Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 10, 2012

SaLuSa, October 10, 2012

Det er en relativt enkel seilas fremover nå, selv om dere vil møte enkelte vanskeligere perioder som dere må takle. Imidlertid vil problemene være av kort varighet og ettersom vi har forutsett dem, vil vi sørge for at de blir minst mulig ubekvemme for dere. Våre allierte ser nå hvor nær de er å nå sine mål og vi står alltid bak og støtter dem. Dere kan jo reflektere over det faktum at de fysiske forandringene på Jorden har vært på langt nær så katastrofale som noen spådde. Noen av dere peker på Fukushima-ulykken, men den var ingen naturlig hendelse, men en operasjon under falsk flagg. Faktum er at selv om det har vært mange jordskjelv, hvilket er helt vanlig, så er det ingen av dem som har ført til det dere ville kalle alvorlige konsekvenser. Vi har overvåket slike hendelser nøye og har sørget for å minimalisere ettervirkningene av dem.

Vi er fortsatt mye involvert i forbindelse med Avsløringen og i år har dere allerede sett adskillig mer bevis enn tidligere på at vi er her. Det åpner opp for at den fulle Avsløringen kan skje, og det vil hende før året er omme. Det vil bety en massiv endring i deres kollektive bevissthet og formelig løfte dere inn i den Nye Tidsalder. Som dere vet, har vi mye å dele med dere som vil gjøre at dere kan gjøre kjempesprang fremover. Det vil være en spennende tid for oss alle og den illusjonen som dere har levd under vil bli feid vekk. Gjennom ulike kontakter med menneskene i løpet av de siste 60 årene, vet vi at dere gradvis har blitt mer oppmerksomme på vår eksistens. Nå er vårt nærvær viden kjent og det kan ikke være mange mennesker som ikke har hørt om våre skip som besøker Jorden.

Når man ser at vi kommer i fred, for å hjelpe dere, så vil de siste hindringer falle for at dere kan akseptere oss. De skremmebildene man har formidlet til dere for å holde dere i frykt, vil miste sin kraft. Vi vet allerede hvilke Ledere i verden som er til å stole på og Barack Obama vil lede an. Det synes som om vi ikke kan si det mange nok ganger for at enkelte mennesker skal tro på det, men han er en høyt utviklet åndelig sjel som bare venter på muligheten til å begynne på sin egentlige misjon. Han vil gjenforene verden i fred og legge til rette for at vi kan komme og hjelpe dere. Tvilerne vil ikke trenge lang tid på å se at det vi sier er sant. Så snart vi kan henvende oss direkte til dere og forklare hvilke oppgaver vi har for å få alt på plass før Oppstigningen, vil drømmene deres bli til virkelighet. Dualiteten vil bli historie og et vidunderlig nytt liv vil begynne for dere i fullkommen fred og harmoni.

Så dere er nå inne i en periode med store forventninger og disse vil bli oppfylt slik som dere har blitt lovt. Deres nåværende regjeringer holder fortsatt fast ved sin gamle praksis og fornekter det som dere vet er sant, og det samme gjør fortsatt media. Det vil endre seg om ikke lenge og sannheten vil komme ut. Det er mange som har solgt sin sjel for å beholde jobben sin og som stilltiende gjør det de får beskjed om. Dere skulle virkelig ha kunnet ha gleden av å kunne tale åpent ut og ikke være underlagt urettferdige lover som blir brukt for å tvinge dere til å tie. I den nærmeste fremtid vil det skje en revurdering og oppretting av lovene deres, og de som er urettferdige eller begrenser deres frihet vil bli fjernet.

Som dere kan forestille dere så er det mye som skal gjøres, men vi er fullt ut forberedt på alt sammen. Vi vet allerede hvor tiltak må settes inn og det vil ikke bli sløst bort noe tid før vi setter i gang. Dere vil selvfølgelig være sterkt involvert i våre felles aktiviteter og dere kan være sikre på at vi vet hvem vi kan henvende oss til for å få hjelp. Når den tiden kommer vil de mørke Sjelene være fjernet, slik at arbeidet kan skje helt uhindret. Ulike språk representerer ikke noe problem for oss ettersom vi forstår dere telepatisk, for det er den naturlige kommunikasjonsform mellom våre folk. Med tiden vil også dere kommunisere effektivt med telepati, og talespråk vil etter hvert bli borte. Bevis fra fortiden vil vise tydelig at vi har kunnet se et spørsmål som holder på å formes i tankene deres og har kunnet svare på dem før dere setter ord på dem.

Deres fremtidslodd er å bli som oss og dere vil bli Galaktiske Vesener med alle de attributter som vi nå fremviser. For eksempel blir ikke vi slitne og trøtte slik som dere, fordi vi er i en høyere vibrasjon. Imidlertid kan også vi gjøre ting for å forynge og oppkvikke oss selv hvis vi ønsker det. Vi har også energi-drikker vi kan nyte, selv om vi tar energi rett inn fra omgivelsene. Med en lettere kropp har vi faktisk ikke noe behov for å innta tung mat og vi spiser ganske lett, like mye for avkopling og glede som noe annet. Vi har hva dere ville kalle frukt-drikker som er svært nærende, men alkohol har vi ikke. Vi betrakter den som gift og dere vil ikke finne det på vårt eksistensnivå. Sannheten er at dere vil ikke ha noe behov for tung mat i det hele tatt, og vi spiser så visst ikke dyr.

Når dere innser at dere i de høyere dimensjoner vil ha fullkommen helse, så forstår dere også at dere heller ikke vil trenge piller og medisiner, ikke engang kirurgi, for våre metoder er så uendelig mye mer avanserte enn deres. Vi bruker farger og lyd for å heale, for det er så mye mer effektivt og uten de bivirkninger deres behandlingsmetoder ofte medfører. Bare vent til Lysbyene dukker opp på Jorden, så vil dere selv få oppleve akkurat det vi har beskrevet, og mer enn det. Vi gleder oss så på deres vegne og for hva dere skal få glede dere over når vi bare kan gjøre vår teknologi tilgjengelig for dere. Livet vil bli svært annerledes enn det dere opplever nå, og det ligger og venter på dere.

Vi ville naturligvis ha likt at vi var kommet mye lenger enn vi er nå, men vi kan vel også si, som dere sier, at ”de beste ting i livet er verdt å vente på”. På Jorden opplever dere så mye stress på grunn av alle de forpliktelsene dere er pålagt og at dere alltid føler dere i tidsnød. Alt det vil forsvinne og eksisterer rett og slett ikke i vibrasjoner som bringer konstant fred og harmoni. Det er ingen ”jobber” slik dere er vant til å tenke på det, men der et slik at dere gjør det dere har lyst til og gleder dere over for å bidra til alles felles beste. Dere vi få se at dere har enda større frihet til å velge hva dere vil gjøre i livet deres og fordi dere har et høyere bevissthetsnivå vil dere gjøre ansvarlige valg.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg taler på vegne av alle medlemmene i den Galaktiske Føderasjon, når jeg ønsker dere alle en lykkelig overgang og vidunderlige opplevelser gjennom Oppstignings-prosessen. Hele Universet vil følge med på prosessen deres og sende dere enormt med Kjærlighet for å hjelpe dere på ferden. Med tiden vil dere møte deres venner og familie langt borte fra i en fantastisk gjenforening.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge