Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 11, 2012

SaLuSa, January 11, 2012Kjære Sjeler, husk at det dere tror på kan holde dere tilbake, så det er særdeles viktig i dette året at dere har et åpent sinn. Etter hvert som året skrider frem, vil stadig større sannheter komme ut, og avhengig av kilden gjør dere det klokt i å vurdere nøye det som blir presentert. Selvfølgelig er det slik at til slutt er det dere selv som må avgjøre, ingen andre kan ta det ansvaret, men dette er en tid for å være ærlig mot dere selv og lytte til hjertets impulser. Etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, vil dere bli bedre i stand til å skille hva som er sant og ikke sant, og langsomt vil dere bygge opp deres forståelse. Dere har hatt mange liv på dere til å arbeide med deres åndelige utvikling, og nå har dere nådd fram til den siste mulighet til å slå følge med alle de som allerede har forberedt seg på Oppstigningen. Selvfølgelig er det noen som fortsatt vil ha liten interesse av det, idet de har gjort sin beslutning om å bli værende i 3dje dimensjon. La det være rom for dette, for disse sjelene har også like mye rett som andre til å følge sin egen vei.

Det er fortsatt mye aktivitet som foregår og vi har forventninger om et veritabelt gjennombrudd temmelig snart. Vi er hjulpet enormt av alle de av dere som ikke bare står opp for sannheten, men går ut og sprer den vidt og bredt. Det har den effekt at det endrer energiene til en mye høyere vibrasjon og dette, sammen med andre innsatser for å bringe mer Lys til Jorden, hjelper til med å transmutere de lavere energiene. Vi kunne tvinge gjennom forandringene, men det er ikke på den måten vi arbeider, ettersom det er best at vi gjør det sammen, siden det også er viktig at dere skaper deres eget tempo i utviklingen. Det er selvfølgelig en del oppgaver som er vårt ansvar alene og der er vi helt og holdent på kurs i henhold til planene. Det er overhodet ingen grunn til å frykte, for den Galaktiske Føderasjon er en formidabel spiller i det spillet som utspiller seg. Seieren er allerede vår og det betyr at veien deres frem til Oppstigningen er ryddet og ingen ting kan forhindre den storslagne fullførelsen som vil bli feiret i hele Universet.

Når dere blir informert at dere er Engler i Menneskeform, vet vi at der er vanskelig å fatte og mange finner det nærmest umulig å akseptere. Vi ville imidlertid ikke villede dere og tiden er inne for at dere lærer sannheten om dere selv. En del av problemet deres er at dere har blitt behandlet på en slik måte at dere føler dere verdiløse og dere har ikke fått den respekt dere fortjener. Det har i virkeligheten påvirket forholdet mellom dere alle og dere har heller ikke respektert hverandre. Menneskerasens problemer har sin rot tusener av år tilbake, da dere falt stadig lengre ned i mørkets dyp. For å komme seg opp igjen har det oppstått en frenetisk kamp hvor instinktet deres har ment at bare de sterkeste og best tilpassede ville overleve, og slik har det vært siden. Imidlertid har Lyset i nyere tid klart å trenge gjennom deres tykke hud og tent Lys i hjertene deres, slik at Kjærlighet og Medfølelse har vokst frem. Nå har dere betraktelige styrker av Lysarbeidere som står opp og taler sin sak og hjelper andre å forstå sin spesielle plass i Universet. Dere er mektige sjeler som er i ferd med å huske hvem dere er og forbereder dere til å ta deres plass sammen med oss.

Ved slutten av året vil de som har bestemt seg for å stige opp være klare, og vil ha forandret seg omfattende i forhold til hvordan dere er nå. Hovedforskjellen vil være i bevissthetsnivåene deres, som vil utvide seg enormt i den nære fremtid. Dere vil få all mulig hjelp til det, inkludert teknologier som kan sette fart i hele prosessen. Dette er helt i orden og generelt kan man si at all kunnskap vil bli programmert inn i dere, ettersom det ikke er noen hensikt å bruke masse tid på å studere slik dere er vant til å gjøre. Med tiden vil dere tappe direkte av den Universelle Bevissthet og oppnå nivåer av Kristusbevissthet, som vil ta dere hvor enn dere måtte ønske. Dere vil ha lagt bak dere de begrensningene som nå holder dere tilbake.

Mange statsledere klarer ikke ennå å forestille seg fredelig sameksistens og finner det vanskelig å stole på hverandre. Det er noe vi skal involvere oss i, fordi dere, folket, krever det, i tillegg til en slutt på all krig. Vi skal danne et bakteppe som kan forhindre at noe land griper til våpen mot et annet og vi skal sørge for at det blir overholdt. Vi har enkle, fredfulle metoder for å få dette til, ved å gjøre krig umulig og gjøre alle krigsvåpen ubrukelige. De pengene og den energi som har vært brukt på våpenopprustning over tusener av år kunne ha gitt dere alle en god levestandard. Den ødeleggelse og tap av liv som krigingen har medført er direkte ulydighet overfor Gud’s Lover, og det er grunnen til at dere har skapt et så alvorlig karma. Nå har imidlertid mange lagt slike nivåer av mørke og ondskap bak seg. Kampen mellom Lyset og mørket er på det nærmeste over og Lyset er i ferd med å ta et formidabelt steg fremover, slik at alle kan se i hvilken retning Menneskeheten går.

Som vi id et senere ofte har slått fast, strever de mørke kreftene i sine siste forsøk på å skape frykt, men det vil ikke lenger ha den effekten de håper på, og det vil hindre dem å få den negative energien som de ernærer seg på. Hold dere rolige og vit hva det er som foregår, uten å gi noe av deres energi til dem. Vi ønsker oss heller at dere ser på dem som fortapte sjeler og som sådanne sender deres kjærlighet til dem, slik at de også en dag vil finne veien tilbake til Lyset, hvilket de helt sikkert vil. Ingen sjel er noensinne tapt for all tid og Gud, i sin uendelige omsorg, omslutter dem med Kjærlighet som vil tenne deres Gudsgnist på ny. På sitt eget vis har de har deres handlinger hatt stor mening, ved å vise dere hva som kan skje når dere går dere vill og lar dere sluke av mørket.

Mange av dere har oppnådd fantastisk mye gjennom de siste årene med å løfte deres vibrasjoner og bærer Lyset høyt for Menneskeheten. Det er det dere kom for å gjøre og dere er del av vidunderlig gruppe som inkarnerte spesielt for å hjelpe andre og å se Oppstigningen gjennomføres. Så mye av deres arbeid har foregått stillferdig bak scenen, men nå er tiden inne for at dere bør være i stand til å tre frem og fullføre livsplanen deres. Avsløringen kommer stadig nærmere og vil åpne opp for at mange flere mennesker kan føle seg fri til å snakke åpent om sin sannhet som de har ervervet gjennom personlige erfaringer. Hvilke spennende tider som er rett rundt hjørnet!! Og vi selv venter på anledningen til å få dere i tale gjennom mediene deres. Vi har mye å fortelle dere om og er allerede fullt forberedt til den anledningen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og velsigner dere på vegne av våre team som føler seg oppglødde og priviligerte som får ta del i en så stor hendelse som deres Oppstigning. Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge