Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 9, 2012

SaLuSa, March 9, 2012Det er litt av en reiser dere gjør gjennom dualiteten og en dag vil dere bli i stand til å bringe frem igjen i minnet ethvert liv dere ønsker å se nærmere på igjen. Deres nåværende bevissthetsnivå er slik at de fleste ikke kan greie å gjøre det på et kontrollert vis, men noen ganger får dere et glimt fra et tidligere liv, som lyn fra klar himmel. Det kan skje når dere besøker steder eller land som er knyttet til tidligere liv. Noen ganger kan det være noe så enkelt som en duft, eller rett og slett at alt virker kjent for dere. Faktum er at deres mange opplevelser gjennom mange liv fortsatt ligger i deres underbevisste minne. De tjener dere godt og kan for eksempel ligge bak måten dere liker å kle dere på, og dere kan vel knapt ha unngått å legge merke til hvordan klesstiler går av moten, for så å komme tilbake igjen senere. Selvfølgelig er dere påvirket av omgivelsene og deres kulturelle oppdragelse, hvor konformitet ofte forventes av deres likemenn, men likevel kommer ofte deres personlige preferanser til overflaten.

Som mange av dere vet, er deres Jord i den senere tid blitt velsignet med mange Stjernefrø (Starseeds), og sett med deres øyne, kan det godt være dere syns de stikker seg ut. De er ofte individer som går sin egen vei og i noen tilfeller er det første gang de besøker Jorden. De er vant med å uttrykke nøyaktig det de føler og som er i tråd med deres personlighet. I enkelte tilfeller kan de virke opprørske, men det er ganske enkelt fordi de har evnen til å se lengre og dypere enn hva en ”normal” person kan. De er frie sjeler som slett ikke er vant til å bli hindret eller begrenset på den måten dere vanligvis er ved å gjøre det som forventes av dere. Det er derfor viktig at de blir gitt friheten til å uttrykke seg helt fritt og ofte fordi, til og med når det gjelder unge sjeler, så har de en visdom som langt overgår gjennomsnittet blant folk. Dere ville være tjent med å oppmuntre dem til å gi uttrykk for sine tanker, og lytte til deres ord og de råd de gir. Det er derfor de er kommet til Jorden i denne spesielle tiden og de har svært mye å tilby dere i forberedelsene til Oppstigningen. Når det er sagt, så har dere jo også all viten inni dere, men ikke alle har evnen til å få tilgang til den når de ønsker det.

Den tiden vi går inn i er det dere ville kale en “alle mann på dekk”-periode, hvor forandringene vil komme som perler på en snor i raskt tempo. De som er Lysarbeidere vil bli oppfordret til å involvere seg på mange områder, som de har forberedt seg til gjennom mange liv. Det vil være noen sjeler som finner det så vanskelig å fatte hva som skjer rundt dem og det vil gjøre dem forvirret og redde. Det dere kan gjøre er å bidra med deres kunnskap til å hjelpe dem roe seg ned og gi trøst og støtte der det trengs. Deres nærvær og rolige holdning til det som skjer vil virke betryggende på dem og gjøre dem mindre bekymret. Når de får litt tid på seg, vil det bli klart for de fleste mennesker at en ny tidsalder vokser frem fra kaoset, en som vil gi svar og gi folket det de trenger.

Mange av dere har gjennomlevd liknende perioder, slik som forfallet og ødeleggelsen av Atlantis. Disse minnene er fortsatt gjemt dypt i underbevisstheten deres og kan vekke frykt i dere hvis dere føler at dere står overfor en ny katastrofe. Denne gangen vil det, som de fleste av dere vet, bli en helt annen avslutning, etter guddommelig dekret. Uansett hva som plasseres i veien for dere, er det ingen ting som kan stanse Oppstigningen. Vi bekrefter for dere pånytt at det er deres egen besluttsomhet om å stige opp som vil bære dere frem, fordi når dere har tatt den beslutningen, så får dere umiddelbart hjelp til å greie det. Det handler om å følge en vei som løfter deres vibrasjoner, slik at dere er klare når tiden kommer.

Det å vite hva dere sikter mot i livet vil gi dere selvsikkerhet og en tilfredshet, og uansett hva som matte skje omkring dere, vil dere ikke la dere avledes fra veien mot målet. Bare tanken på å kunne avslutte tiden deres i dualiteten skulle gi dere et løft fremover og evnen til å holde dere på den veien dere har valgt. Lysarbeidernes tid vil komme nå, for det vil snart være behov for dem, for å hjelpe til med å spre informasjon om hva som skjer og hvorfor. Om noen sjeler velger å fnyse av det, så godta det som deres valg og tillat dem å erfare det de selv velger. Alt skjer av en grunn, og som dere vet, når endetiden kommer vil det ha tjent sin hensikt. Å oppleve og erfare, hva det enn måtte være, er det dere har kommet hit til Jorden for, i den hensikt å fremme deres åndelige utvikling. Gjør ikke den feilen å betrakte dere selv uverdige til å stige opp, for uansett hvordan livet deres har vært frem til nå, kan dere alltid slå inn på en ny vei.

Kjære Sjeler, livet på Jorden er ingen picnic, men det er heller ikke meningen at dere skal tråkkes ned i støvet. Dere påtar dere det dere mener dere kan greie å takle, og dere kan alltid bruke deres frie vilje med hensyn til hvor langt dere vil gå. Men så er det også sant at dette livet er spesielt viktig for dere, fordi det gir muligheten til å sette ting rett og avslutte alt gjenværende karma. Noen av dere har allerede nådd dit og kan hengi dere til å arbeide for Lyset. Dersom du er en av dem som føler at du ikke får bidratt slik du ønsker, så send bare den tanken ut i Universet at du ønsker å tjene Lyset der hvor dine evner kan gjøre mest godt. Dere kan være sikre på at så snart dere har gjort det, så vil tiden komme for deres innsats, for svært mange Lysarbeidere vil bli involvert i de siste månedene før Oppstigningen. Så snart vi får muligheten til å ferdes åpent blant dere og arbeide sammen med dere, så vil det være en overflod av aktiviteter hvor dere kan få bruke deres innsatsvilje.

På det nåværende tidspunkt har vi mye å gjøre i forbindelse med uroen i Midt-Østen, men selv om situasjonen synes å true med å utløse en krig, så gjentar vi nok en gang at det vil ikke bli tillatt å skje. Den Nye Verdensorden (Illuminati) vil ikke få anledning til å benytte seg av situasjonen til å skape en ny krig og vi kan uansett sett våpnene deres ut av spill om vi så ønsker. Dere kan si at gjennom våre handlinger har allerede freden blitt kunngjort samt en slutt på all krig i denne syklusen. Det ville glede oss meget dersom deres politiske ledere kunne bekrefte denne utviklingen og kunngjøre det for verden. President Obama er kanskje den første som vil komme med en stor kunngjøring som gjør tydelig for alle hans rolle som en fredsforkjemper. Det blir sagt mye vondt om ham og han blir beskyldt for mange aktiviteter som er utenfor hans kontroll, men det vil det snart bli en forandring på.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker dere fred, glede og kjærlighet uten grenser. Dere vil få glede dere over alle tre i nær fremtid, og det vil ikke bli noen tilbakevenden til det som har vært.

Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge