Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 13, 2012

SaLuSa, June 13, 2012

Overalt omkring dere skjer det forandringer og det er et sikket tegn på at impulsene for forandring øker i styrke og det vil de fortsette med hele veien frem til Oppstigningen. Den gode nyheten er at vi har forutsett resultatet svært godt og har gjort alt det som er nødvendig for å sikre at dere stiger opp. Vårt hovedansvar har vært å hjelpe våre allierte med å fjerne de mørke Sjelene. Det arbeidet går stadig fremover og splitter Illuminatis rekker, slik at deres organisasjon ikke lenger fungerer. Det vil virke meget hemmende for dem i de tilfeller hvor de fortsatt måtte ha ambisjoner om påny å få fart i planene om å avbryte deres utvikling frem mot Oppstigningen.

Dagens situasjon er et “det kan skje hvilken dag som helst scenario”, med tanke på når de virkelig store begivenhetene vil bli virkelighet, og det er ingen mulighet for de mørke Sjelene å komme seg unna konsekvensene. Og forandringer vil det bli, og de vil fjerne enhver rest av negativ faktorer som har ødelagt livene deres gjennom tusener av år. Det vil bli feiet rent og gi dere en ny start så dere raskt kan bevege dere inn i de høyere rikene hvor dere hører hjemme. Det vil bli en nesten ufattelig forvandling på en så kort tid, med omfattende hjelp fra oss og andre høyere kilder. Vi kjenner deres potensial og hvor raskt det er nødvendig å komme dere til hjelp, slik at dere kommer dere videre.

Tiden er inne nå til å kaste fra seg alle reservasjoner og ta deres rettmessige plass ved vår side. Vi ser dere som likemenn, med så stort mot at dere påtok dere å erfare de lavere vibrasjonene, vel vitende om at de med stor sannsynlighet ville trekke dere ned i mørket. Bær ikke med dere noen skyldfølelse, nå er det tid for å tilgi dere selv for enhver feil dere måtte ha gjort, for endetiden vil uansett tillate, gjennom Nådens Lov, at alt gammelt blir slettet og dere får begynne med blanke ark. Det å få erfaring er jo selve grunnen til at dere ønsket å slippe dere selv ned gjennom dimensjonene, og således det som har gitt dere et slikt kvantesprang i utviklingen deres.

En dag vil dere se tilbake på deres eventyr i dualiteten og forstå hvorfor det artet seg som det gjorde med all sin slingring og kneiker og omveier. Dere vil kunne se nøyaktig hvordan deres respons på ulike situasjoner var, og hvordan det formet det neste kapittelet, og hvordan dere greide å løfte dere til det utviklingsnivå dere nå står på. Og når dere ser tilbake slik, så vil alt oppleves som om det hender i nuet, for enhver situasjon dere har vært gjennom kan betraktes på ny, nøyaktig som de skjedde. Et eller annet sted i underbevisstheten deres ligger alle minnene om alt dere har vært gjennom, og de veileder dere gjennom enhver ny situasjon dere står overfor. Når dere har steget opp, vil dere kunne få tilgang til alt som eksisterer. Om det skulle bli nødvendig, vil dere også kunne dra nytte av andre sjeler erfaringer, uten å måtte erfare det personlig.

Deres skjold og sverd er laget av kjærlighet og ingen kan bryte gjennom deres beskyttelse. Selv på Jorden kan dere bruke dens kraft til å skape, og mange av dere gjøre det allerede gjennom ulike former for healing. Kjærlighetens energi trekker til seg høyere vibrasjoner som er oppløftende og bringer harmoni og balanse til kroppen deres. Slike følelser som sinne og hat, derimot, er ødeleggende for kroppen og fører med seg helsesvekkelser. Etter Oppstigningen vil vibrasjonene være så høye at bare de reneste tanker vil eksistere. Og det, Kjære Sjeler, er hva dere arbeider for å oppnå i denne tiden, og mange av dere har allerede oppnådd en stor grad av suksess.

Dere har alltid hatt deres egen fremtid i deres egne hender, men ledet av den guddommelige intensjon hos dem som har skapt deres Univers. Det har også alltid vært en plan for Menneskehetens evolusjon, som henger sammen med utviklingen i andre sivilisasjoner. Alle er forbundet og hva den ene gjør, påvirker de andre, hvilket er grunnen til at deres Oppstigning er en begivenhet som også er uhyre viktig for oss. Dere er for å si det slik, det nederste trinnet på stigen, og når dere stiger opp, så vil også alle over dere også gjøre det. Det er så viktig for oss alle at dere lykkes og det sendes så uendelig mye kjærlighet inn til dere for å hjelpe dere. Det er umulig å ikke bli påvirket av den og det er derfor vi vet at dere vil stige opp slik det er planlagt.

Vi i den Galaktiske Føderasjon ser frem til og gleder oss til å være sammen med dere, men ikke før etter Avsløringen, når vi kan møte dere på våre egne premisser. Vi har så mye å vise dere, men også svært mye å gjøre for å realisere alle de godene som venter dere som perler på en snor. Våre allierte er i realiteten klare til å gå til aksjon og alt tyder på at det vil bli handling ganske snart. For hver eneste forsinkelse har vi vært i stand til å tilpasse oss og finjustere planene og vi kan forsikre dere om at de fortsatt holder vann like godt som før. Så snart detaljer kan gjøres kjent, vet vi at mange av dere vil gripe muligheten til å slå deres krefter sammen med våre. Det var aldri meningen at vi skulle gjøre alt arbeidet på deres vegne, og dere vil bli oppfordret sterkt til å ta deres del av ansvaret.

Den skrekkfilmen dere har levd i, vil snart bli til et vakkert eventyr som har blitt til virkelighet gjennom deres drømmer om Utopia. Den Gyldne Tidsalder vil virkelig bli en tid som vil oppfylle alle deres drømmer og ta dere med på de mest utrolige reiser. Tiden vil opphøre å eksistere og livet vil bli en endeløs strøm av vidunderlige opplevelser. Vi vet at det er vanskelig for dere å begripe at tiden ”ikke eksisterer lenger”, men dere vil lett tilpasse dere det. Forestill dere at alt skjer i nuet på et sirkelformet plan og at dere kan komme og gå som dere vil på ethvert punkt dere måtte ønske. Således ville tid være unødvendig, uhensiktsmessig å leve etter og ikke lenger ha noen betydning.

Dere vil ha mye å lære i deres nye dimensjon og hvordan den vil virke inn på dere, samt mye å lære om hvordan dere kan bruke deres skaperevner. Når dere kommer så langt, så vil imidlertid også deres bevissthetsnivå ha løftet seg så mye at dere ikke vil ha noe som helst problem med å bli verdige og pålitelige Vesener. Det finnes knapt ord som kan beskrive det dere står foran å oppleve, annet en at dere vil syns det er kjempespennede og dere vil sågar bli overveldet over størrelsesordenen i det som er i ferd med å skje. De største forandringene vil skje inni dere og mange av dere er allerede klar over at dere er en annen person nå enn dere var bare noen få år tilbake. Dere er av Lyset og sprer det overalt hvor dere går og på den måten hjelper dere alle andre som reiser sammen med dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og representerer bare én sivilisasjon som har hatt tilknytning til dere gjennom mange tideverv. Denne tilknytningen vil bare øke og også andre sivilisasjoner vil fornye sine bånd til dere. Vi vil alle bli som Ett innenfor den Galaktisk Føderasjon av Lyset, og arbeide i Kjærlighet og Lys.Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge