Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 11, 2012

SaLuSa, June 11, 2012

Tiden er kommet nå for å tenke positivt og å akseptere begivenhetene slik de kommer til å arte seg, uten noen forutinntatt tanke om hvordan de burde være. Dere vet at Oppstigningen vil komme uansett hvordan planene for dere utfolder seg, så bare tillat dem å manifestere seg, i trygg forvissning om at alt er som det skal. Det er så snublende nær at ting vil komme ut, at dere vil bli temmelig overrasket over hvor raskt alt vil skje. Vi ønsker mye heller at dere fokuserer på alle de positive begivenhetene, enn at dere bruker tiden på å bekymre dere om hva som vil skje med de mørke Sjelene. Deres skjebne er forseglet og dere vil få se at rettferdighet skjer fyllest.

Vår prioritering er imidlertid å få satt de rette personene inn i myndighetsposisjoner og bringe fred i hele verden så raskt som overhodet mulig. Når det punktet er nådd, vil det bli så mye enklere og gjennomføre planen som skal sikre at alle har et godt liv og det de trenger, og å gi dere tilbake den fulle frihet. Så snart dere kan møte oss personlig, kan vi sammen gå videre mot Oppstigningen og begynne å nyte de mange forandringene som vil løfte dere opp. I den perioden vil energiene fortsette å øke for å løfte deres bevissthetsnivå enda høyere, og alle folkeslag vil komme sammen i felleskap og glede, fordi barrierene som har vært plassert mellom dere vil bli fjernet.

Den Gyldne Tidsalderer i ferd med å komme på plass og den vil begeistre dere med sin skjønnhet og harmoni. Det vil være hjemmet til dem som har løftet sitt bevissthetsnivå høyt nok til å kunne ta plass i de høyere riker, og fra da av få oppleve friheten ved å ha blitt Galaktiske vesener. For øyeblikket har dere, på grunn av deres lave vibrasjoner, fortsatt restriksjoner med hensyn til å reise i Universet, fordi de lave vibrasjonene vil forurense de høyere. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg, ettersom dere stadig raskere trekker til dere de innkommende energiene og fyller dere selv med dem.

Dersom dere tenker dere tilbake noen år, så er vi sikre på at dere vil erkjenne forskjellene inni dere, og mest sannsynlig kjenner dere en mye større ro og klarere tanker. Etter hvert som dere utvikler dere, så vil mest sannsynlig deres valg av venner også endre seg og dere vil i større grad bli tiltrukket av de mer forfinete aspekter av livet. Det vil føles naturlig å søke en fredfull tilværelse og dere vil finne de mer ekstreme følelsesmessige opplevelsene mindre attraktive. Dere er i rask endring nå og vil følgelig komme til å kutte båndene til mye av den livsstil dere tidligere aksepterte.

Det er ingen grunn til at dere ikke skulle begynne å leve slik som dere forventer å gjøre når den Nye Tidsalder begynner, ettersom mye av det henger sammen med hva som foregår inni dere. Deres idealer og mål i livet vil være så mye høyere og det å søke tilfredsstillelse for dere selv vil opphøre å være det viktigste for dere. I stedet vil dere sette andre foran dere selv og det vil gi dere stor tilfredshet. Inntil nå har mennesket vært preget av egoisme og det å skaffe seg selv goder, uten tanke på kostnaden for andre. Imidlertid er dere nå raskt i ferd med å bli ett med deres Høyere Selv og i stand til å forholde dere til Kristus-Bevisstheten. Det, Kjære Sjeler, er den vei dere vil reise langs og det er en vei dere vil gå med glede.

Deres nåværende liv er et konglomerat av alle de mange liv dere har hatt, som har tatt dere til nær og fjern, til mange ulike land, gjennom mange religioner, livssyn og kulturer. Og likevel, selv om ikke to veier gjennom livene er like, føler dere likevel at dere stadig kommer nærmere hverandre. Det er ikke annet enn naturlig at det skulle bli slik, for dere er alle på søken etter ”veien hjem”, og det driver dere stadig videre. Den oppløftelse dere går gjennom nå er bare en del av reisen, men en svært viktig del, som representerer et kjempemessig kvantesprang fremover.

Vi i den Galaktiske Føderasjon av Lyset har visst lenge at deres reise var i ferd med å nå et høydepunkt i deres utvikling. Det var vår glede og vårt privilegium at vi ble valgt til å ledsage dere og sikre at dualiteten ble avsluttet slik det var bestemt. Alt dette ble besluttet tusener av år tilbake og i den senere tid har mange sjeler kommet til dere her på Jorden for å hjelpe dere å lykkes. Noen har kommet inn i familiene deres og skiller seg ut ved å ha en utrolig høyt utviklet bevissthet. De har blitt gitt ulike navn som Stjernefrø, Regnbuebarn og Indigo-barna. Deres nærvær virker oppløftende på deres omgivelser og de vil snart utfolde alle de evner de har i seg og innta sin tiltenkte rolle for alvor. Lytt nøye til disse vise sjelene, for de har mye å fortelle dere som vil hjelpe dere å lykkes med å holde dere på Lysets vei.

Nå som Oppstigningen er i anmarsj, er det naturlig at en del av dere tenker mye på hva som vil skje med de unge familiemedlemmene. La en ting være helt klart, og det er at når endetiden kommer, vil enhver sjel befinne seg nøyaktig der de er ment å være, og de har vært klar over sin skjebne før de inkarnerte. Så vi ber dere om å la hver eneste sjels liv få følge sin egen fastsatte kurs og dere kan føle dere velsignet for at de velger å være i deres liv. Det er selvfølgelig mange familier som ikke har slike høyt utviklete sjeler i sin midte, men ikke desto mindre blir de også knyttet sammen av kjærlighetens bånd, og det vil være et bånd som alltid kan bringe dem sammen igjen. Kjærligheten er Universets mektigste energi og det er en kraft som aldri kan ødelegges og som holder hele kosmos sammen.

Vi vil fortelle dere enda en gang at dere er mektige Vesener, selv om deres evner har vært begrenset på grunn av de lave vibrasjonene dere nå eksisterer i. Men likevel, når vibrasjonene øker, så vil også deres evner øke og dere vil etter hvert begynne å forstå hvilke skaperevner dere har. Forestill dere å nå et punkt hvor dere kan skape hva dere enn måtte ønske dere! Men bekymre dere ikke om at de kan bli misbrukt, fordi deres bevissthetsnivå også vil øke tilsvarende. Dere kan være trygge på at dere ville ikke bli sluppet løs med slike skapende krefter før dere hadde lært å bruke dem på en korrekt måte. Det begynner å demre for der hvor forskjellig deres liv vil bli og i hvor liten grad deres nåværende liv gjenspeiler deres sanne potensial. Dere vil imidlertid ikke bli overlatt til dere selv med å nøste opp og forstå slike ting, for det vil alltid være høyere utviklete Vesener ved deres side til å hjelpe dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og etter hvert som dere utvikler dere vil dere finne ut at livet på de høyere nivåene er en skjønn opplevelse og over alt hvor dere går vil dere møte sjeler av Lys og Kjærlighet. Det er en overveldende følelse av felleskap og alle arbeider sammen som en enhet og i Enhet, og alle anerkjenner Kilden til sin eksistens. Det spiller overhodet ikke noen rolle hvilket navn dere setter på den, så lenge dere anerkjenner at den er alfa og omega i Alt Som Er. Vi i den Galaktiske Føderasjon har en åpen kommunikasjonslink med Kilden, og vårt forhold til den er å sammenlikne med deres forhold til deres Høyere Selv. Vi sender dere vår kjærlighet og vår hjelp på veien.Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge