Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 10, 2011

SaLuSa, January 10, 2011

Gjennom lange tidsperioder har deres tilnærming til åndeligheten resultert i en tro på at dere er adskilt fra Gud. Det betyr at dere gjennom talløse liv har lett etter Gud på alle tenkelige steder. Og likevel; når bevisstheten deres igjen våkner vil dere se at Gud er både utenfor dere og inni dere. Faktum er at alt som eksisterer er av og i Gud’s energi. Således er dere en del av deres eget Univers’ Gud – og følgelig også del av Alt Som Er - Den Store Skaperen. Det er fordi dere nå har passert det punkt hvor dere trenger en annen sjel til å vise dere vegen at dere nå er i stand til å ta styringen i deres egen livsreise. De valg dere gjør nå gjenspeiler på er fullkommen måte deres ønsker og dere er derved herre over deres egen skjebne. Det dere tror på har blitt til gjennom deres egne erfaringer og nå forstår dere at dere selv har skapt dem. Nå er dere fri til å gå videre i Livet uten å være avhengig av andre og i samme ånd kan dere tillate andre den samme frihet.  

Når du finner ditt sanne Jeg, setter det deg i stand til å forstå din oppgave i livet og styre dine erfaringer i tråd med det. Du, og du alene kan ta ansvar for dine erfaringer ettersom du tiltrekker deg akkurat det som du fokuserer din drivkraft på. Følgelig oppfordrer vi deg til å ha en positiv vinkling på alt du ønsker deg i livet. Dersom du har valgt å sikte mot Oppstigningen, så fortsett å holde den i siktet og ikke tillat noe å distrahere deg. Den tiden dere nå er gått inn i vil gjøre forandringene synlige. Ettersom Moder Jord også tar sine grep i prosessen vil noen av dere bli involvert i hennes forandring. Prøv å akseptere dem for det de er uten å bli avledet fra din egen kurs, for du vet at det som er nødvendig for å avslutte denne syklusen må presse seg fram uansett. Dette året vil med sikkerhet bryte ut i et skred av forandringer som dog bare er begynnelsen.  

Å ha fått et forvarsel er å være rede for hva som enn måtte skje og i forvirringen så er det ikke alltid lett å vite hvem eller hva som har forårsaket hendelsene. Det vil først bli klart når vår Første Kontakt har skjedd og vår observasjoner og advarsler om det som er i ferd med å skje kan kringkastes til alle. Vår tilstedeværelse vil være deres garanti for at dere vil bli veiledet og beskyttet så langt som overhodet mulig. For øyeblikket er de mørke kreftene i panikk og forsøker med alle krefter å skape forvirring. Inntil vi kan stilne våpnene deres for godt har de fortsatt midler til å forstyrre planene våre og bryr seg overhodet ikke om konsekvensene for dere. For å si som sant er: deres hensikt er å skape så mye død og ødeleggelse som overhodet mulig og forstyrrelser i deres liv. Det er ikke mye lenger dere behøver å leve med deres handlinger, for våre planer for å fjerne deres ledere fra makten er kommet svært langt. Da vil våre allierte gå til aksjon det øyeblikk de får signalet og fra da av er vi sikre på at veien vider kan gjøres trygg.  

La ikke frustrasjon ødelegge din forståelse av hva som skjer i de kommende månedene. Visse forutsetninger må på plass før neste mulighet kommer for den store ”avsløringen”. Selv om en kunngjøring faktisk har vært klar uten å materialisere seg, har det likevel resultert i at mange av dere har fått vite om vår betydning for deres framtid. Det har bidratt til å motvirke den frykt for oss som mange fortsatt har og som har oppstått av manglende kunnskap om oss. De mørke kreftene som har makten har spilt på deres frykt. De har brukt media og spesielt filmindustrien for å opprettholde skremmebildet av oss. Alt dette vil endre seg raskt det øyeblikk vi kan henvende oss direkte til dere, for vi har ingen vanskelighet med å vise vårt sanne ansikt. Planene våre vil bli nøye forklart slik at det ikke levnes noen som helst tvil om våre fredelige hensikter med tanke på dere.  

Det er gjennom deres egen styrke og besluttsomhet at dere vil finne veien videre og utvide deres bevissthet etter hvert som de kraftfulle LYSenergiene fortsetter å strømme til Jorden og løfter dere. Mange er blitt klar over stor aktivitet i deres solsystem og det begynner å demre for dere at store endringer er på gang. På samme måte som Jorden blir også de andre planetene restaurert for å være klar til Oppstigningen. Det kan ikke nektes for forandringene er uten sammenlikning i deres historie. Deres vitenskapsmenn er usikre på hvilken betydning endringene har og nøler med å uttrykke sine meninger offentlig. Vi kan forstå deres nøling med å stå fram, for uten at tankene deres blir møtt på med en positiv forståelse er alltid muligheten tilstede for at de kan skape frykt.  

På same måte er det med andre forandringer som blir observert. Vi håper at vi snart er i posisjon så vi kan vise dere sannheten om hva som foregår. Men det er jo likevel slik at hele prosessen med Oppstigningen gradvis har blitt lagt fram for dere og forklart. Om dere går tusener år tilbake i tid så vil dere finne lærde vesener som forutsa denne endetiden. Ofte ble den referert til som en ”innhøsting av sjeler” siden det var kjent at de som hadde latt seg fylle av Lys ville stige opp fra Moder Jord. Slike hendelser har faktisk skjedd regelmessig og noen ganger sågar midt i en syklus, som for eksempel Mayaenes ”forsvinning”. Oppstigning er en helt naturlig hendelse under Universets Lover, som også tillater hver enkelt sjel å stige opp når den er klar for det. Som vi har forklart dere tidligere; denne gangen blir hver eneste sjel tilbudt å være med på Oppstigningen fordi det er gjort en spesiell dispensasjon som tillater masseOppstigning.

Om du for et øyeblikk glemmer den virkningen forandringene vil ha på ditt daglige liv, så er det en vidunderlig tid å være på Jorden. En dag vil du se deg tilbake og føle deg svært privilegert som har fått ta del i denne opplevelsen. Hvis du kan greie å se på det på denne måten, så vil det påvirke deg relativt lite ut over synliggjøringen av undrene og skjønnheten i den Guddommelige Plan. Uansett hva som hender vil alle sjeler leve videre, siden det ikke finnes noen død og fordi dere er udødelige. Hver eneste av dere vil fortsette fram til et punkt som er riktig for deres nåværende utviklingstrinn, fordi ingen andre gjør valgene dine enn du selv. Med mindre du føler at du er klar for Oppstigning og kan gå den veien, så vil du finne at du aksepterer å fortsette i dine nåværende erfaringer. Ingen vil se på ditt valg som en fiasko og ingen vil felle noen dom. Din frie vilje er sterkt beskyttet og holdt i ære.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og på vegne av den Galaktiske Føderasjon lover jeg dere all hjelp for å sikre at endetiden forløper så problemfritt som mulig. Vi arbeider uopphørlig for dere og våre allierte er svært nær suksess med hensyn til å kunne avsløre for dere det som har vært tilslørt.  

Tusen takk, SaluSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge