Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 12. mai, 2017


Mike Quinsey - 12. mai, 2017

Mike Quinsey

Ting virker som om de negative kreftene er i ferd med å bli drevet ut av sine underjordiske gjemmesteder og ikke lenger er i stand til å opprettholde global kontroll. Utrenskningen vil fortsette helt til de ikke lenger representerer noen trussel mot Menneskeheten og dette gjør at Lysets Styrker får stadig større kontroll. Det kan bare være et spørsmål om tid før de mister sin kontroll over nyhetskildene og det vil føre til at det mulig for sanne nyheter å komme ut. Frem til nå har dere vært nødt til å saumfare Internett for å finne sanne nyheter, samtidig som mange nettsider forer dere med usann informasjon. Dersom dere imidlertid har funnet de nettstedene som er pålitelige, så vil dere i det minste ha en rimelig idé og hva som i virkeligheten foregår.

Så mye nyheter venter på å kunne publiseres og dette vil dekke viktige ting som har skjedd i de siste sytti årene omtrent, men som har blitt holdt skjult for dere. Generelt vil de fleste mennesker bli ikke bare forbauset, men sjokkert over å få vite at sannheten har vært holdt skjult for dere så lenge. Illuminati har hindret dere i å komme videre i deres evolusjon samtidig som de har “stjålet” pengene deres for å finansiere sine egne enorme hemmelige prosjekter. Det er ikke bare fri energi som umiddelbart ville ha løftet livskvaliteten deres enormt, men også avanserte teknologier som mat-replikatoren. Med ett slag ville disse to teknologiske fremskrittene ha løftet alle mennesker ut av fattigdom og sult. Fortvil imidlertid ikke, for det vil ikke være lenge før forandringer som vil gagne alle vil bli introdusert og dere vil forstå at Lyset har full kontroll.

Illuminati er fullstendig hensynsløse og skyr ingen midler for å holde på makten, men nå står de overfor en motpart som de overhodet ikke kan måle seg med. Samtidig som ting utvikler seg stadig raskere og mange prosjekter som vil være til enorm glede for alle mennesker er i full gang, blir det gjort forberedelser til den den tiden kommer at de kan kunngjøres. Deres hoved-tidslinje er sterk og fører til Oppstigning og det kan bekreftes at ingen ting nå kan hindre den å manifestere fullt ut. Det ser fortsatt ut til at store og viktige begivenheter vil bli kunngjort og iverksatt før året er omme. Det er helt sikkert at det blir gjort fremskritt som vil gjøre det mulig for Lysets Styrker å nå sine mål og sette ting i gang temmelig snart.

Men på samme tid hersker tilsynelatende kaos i mange deler av verden når de nye energiene hvirvler opp ting til de kan finne fredfulle løsninger. Det foregår en utsortering og alt som er av lavere vibrasjoner vil måtte løfte seg, ellers finnes det ingen plass for dem på de nye vibrasjonsnivåene, hvor de simpelthen ikke kan eksistere. Dere nærmer dere imidlertid raskt dette vendepunktet og fra da av lyser en fredfull fremtid fremfor dere. De sjelene som ikke er i stand til å høyne sine vibrasjoner vil føle seg stadig mer utilpass og urolige og til tider være ute av stand til å finne seg til rette med det som skjer, fordi de ikke har noen forståelse for at ting kan være annerledes. Deres virkelighetsoppfatning kan ikke fatte hva som ligger bakom forandringene og i mange tilfeller har de liten eller ingen interesse for det. Deres behov vil imidlertid også bli tatt hensyn til og når den tid kommer vil de velge en annen vei som er passende for deres videre evolusjon.

Dere trenger aldri frykte for dem som ikke har nådd deres forståelsesnivå. Alle vil befinne seg på eksakt riktig sted og annerledes kan det ikke være ettersom dette avgjøres helt presist av deres individuelle vibrasjoner. Så alle sjeler vil befinne seg nøyaktig der hvor de kan fortsette sin læring og utvikling i et tempo som passer dem. Det ville ikke være noen gevinst eller nytte av å gå til et høyere vibrasjonsnivå før dere er klare til det og har kommet dit gjennom deres egen utvikling. Jordelivet kaster en del tøffe utfordringer foran dere og disse er de som kan hjelpe dere til å erfare og lære det dere trenger på deres vei mot Oppstigningen. Det er verdt å gjenta at dere aldri vil bli stilt overfor oppgaver som er mer enn dere kan klare.

Praktisk talt hver eneste dag vil det dukke opp anledninger, unnsatt hvor små de måtte være, til å løfte vibrasjonene deres opp. Utfordringen er å holde dem der slik at dere kan fortsette å høyne dem hele tiden. Noen ganger kan det være små ting som kan bety så mye for en annen person, så som et vennlig ord eller en hjelpende hånd som får dem til å føle seg verdsatt og ønsket. Gode gjerninger koster dere som oftest ingen ting, men til tider kan dere kanskje gi et pengebeløp for å hjelpe dem som er i nød, og dersom alle hjalp hverandre på denne måten ville fattigdom snart være slutt. At rikdommene i verden ikke har blitt fordelt til alle, sammen med Illuminatis handlinger, har ført til at verdens rikdommer er i hendene på en liten minoritet mens millioner mennesker knapt har det de trenger for å overleve. Disse tilstandene vil endres ganske snart og re-valueringen av landenes myntenheter vil være et langt skritt på veien til å bringe en rettferdig fordeling av verdens rikdommer.

Menneskerasen er sterke folk som resultat av at de var vokst opp i den tøffeste sivilisasjonen. Mange har viet seg fullstendig til sine oppgaver og skaper suksess på grunn deres ubøyelige vilje til å overvinne hindringer. Fremskrittene har skjedd raskt og alle erfaringene har kommet alle til gode. Mange finner det fortsatt vanskelig å forstå den faktiske virkeligheten de lever i og tilbringer liv etter liv med å lære det de trenger å lære. Hjelp blir alltid gitt, men aldri pådyttet noen. Husk at fri vilje er hellig og må respekteres av alle sjeler og det er grunn til bekymring nå dette blir ignorert. Men de som ignorerer den vil måtte gjennomgå de karmiske læringsutfordringer som følger som konsekvens av deres handlinger.

Der hvor det finnes nære relasjoner og familiebånd, kan det generelt antas at disse vil fortsette, uansett forandringer som endetiden fører med seg. Tidligere liv viser at de bytter roller fra den ene inkarnasjonen til den neste, slik at de kan utvikle seg sammen. Dere inkarnerer som begge kjønn skiftevis, slik at balansen opprettholdes gjennom en rekke liv, men naturligvis kan det være situasjoner som involverer karma. Dere kan være trygge på at de Høyere Vesener som har det overordnete oppsynet med utviklingen deres, kan se det store bildet og har absolutt kontroll på det hele. Så da kan dere forstå at ting skjer på et kontrollert vis, uansett hvordan det yre sett kan fortone seg. Fri vilje blir fortsatt holdt hellig og dette er tilfredsstilt ved at den er inkorporert i folks livsplan, og således ikke har noen innvirkning på den overordnete planen for deres evolusjon.

Hold øynene festet på deres egne umiddelbare mål slik at dere fortsetter å lykkes, uten å bli distrahert av ytre hendelser. Når dere vet at dere snart er hjemme nå som syklusen nærmer seg sin ende, skulle dette gi dere den styrke dere trenger til å fullføre på en vellykket måte. Og tenk på de feiringene som vil komme og hvor deilig det er å vite at alt er vel og at de negative kreftene ikke lenger kan blande seg inn.

Dersom der har mulighet til det, hjelp dem som føler seg totalt forvirret eller føler at mektige forandringer er i ferd med å skje, men prøv å ikke overvelde dem med detaljer og gi bare så mye som dere tror de er i stand til å ta imot. De fleste sjeler er sensitive for forandringer og skjønner at noe er i ferd med å skje, men er ute av stand til å forstå hva som foregår. Det viktigste poenget å formidle er at det er i ferd med å skje forandringer som er til beste for alle og at det er ingen ting å frykte. Menneskerasens fremtid er i trygge hender og etter at Jorden har blitt renset og fornyet, vil en ny og vidunderlig æra begynne.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Kjære venner, jeg kommer til å ta to uker fri for å besøke mine sønner i vakre Devon. Mitt neste budskap kommer derfor 2. juni. Jeg ser frem til en hyggelig pause hvor jeg kan slappe ordentlig av.

Resten av året tegner til å bli meget interessant og på slutten av året burde de første store kunngjøringene komme.

Jeg ønsker dere en aldeles strålende sommer – i Lys og Kjærlighet.

Mike

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge