Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 11. April, 2014

SaLuSa, 11. April, 2014

Vi kommer tilbake for å fortelle dere at mange ting snart kommer til å nå et kritisk punkt etter hvert som Lyset fortsetter å etablere seg med stor kraft på Jorden. Hver eneste en av dere kan ta en del av æren for dette og vi hilser deres besluttsomhet om å oppnå total suksess velkommen. Vi overvåker kontinuerlig alt som skjer på Jorden og vil forsikre dere om at alt skrider frem meget bra. Vi lar så å si alt være “under presenning” foreløpig, men likevel har vi stor fremgang. For dem som følger med på våre rapporter som kommer gjennom ulike kilder, danner det seg et bilde som kan gi en indikasjon på hvor langt vi er kommet.

Skipene våre har nå i mange år kommet svært nær Jorden og dette er en måte å forsikre dere om at vi holder øye med dere og passer på dere. I en del tilfeller må vi tillate at karmiske situasjoner får spille seg helt ut og således gjøre at mye karma kan bli ryddet opp i. Noen ser på ødeleggelsene i Syria og det ufattelige tapet av menneskeliv og undrer om det alt sammen har vært nødvendig. Vi ville svare “ja” til det, fordi situasjonen har forløst så mye karma og gjort at mange sjeler har kunnet komme videre i sin utvikling. Ødeleggelsene kan synes å være massive, men husk på at det er de negative energiene som blir renset ut. Når vi kommer til Jorden, hvilket er en begivenhet som vil bli kunngjort i nær fremtid, skal vi arbeide sammen med dere for å rydde opp i ethvert område som er ødelagt av krig, og vi kan forsikre dere om at ethvert spor vil bli fjernet og allting brakt tilbake til sin opprinnelige skjønnhet.

Vi kan forvandle områder tilbake til sin jomfruelige tilstand om nødvendig, og nærmest på et øyeblikk. Dette vil bli spennende tider og svært tilfredsstillende etter mange århundrer med død og ødeleggelse. Vi kan slå fast med absolutt sikkerhet at ingen ting skal forpurre planene våre om å restaurere Moder Jord. Så bekymre dere ikke unødig med hensyn til hvordan restaureringen skal skje ettersom det med vår teknologi og erfaring vil synes som om det skjer på et blunk. Langt tilbake i fortiden var Jorden et sant paradis, og slik skal det bli igjen. Gud har gitt dekret om at alle kriger skal opphøre sammen med all den meningsløse ødeleggelse de forårsaker. Så husk på at uansett hvilke utfordringer dere fortsatt kan møte, så vil dere få se og oppleve den mest vidunderlige avslutning av denne syklusen.

Fordi menneskene på Jorden har fått mer frihet til å reise, så er andre rasers mysterier blitt kjent og til slutt innser dere hvor like dere er. Folk søker lykke og fred og det er kun de mørke Sjelene som med overlegg har opprettholdt en situasjon som gang etter gang har ført til krig og uro. Dette er allerede i ferd med å forandre seg og takket være blandingen av ulike Raser så begynner folk å forstå at det finnes i sannhet bare én Rase på Jorden - Menneskerasen. Og i tillegg har dere inkarnert i mange ulike land for å fremme deres evolusjon, og dere har ervervet en forståelse av forskjellene – og at Alle Er Ett. I det store bildet er dere alle Guder, men dette er et potensial på det nåværende tidspunkt. Likevel vil dere med tiden ta denne sannheten inn over dere.

Dere er ikke kroppen deres, men likevel er den et instrument dere benytter for å få erfaringer. Når døden inntreffer vil dere imidlertid bevege dere inn i en høyere versjon av den, som ikke vil eldes og ikke utsettes for tidens tann. Faktum er at den vil være en perfekt versjon av deres tidligere kropp, men i en høyere vibrasjon. Fremtiden vil være full av akseptable overraskelser og ikke minst blant disse er deres mulighet til å oppleve friheten til å definere deres egen fremtid og velge hva dere vil oppleve og erfare. Det å være på Jorden i de lavere dimensjonene har sine oppturer og nedturer, men for å bruke deres egen terminologi – det er en høyfartsvei til Oppstigning. Ikke noe annet sted ville dere kunne utvikle dere i så raskt tempo og dere kan være sikre på at det er mange sjeler som gjerne ville byttet plass med dere. Det kan høres lite sannsynlig ut, men dere er i sannhet privilegerte som har fått muligheten til å utvikle dere i de lavere dimensjoner.

Vær også klar over at dere bærer i dere en viss kunnskap om deres reelle status. Dere er mye større enn dere kan forestille dere, men med tiden vil dere ”vokse” inn i et mye høyere bevissthetsnivå. På Jorden har dere store begrensninger og en del av utfordringen har vært å finne deres sanne selv. Så snart dere begynner å forstå at bevisstheten deres er begrenset, men at den likevel ikke har noen grenser, så vil dere raskt utvikle dere med forbausende fart. Vi forteller dere alt dette fordi tiden er inne for at sannheten blir gjort kjent. Dere kan derfor sikte så høyt dere bare vil ettersom alt bokstavelig talt er mulig når det gjelder deres evolusjon.

Det å være Menneske er i seg selv en bemerkelsesverdig opplevelser, men kan dere forestille dere hvordan det er å være en Engel? Sannelig, hvordan det er å være ved Guds høyre hånd, i en tilstand av pur perfeksjon. Dere er altfor lang ned i de lavere dimensjoner til å “føle” hvordan det er å være i de høyere dimensjoner, men det vil komme til dere med tiden. Som dere vel må forstå er det ingen grunn til å begrense sine ambisjoner ettersom alle sjeler langsomt er på vei tilbake til sitt utspring i Gudskilden. Det kan være litt for mye å forvente at dere skal ta slike muligheter inn over dere, men vi ønsker å få dere til å forstå at dere har ubegrenset potensial.

For å komme tilbake til Jorden igjen, gjør hva dere kan for å hjelpe andre sjeler på sin reise. Dere er tross alt ”Ett” og alle sammen på ulike etapper på veien hjem. Del av deres kunnskap der hvor dere vet at den vil bli tatt i mot og forstått, men pass på å ikke overvelde en annen sjel ettersom alt som trengs for å hjelpe dem å våkne er noen ganger er en forsiktig antydning eller idé. Dypt inni seg kjenner hver eneste sjel Sannheten, men den har blitt tåkelagt eller skjult med hensikt slik at dere skal kunne fokusere på de erfaringene som dere trenger og som er nødvendige for dere. Så tro aldri at kunnskap eller intelligens er noen pekepinn på hvor langt sjelen er kommet i sin evolusjon.

Jeg er SaLuSa og ser frem til å møte dere på Jorden og til å være med å hjelpe dere å få fart på fremgangen deres. Dere vil bli mer fullstendig opplyst om hva fremtiden har å tilby dere og vi kan til og med gi dere glimt av den. Teknologier som vi anvender kan i sannhet synes mirakuløse, og vi kan derfor håndtere problemene deres på Jorden svært raskt. Å bringe planeten tilbake til sin jomfruelige tilstand er en av våre høyeste prioriteringer. Våre ressurser er praktisk talt ubegrensete og vi har millioner av skip som vi kan innkalle når vi har behov for det. Fantastiske tider ligger foran oss og dere kan være sikre på at vi vil invitere dere til å dele dem med oss. Så skrid frem fulle av selvtillit ettersom alt vil utvikle seg, ikke bare i forhold til deres forventninger, men enda mye mer. Jeg forlater dere nå med min kjærlighet og min velsignelse.

Tusen takk, SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge