Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 25. April, 2014

SaLuSa, 25. April, 2014

Selv om ting på Jorden fortsatt er i en tilstand av forandring, så vil det ikke lede til at situasjonene blir forverret. Vi tenker først og fremst på konfrontasjonen som finner sted i Ukraina. For ikke så mange årene siden ville det mest sannsynlig ha ført til en krigstilstand. Men takket være forandringene i bevissthetsnivåene og de høyere vibrasjonene som dere tar imot, søker man etter løsninger som fokuserer på en fredelig avslutning. Freden vil snart komme til Jorden og dere vil da kunne fokusere på å gjenetablere fredelige relasjoner mellom landene. Over en viss tidsperiode har de fleste land blitt en mix av ulike raser og kulturer og det er allerede til stor hjelp for deres sivilisasjon i retning av å leve i fred og harmoni.

Rundt omkring i verden spiller nå de siste splittende aksjoner seg ut og så snart de mørke Sjelene er fjernet, vil livet bli mye fredeligere og mye mer tilfredsstillende. Det er yngre generasjoner som er høyere utviklet og venter på sin sjanse til å bringe inn nye idéer for et mer gledesfylt liv. Tiden nærmer seg for at ledere vil tre frem og ta over plassen etter de mørke Sjelene hvis dager er talte. Slike sjeler har erfaringer som de kan dra veksler på som vil sikre at Menneskeheten tar et kjempesteg fremover og inn i den Nye Tidsalder. Det har vært tider i deres historie hvor fred har gjort at store fremskritt ble oppnådd. Imidlertid er slike perioder kun et blekt speilbilde av hva den Gyldne Tidsalder vil bringe dere. Disse tider vil komme tilbake og der vil få det som har blitt omtalt som “Tusenårsfreden”.

De fleste sjeler har reinkarnert mange ganger på Jorden for å gjøre erfaringer I dualiteten. Noen opplever fortsatt det som for dem er et høyere bevissthetsnivå, mens andre rett og slett løfter sitt eget bevissthetsnivå til et de tidligere har oppnådd. Sjelene på Jorden er en salig blanding av sjeler på så mange forskjellige evolusjonsmessige utviklingstrinn. Imidlertid er det slik at etter hvert som dere utvikler dere vekk fra Jorden, vil de ulike bevissthetsnivåer være klart definerte, og sjeler som befinner seg på et lavere vibrasjonsnivå kan vanligvis ikke gå inn i dem som er høyere. Unntaket er når de er ledsaget av en Høyere Sjel som vil dele sitt vibrasjonsnivå med dem. Dere har så mye å oppdage og lære pånytt, og det vil bli spennende og inspirerende tider. Inntil dere når det høyere bevissthetsnivå er det meget begrenset hvor langt dere kan komme. Det er deres nåværende nivå som holder dere i en tilstand av begrenset bevissthet.

Jo mere dere åpner opp deres bevissthet til å ta andre muligheter i betraktning, jo raskere vil dere øke deres vibrasjonsnivå. For øyeblikket lever dere i hva man kunne kalle en drømmeverden, en verden som alle sjeler har vært med å skape. Det vil ikke være før dere har løftet deres nåværende bevissthetsnivåer at dere pånytt vil bli de frie Ånder som dere i virkeligheten er. Imidlertid er det slik, som det er med alle erfaringer, at de utvider deres bevissthetsnivåer og det vil tilslutt løfte dere oppover og fremover. Vi ser på dere, fulle av beundring og kjærlighet, og vi ser sjeler som frivillig har tatt på seg dualitetens utfordringer vel vitende om at det kunne dra dem ned. Likefullt har dere modig tatt utfordringen, i den viten at dere aldri vil bli overlatt helt til dere selv når det gjelder å finne veien tilbake til Lyset.

Som sjeler som er i ferd med å bevege seg ut av de lavere dimensjoner, så legger dere uvurderlige erfaringer til deres samlete kunnskap. Et eller annet sted i deres nære fremtid vil dere være i stand til å hjelpe andre sjeler, som kan lære av deres erfaringer. Hva enten dere har levd og tjent Lyset eller mørket spiller ingen rolle, ettersom dere vil ha en rikdom av erfaringer å tilby andre som også er på evolusjonens vei. Vi har ofte understreket det poenget at dere Alle Er Ett, og det er sant at hva hver enkelt av dere gjør påvirker det hele. Så, som et kollektiv av sjeler hjelper dere hverandre å utvikle dere, fordi at når dere så gjør, beveger hele Menneskeheten seg fremover.

Tenk over det at som et resultat av mange liv på Jorden, så har dere ervervet kunnskaper og erfaringer fra mange ulike kulturer. På et underbevisst nivå påvirker det deres daglige liv og skulle gjøre dere mere tolerante for andre menneskers tro og oppfatninger. Det vil snart bli allment kjent, og kanskje kunnskapen om at dere er mer enn bare kroppen deres vil bli funnet å være en dyptgripende og avslørende påstand. Dere er strålende Vesener av Lyset som befinner dere i en avansert tilstand av væren, og i fremtiden vil dere bli i stand til å “tenke dere selv” inn i hvilken som helst form dere måtte ønske, for å fremme deres evolusjon. Om sammen med dette kommer friheten til å reise akkurat hvor og når dere måtte ønske.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er alltid glad for å kunne ta kontakt med dere på denne måten. Det har vært en lang og krevende vei for dere, men det er nå i ferd med å endre seg for godt. Jeg forlater dere nå med min Kjærlighet og Velsignelser.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge