Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 2. Juni, 2017


Mike Quinsey - 2. Juni, 2017

Mike Quinsey

Ting utvikler seg på en bra måte og Illuminati kan ikke lenger diktere Menneskehetens utvikling på vei mot Oppstigning eller forhindre at den skjer. På samme tid har mange aspekter av forberedelsene til den blitt fullført, inkludert det presserende behovet for en ny Kongress i USA, som er klare til å ta over det øyeblikk den nåværende oppløses. Som dere vel kan forestille dere, så er det fortsatt mye arbeid som gjenstår med å tøyle og stanse aktivitetene til disse hemmelige gruppene som arbeider for å skape en En-stats Union. Dette vil ikke bli til virkelighet ettersom Illuminatis makt ikke lenger kan diktere deres fremtid. Kanhende er Menneskehetens fremtid det dere er mest bekymret for, men dere kan være forsikret om at den er i trygge hender. Straks de virkelige forandringene begynner å skje, vil dere innse at Lysets Styrker har lagt ned hele fundamentet for at NESARA kan proklameres. I det rette øyeblikk, og da handler det først og fremst om deres sikkerhet, vil dette skje, og derfra og videre vil fordelaktige forandringer komme i rask rekkefølge.

Så dere kan trygt fortsette med deres daglige aktiviteter i trygg viten om at mektige krefter har overoppsyn med deres liv, inkludert de blå Avianerne. Deres tallrike skip er plassert rundt om i Solsystemet for å sikre at ingen andre entiteter får mulighet til å blande seg inn i deres evolusjon. De er meget høyt utviklete Vesener og overvåker nøye det som skjer på Jorden for å sikre at dere blir gitt enhver mulighet til å fullføre livsplanene deres og hjelpe Moder Jord med hennes egne forandringer. Resultatet vil bli en vellykket periode av forandringer som vil sikre at både dere og Jorden er klare til å stige opp. Følgelig er det mange av dere som lever et hektisk liv og møter mange av deres siste utfordringer, for å få ryddet opp i gammelt karma som dere har med dere. Naturligvis er dere ikke alene når dere forbereder dere til Oppstigningen og dere vil bli veiledet på en slik måte at dere vil bli gitt enhver mulighet til å lykkes.

Når dere først har kommet så langt, se dere dere ikke tilbake, men hold fokus på fremtiden, for dette er den viktigste tiden dere noensinne vil stå overfor. Dersom dere rett og slett kan greie leve i nuet og ta ting etter hvert som de kommer, uten å forvente noe forutbestemt resultat, vil dere finne veien inn i deres «nye» Høyere Selv. Bekymre dere imidlertid ikke dersom dere ikke er i stand til å gjøre spranget inn i de høyere vibrasjonene nå, for når det rette øyeblikket kommer, så vil de skje for dere. Hver enste sjel har tallrike hjelpere og dette illustrerer hvor viktig deres evolusjon blir ansett å være. Dere er svært spesielle sjeler selv om dere selv ikke kan begripe hvordan det kan være slik, så bare hold fokus rettet fremover og ta ting etter hvert som de kommer. Alt skrider frem i god orden, til tross for det tilsynelatende kaos på Jorden. Alt liv har muligheter til å gjøre fremskritt og er i sannhet involvert i forberedelsene til forandringene som er uunngåelige og som det ikke finnes noen vei utenom.

Med tiden vil dere komme til å forstå hvor mektige dere i virkeligheten er og allerede nå er det noen som begynner å sanse at de har makten til å bestemme sin egen fremtid. Dere blir det dere tenker og dere har uten tvil opplevd ting gjennom livene deres som vil gjøre dette helt klart. Så allerede nå bør dere utvise forsiktighet med hensyn til hvilke tanker dere gir energi til. De er virkelige og vil slå tilbake på dere på et tidspunkt for å gjennomføres eller forandres. Heldigvis er det slik at etter hvert som dere utvikler dere, så vokser også evnen til å ha kontroll over tankene deres, men jo snarere dere tar ansvar for dem, jo lettere vil det bli. Det målet dere bør sette dere nå, er å eliminere alle negative tanker fra deres sinn eller i det minste unngå å investere energi i dem og således gi dem kraft slik at de materialiserer. Dette kan utvilsomt høres vanskelig ut når dere er midt oppi alle deres daglige utfordringer, men disse er til for at dere skal lære og erfare og er i realiteten en snarvei til suksess. Gjør deres beste og vit at dere aldri vil bli kritisert eller straffet for at dere prøver å gjøre det bedre. Alle erfaringer har verdi og ingen ting er bortkastet, så uansett hva dere går gjennom, så forsøk å se de positive aspekter av det.

«Hvor kommer vi fra» er en tanke som dukker opp i de fleste mennesker og svaret er meget enkelt: dere kommer fra Gudskilden som Gnister av Lys og dit vil dere vende tilbake når deres lange reiser er over. Dere spør kanskje hvorfor det er slik og det er fordi Gud sendte dere alle ut for å lære og erfare slik at Gudskilden kunne utvikle videre seg som et resultat av dette. Dere spør om dette er slutten på reisen deres og svaret er at dere etter all sannsynlighet vil bli sendt ut igjen for å lære og erfare enda mere. Dere er udødelige, så dere vil for alltid være bevisst deres Selv som en del av Gud. Utvilsom kunne det sies mye mer om dette, men for øyeblikket trenger dere bare å vite at fremtiden deres er sikret. Det som er aller viktigst akkurat nå er å utvikle dere videre slik at dere aldri mer trenger å oppleve de lavere riker. La dere løfte opp i Lyset og fryd dere over harmonien og skjønnheten i det perfekte. Det er der dere en gang kom fra da dere meldte dere frivillig til å hjelpe de sjelene som var fanget i de lavere vibrasjonene.

Mennesker finner det vanskelig å ikke «blande seg inn i» andre folks liv fordi egoet tror det vet best. En må huske på at også den andre sjelen har sin egen livsplan, men likevel vil folk prøve å fortelle andre hvordan de burde leve sine liv. Hjelp og assistanse er velkommen og behov for, men ofte vil en sjel foretrekke å takle sine utfordringer på sin egen måte. Dette er et følsomt tema å ta opp fordi hver enkelt sjel ser ting på sin måte og den kan være ganske forskjellig fra deres. Tilby deres hjelp, for all del, men trekk dere tilbake dersom den ikke blir tatt imot, ellers kan dere uforvarende bli involvert på måter som ikke er til deres eget beste. Imidlertid er det slik dere, at i samsvar med deres egen grad av forståelse, kan dere bli veiledet inn i situasjoner hvor nettopp deres hjelp vil være ideell og akkurat det som trengs.

Maksimet om at dere burde behandle andre slik dere selv ønsker å bli behandlet, treffer spikeren på hodet. Det betyr at du ikke ber om noen belønning når du lever slik, men likevel bringer dette sin egne belønning. Hver eneste vennlige handling dere gjør løfter vibrasjonene deres opp, og dette er nettopp hva dere ønsker når dere lever livet med tanke på Oppstigningen. Det er en fantastisk følelse å kunne leve hver eneste dag i harmoni med alt annet og ikke bli foruroliget eller stresset av hendelser som skjer omkring dere. Faktum er at deres blotte nærvær hjelper til å skape ro og folk vil føle seg bedre når de er sammen med dere. I dagliglivets ståk og støy kan ofte nervene bli frynsete, men deres energi kan gjøre en positiv forskjell. Undervurder aldri tankens kraft, for i slike situasjoner kan den skape fordelaktige forandringer.

Historien deres fra urgamle tider blir omskrevet som resultat av funn som er gjort i Antarktis, og i den senere tid handler de viktigste om Menneskerasen. Det er blitt åpenbart at Mennesket har utviklet seg i mange ulike former som opprinnelig ble bragt til Jorden for mange tusener av år siden og bevis for dette har man funnet under kilometertykk is. Det har også blitt klart at Mennesket har levd og erfart i mange ulike former, men helt klart menneskeliknende av utseende. I nyere tid ble deres nåværende sivilisasjon bragt hit til Jorden fra ulike planeter for å fortsette sin evolusjon og dette forklarer hvorfor dere har distinkte Raser som er forskjellige fra hverandre. Å lære å omgås hverandre og respektere hverandres tro og oppfatninger har skapt mye friksjon, sågar kriger, men selv etter mange år har freden ennå ikke kommet til Jorden.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer Kjærlighetens og Lysets energier i seg.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge