Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 11, 2012

SaLuSa, April 11, 2012Etter hvert som informasjon om forandringene sprer seg, så vil fler og fler av dere ivrig vente på de første kunngjøringene i media. I tillegg, når detaljene om arbeidet til våre allierte og den Galaktiske Føderasjon blir kjent, så vil enda flere av dere føle stor tillit til det endelige resultatet. Det har tross alt blitt pinlig tydelig at dersom det ikke skjer forandring, så vil menneskeheten synke stadig dypere i hengemyra og til slutt bli borte og glemt. Forandringene skyter fart takket være deres inngripen og deres vilje til å sikre at Guds dekreter blir fulgt, som vil resultere i deres frigjøring fra de mørke Sjelene. Det gjenstår bare å arrestere dem som har størst makt, slik at Illuminati ikke lenger kan fungere som en samlet organisasjon, som et velsmurt maskineri.

Alt ligger til rette for en hel rekke begivenheter, så mye så at det blir vanskelig nok for dere å følge med på dem alle sammen. Vårt ønske er å greie å holde massene tilstrekkelig informert, slik at det ikke blir noen misforståelser med hensyn til hensikten med vår rolle. En del mennesker med religiøse forventninger og ønsker vil ikke akseptere oss, for de vil se vårt komme som noe annet enn det de har blitt opplært til å vente på. Det er til og med slik at noen har blitt gitt den forståelse at vi står i ledtog med djevelen. Vi ønsker at slike følelser og tvil skal miste sin kraft og falle bort, ettersom vi elsker Gud og arbeider for dere for å føre dere ut av slavetilværelsen.

Rom for deres ulike tro og oppfatninger vil det være, men til slutt vil det bare gjenstå to mulige tidslinjer. Den ene vil være Oppstigningen, hvor dere vil bli mer gude-like, og den andre vil være en fortsettelse av det dere allerede opplever. Vi vil bruke enhver anledning til å gjøre sannheten kjent om deres fremtid, og den kan ikke forandres, utover det at dere har et valg. Vi legger aldri press på noen sjel, men vi vil legge frem bevis for vårt oppdrag her og det vil bli støttet av Mestrene både på og utenfor Jorden. Det er så mye som har blitt servert dere som sannhet, og likevel har det meste av det vært forvrengt eller fullstendig usant, så all den skade som derved er gjort må rettes opp. I fortiden har dere vært lydige og lojale mot deres mørke herrer uten å vite om deres onde hensikter. Imidlertid har dere nå gått inn i en periode av oppløftelse, og med de stadig økende bevissthetsnivåer er dere bedre i stand til å skjelne mellom løgn og sannhet. Sannheten vil bære i seg en energi som gjør at den vil bli identifisert som sann, og i samspill med deres intuisjon, som er deres mest pålitelige venn, vil de vise dere veien.

Naturligvis vil dere også ønske å se bevis for alle de påstandene vi har kommet med om deres fortid. Det er overhodet ikke noe problem for oss, for vi vil vise dere alt relevant bevis ved å vise dere hva som finnes i det Akashiske arkiv. Alt som noen sinne har skjedd kan hentes frem igjen, inkludert for eksempel det dere kaller Syndefloden og liknende store historiske øyeblikk. Noah’s Ark er en fantastisk historie omspunnet av myter, men vi skal vise dere hva som egentlig skjedde. Det finnes mange slike eksempler og vi har allerede forberedt oss på å holde kurs for dere. Og selvfølgelig ser vi også med spent forventning frem til å kunne kommunisere dem dere på et slikt nivå.

Inntil vi kan kontakte dere åpent og snakke med dere direkte, er det beste at dere fortsetter livet som dere pleier og ikke la dere distrahere av de forventninger dere har til oss. La ting skje på naturlig vis og hver ting til sin tid, vel vitende om at fremtiden er sikret. Selvfølgelig vil dere ønske å holde fokus på Oppstigningen, og i den tiden som gjenstår vil dere få all nødvendig informasjon om hva dere må gjøre. I bunn og grunn kan dere forholde dere på et slikt vis at dere føler dere trygge og rolige mens en masse aktivitet foregår omkring dere. Dere Lysarbeidere er selve grunnfjellet i alt det arbeidet vi gjør på Jorden og dere er svært viktige for vårt arbeid. Følg hjertet, så vil dere føle dere trygge og rolige uansett hva som skjer. Det beste ligger ennå foran dere, og med arrestasjonene av de mørke Sjelene, vil deres mulighet til å blande seg inn være borte en gang for alle.

Så må dere huske det, Kjære Sjeler, at hele Jorden også blir påvirket at de høyere energiene som stråles inn. Moder Jord har et brennende ønske om å bli kvitt de lavere energiene som har gitt henne så mye smerte og sorg. Så langt har det ikke vært noen grunn til å gjennomføre renselsen på en slik måte at det gir katastrofale resultater og vi kan ikke se for oss at det skulle endre seg. Moder Jord er imidlertid i kontinuerlig forandring og tilpasser seg de nye energiene som strømmer til henne. Det vil derfor bli noen etterdønninger, men vi vil nøye overvåke slike hendelser. Vi kan hjelpe med å minimalisere effekten de får for dere, og det har vi allerede gjort i lang tid.

Dere er så nær å få oppleve resultatet av våre aktiviteter og om ikke lenge vil nyheter om det komme ut i media. Det har faktisk allerede begynt, men kun i det små, mens vi med tiden ønsker å se verdensomspennende nyhetsdekning. I nær fremtid vil vi selv bidra til at det blir slik og vi vil involvere oss i å opprette våre egne midler for å få nyhetene ut til dere alle. Vi ønsker at dere skal få fordelene ved nye teknologier så snart som mulig og få dere i vei mot en ny levemåte som er i samsvar med deres oppløftelse inn i de høyere dimensjoner. Dere er klare for et slikt sprang nå, og har blitt introdusert til idéene bak dem, så dere vil enkelt venne dere til dem.

Det faktum at tiden fortsetter å gå stadig fortere er det mange av dere som merker og det er ganske klart at noe stort er i emning. Naturligvis er dere som leser disse kontaktmeldingene fullt klar over grunnen til det. Dere er i ferd med å legge de gamle vibrasjonene bak dere, ettersom de ikke lenger er passende for de Galaktiske Vesener som dere er i ferd med å bli. Helt tilbake fra den mørke middelalder har dere måttet overvinne de mest utfordrende livsforhold, og likevel har deres Lys fortsatt å skinne. Ikke bare det, men dere har respondert på en slik måte at dere har gjort det umulig for de mørke Sjelene å fortsette å kontrollere dere. Dere har høylydt krevd frihet og fått gjennomført de steg som har brakt den til dere. Dere kan ikke lenger holdes i slavelenker, med mindre dere selv tillater at det skjer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og hver gang jeg sender dere et budskap vet jeg at dere ønsker det velkommen og at det hjelper dere gjennom ventetiden, inntil dere endelig får se resultatene av våre aktiviteter. Våre allierte er like ved å ha fullført sine oppdrag og når det skjer, vil det ikke være lenge før verden er moden for at sannheten kan avsløres. Dere kan være sikre på at vi er rede for dette og vil sørge for at det skjer ved første mulige anledning. Vi takker dere for at dere er så tålmodige. Gud velsigne dere alle sammen.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge