottlegge hva som har foregått. En rekke land er klare til å sette i gang med mange nyvinninger. Dette er også et område som til nå har vært manipulert av de mørke krefter. Det er så mye som skal frem I lyset og ethvert tilfelle vil være til deres fordel. 

Det må skje et frislipp av ulike energisparende teknologier og da særlig de som kan gjøre slutt på avhengigheten av olje. Oljeindustrien har klemt livssaften ut av dere, mens den samtidig har gjort mye skade på Moder Jord gjennom den resulterende forurensningen. Det må ta slutt og det er planer i gang for å kvitte seg med denne steinalderteknologien dere bruker i energiproduksjonen. Faktisk er det slik at energi har alltid vært fritt tilgjengelig. Det er jo ironisk at mens dere må bære kostnadene ved oljebaserte produkter, finnes det hemmelige militærbaser som har full tilgang til alle de nye teknologiene. Det var aldri meningen at de skulle brukes utelukkende for militære formål. Dere er alle Ett og er ment å dele ethvert og alle goder som øker livskvaliteten. Men så er dere altså med overlegg ”holdt tilbake” slik at Illuminati selv kan forsyne seg av alle fordelene for sine egne mål. Kjære Sjeler, det er sannelig på tide at dere kan få komme dere forbi de restriksjonene som er påtvunget dere. Det begynner å demre for dere og deres rop om forandring vil bære frukt om ikke lenge. 

Vi i den Galaktiske Føderasjon har en nøkkelrolle når det gjelder å få en slutt på den opplevelsen dere har av å mangle så mye og av å være nektet så mange rettigheter. Visse av våre representanter er allerede godt forberedt og beskyttet for å sikre at sannheten ikke mye lenger kan holdes skjult for dere. Alt vil bli gjort i full åpenhet, selv om vi om nødvendig vil bruke vår overlegne teknologi for å holde overtaket. Vi vil styrke våre samarbeidspartnere på en slik måte at ingen hindring i veien kan hindre dem å oppnå de resultater de søker. Det tar tid og vi går svært forsiktig fram slik at vi ikke kommer i konflikt med retten til Fri Vilje. Gjorde vi det, så ville det slå tilbake på oss selv og vi har ikke til hensikt å la det skje. Med Lysets Brorskap ved vår og deres side, vil vi dra fordel av klok åndelig rådgivning som vil resultere i en strålende seier for Menneskeheten. Det er intet mindre enn dere fortjener og likevel har dere enda liten anelse om hvor storslagent det vil bli. Dere er sjeler av Lyset som har løpt spissrotgang mellom alt det de mørke maktene har funnet på og likevel har dere greid å beholde verdigheten og uavhengigheten. Det er bare på sin plass at dere skal få oppleve og glede dere over en vel tilkjempet seier.  

Stå støtt i Lyset til enhver tid og la dere ikke bringe ut av balanse av noen som helst desinformasjon som svirrer i luften og som forsøker å få dere til å ta blikket fra målet om Oppstigning. Å skape forvirring er en taktikk som er mye brukt for å distrahere dere, men er dere tilstrekkelig opplyste så vil dere gjennomskue det. Vurder alt opp mot den erkjennelse at alt som er av Lys vil være godt for alle. Det vil aldri skape frykt og det vil aldri gi næring til deres ego dersom det søker fordeler bare for seg selv. I realiteten har alt dere har hatt behov for vært der for dere, bortsett at det har blitt holdt unna dere for å hindre dere å være uavhengige. Det vil endre seg helt ettersom månedene går og dere vil få bruke tiden på mye mer lystbetonte oppgaver når dere deltar i prosjekter som vil katapultere dere inn i fremtiden. Meningen er at vi alle til slutt skal bli Ett og det vil bli oppnådd ved Oppstigningen.  

På samme vis som dere, venter også vi på gjennombruddet som vil tillate oss å komme inn i deres liv for alvor. Alt er en del av den Guddommelige Plans som er lagt langt inn i framtida. I virkeligheten har dere praktisk talt alle sammen hatt en bevissthet om oss fra mange tidligere liv og i noen tilfeller full kontakt. Det er derfor dere ikke ser på oss som en trussel slik de mørke kreftene gjerne vil ha dere til. I virkelinheter er det de som har fraternisert med mer negative Romvesener og tillatt dem å ha hemmelige baser på Jorden. Sett i sammenheng med prinsippet om Fri Vilje kan ikke vi blande oss opp i det. Også Loven om Tiltrekning styrer der. Dere har jo fått lære en hel del om den i den senere tid og av den grunn kan dere bruke den til å tiltrekke dere Lys både for fremgang og beskyttelse. Universet er tuftet på de Lovene som holder det sammen og følgelig vil det snart bli en forandring når alle stiger opp. Det er et velordnet univers til tross for den motgang dere til tider opplever og som i seg selv er oppstått av ubalanser som oppstår når ikke alt beveger seg i absolutt harmoni.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er svært fornøyd med at vår felles innsats endelig har greid å begrense de mørke makters aktivitet. De har ikke gitt opp ennå, men troen på sin uovervinnelighet har fått seg en alvorlig knekk. De vil ikke få mulighet til å gjenvinne sin makt og etter hvert som deres organisasjon faller fra hverandre vil deres svake punkter gi våre allierte muligheter til å avsløre dem. Vi må rydde veien for åpen kontakt med dere og være rede til å hindre ethvert forsøk på gjengjeldelse. Vi ønsker en fredelig slutt på deres tid som herskere og det er hva vi arbeider for. Vi velsigner dere alle med vårt Lys.  

Tusen takk SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge