Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 8, 2012

SaLuSa, June 8, 2012

Dere er inne i “den store måneden” når det gjelder aktivitet, nå som det vi er involvert i ikke lenger kan holdes skjult, for det lekker ut og forbereder folk på hva som er i gjære. Dette er å foretrekke fremfor plutselige, store avsløringer, fordi det gir folk muligheten til å tilpasse seg idéen om de massive forandringene som vil komme. Hadde det ikke vært for det, så ville folk føle at av hele deres verden ble satt på hodet og det kunne lett få dem ut av balanse og gi frykten en sjanse til å snike seg inn. For dem som er informert, gir dette en mulighet til å fortelle at alt det som skjer er til beste for menneskeheten og er resultatet at Guds dekret om at denne syklusen i dualiteten skal avsluttes. Detaljene kan komme senere, når vi kan snakke åpent og direkte med dere, for vi har til hensikt å se til at alle er godt informert. For øyeblikket passer det best med våre planer at vi holder en lav profil, inntil alt er klart til at vi kan presentere oss selv.

Våre allierte er svært travel opptatt med å presse på med et antall ulike prosjekter parallelt og det betyr at det vil komme en plutselig eksplosjon av aktivitet. Vårt nærvær har nå den ønskede effekt på de mørke Sjelene, som aldri trodde de ville bli innhentet av sin kriminelle fortid. De vet nå at de vil bli stilt for retten for sine forbrytelser mot menneskene og at det ikke finnes noen mulighet for å unngå at rettferdighet skjer fyllest. Vi ber dere ikke bruke tid og energi på slike temaer, ettersom det er mange viktigere ting som angår dere. En av dem er å fri dere fra alle de despotiske lovene som har tatt folkets rettigheter fra dem. Videre å rette opp alt som er urettferdig og ulovlig og gi friheten tilbake til dem som er urettmessig kastet i fengsel. Nummer to er å få på plass regjeringsutskiftingene, slik at de rette menneskene representerer dere og at det ikke er noen sjanse for at feil folk representerer dere og forsinker de nødvendige forandringene. De er allerede valgt ut og er forberedt til å innta sine posisjoner, hvilket vil skape de ideelle omstendigheter for at alle endringsprosjektene kan komme i gang for fullt.

Og selvfølgelig må det først etableres samarbeid på de høyeste plan, før vi anser at det blir mulig å offisielt å kunngjøre sannheten om vårt nærvær. For oss er det helt nødvendig at hensikten med alt det vi gjør blir åpent kjent, slik at alle er klar over hvorfor vi kommer til dere. Det vil alltid være noen hardnakkete tvilere og noen ikke vil tro på det i det hele tatt, men vi tror at med tiden vil også de bli mildere stemt mot oss. Vi kommer som deres familie, fordi vi er deres eldre søstre og brødre som har vært ved deres side så lenge, og som nå ønsker å gjenoppta kontakten med dere. Tilslutt vil vi slå våre krefter sammen og gå videre i Guds navn og spre fred og kjærlighet. Ikke på den måten at vi vil misjonere, for vi har ingen som helst tanke om å presse vår tro og synspunkter på noen. Vi respekterer Det Frie Valg fullt ut og ønsker å gjøre alle sjeler oppmerksomme på sin arv og at Alt Levende Er Ett.

På Jorden er dere oppvåknede sjeler våre fortropper av Lysarbeidere og dere har allerede gjort så uendelig mye godt arbeid. Dere valgte slikt arbeid på bakgrunn av deres kunnskap og deres velkjente evne til å bringe Lyset inn selv i de mørkeste situasjoner. Det er alltid en viss grad av risiko involvert og noen sjeler finner det svært vanskelig å løfte seg opp. Med det stadig økende Lyset som sendes inn til Jorden, vil det imidlertid være mulig å vekke de fleste sjeler. Det er allerede et solid oppsving i antallet mennesker som søker en dypere forståelse og innsikt. Å begynne i det små er alt som skal til for å skape et skred av fremskritt og etter som tiden går vil dere se at det bli lettere å finne veiledning. Én kilde vil være våre kommunikasjonskanaler til dere, som kommer direkte fra oss. Faktum er at kommunikasjon er et avgjørende aspekt for vår kontakt med dere, for vi har til hensikt å sørge for at alle er fullt informert om hva som foregår.

Fra vårt utsynspunkt kan vi se at værmønstrene deres blir påvirket av energiforandringene på Jorden. Det vil også etter hvert roe seg og til slutt vil det bli mer stabilt, behagelig og komfortabelt. Vi kan også legge til at de fysiske endringene på Moder Jord vil bli mye mindre ødeleggende enn det som en gang ble spådd at de skulle bli. Dere kan ta en del av æren for det, ettersom dere har løftet vibrasjonene på Jorden og med det bidratt til mer balanse i økosystemene. Det vil fortsette å bedre seg, litt etter litt, til dere har oppnådd den ideelle balanse som passer for alle og også andre livsformer. Faktum er at det i fremtiden vil bli lite variasjon, hvis det overhodet vil bli noen, og eventuelle forandringer vil automatisk bli kontrollert og styrt.

Selv om deres computer-teknologi har utviklet seg raskt på enkelte områder, er den fortsatt på mange måter i sin barndom, men den vil gjøre store fremskritt når dere kan begynne arbeide sammen med oss. Mange av dere vet jo nå at våre systemer inkorporerer organiske computere som virkelig arbeider selvstendig og har evne å kapasitet til å drive alle aspekter av våre skip. Som de fleste av dere begynner å ane, så ligger vår teknologi tusener av år foran deres, men vi gleder oss til å kunne dele den med dere. Dette er et trekk som kjennetegner alle medlemmene av den Galaktiske Føderasjon, at det er helt vanlig å dele all kunnskap og ingen ting blir holdt tilbake for å gi noen et overtak på andre. På Jorden, derimot, er dere vant til å holde informasjon tett til brystet, og dere stjeler sågar fra hverandre for å få mer makt.

Etter hvert som dere blir bedre kjent med oss, vil dere se at det er en hel rekke ting når det gjelder våre holdninger og tilnærming til livet, som er svært forskjellig fra deres. Hovedårsaken er at vi ikke føler noen som helst grunn til å konkurrere mot hverandre og alle tar like stor del i de undere og goder som finnes i rikelig monn omkring oss. Dere blir for eksempel for tiden nektet å ta del i mange av de fremskritt som dramatisk ville forbedret deres livskvalitet. Det er fordi de mørke Sjelene med overlegg har ønsket å holde dere nede, i nød og mangel, mens de selv i hemmelighet nyter alle godene for seg selv. Fri Energi er det viktigste av alle de oppdagelser som har blitt holdt vekk fra dere og det har tvunget dere til å bli avhengig av den petrokjemiske industrien for energi og mange andre produkter. Dette er et av de områdene som vil bli gitt høy prioritet, for det vil løse så mange av de problemene som resulterer i fattigdom og at dere mangler essensielle goder, og det vil gi dere et normalt liv som sikrer at dere har en rimelig levestandard alle sammen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sender dere kjærlighet fra den Galaktiske Føderasjon og ber dere, Kjære Sjeler om å ikke miste fokus på fremtiden i denne avgjørende tiden, nå som utviklingen er rett før den eksploderer i intens aktivitet. Alt det dere har håpet på og blitt lovt ligger klar på produksjonslinjen. Tanken på å endelig kunne hjelpe dere ut av de problemene Illuminati har skapt for dere, er svært gledelige for oss, for vi kan allerede kjenne den takk og takknemlighet dere sender ut. Dere kan være sikre på at vi vil gjøre alt vi kan for at forandringene skal medføre minst mulig bry og ubehag for dere, men noe er selvsagt uunngåelig. Dere vil alle, såfremt mulig, bli varslet på forhånd og kommunikasjon er som sagt et område hvor vi er meget dyktige takket være vår teknologi. Velsigne dere alle!Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge