Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 4, 2012

SaLuSa, April 4, 2012Dere ønsket å se handling, dere ønsket å se resultater, og nå har dere dem hvis dere følger visse folk som har fått ord på seg for å ha suksess med å avsløre sannheten. Hundrevis av koordinert personell står klar til å pågripe de kriminelle som har stått bak de mest kyniske og lukrative kriminelle handlinger mot dere i nyere tid. Omfanget av prosjektet vil føre til at media sperrer øynene opp og spretter opp av stolen, for det blir umulig å overse det. Nå får vi endelig et gjennombrudd og det har tiden lenge vært moden for. Nå er det viktig å forholde seg rolig og ikke la avsløringene om det som skjer skape feilaktige inntrykk av hva det hele dreier seg om. Tiden vil vise at de som er involvert i å bringe de skyldige for retten, har handlet på vegne av folket og at det ikke ligger noen skjult agenda bakom.

Oppryddingen vil skje på mange ulike området i samfunnet og det å rydde veien for interimsregjeringer er en nødvendig og avgjørende første prioritet, dersom forandringene skal kunne gjennomføres på en smidig måte. Dere kan være trygge på at vi fullt ut forstår hvordan dere tenker og fungerer, slik at vi kan forutse hvordan ting kommer til å arte seg. Våre samarbeidspartnere er godt opptrent til sine ulike ansvarsområder og vi ser for oss at disse åpningsbegivenhetene vil bli en suksess. Den største utfordringen er den første vi står overfor, og det vil bli en virkelig øyeåpner for alle. Det finnes knapt noe område i samfunnet eller forretningslivet som ikke er svertet av forbindelser med de mørke Sjelene. Noen ganger har til og med ærlige sjeler, uten å skjønne det, blitt involvert i deres aktiviteter, men de er ikke i vår målgruppe.

Kjære Sjeler, det store slaget har begynt, men fordi vi er i oppstigningsfasen, har vi all grunn til å forvente en full seier. Dere kan ta inn over dere applausen, for uten dere og deres besluttsomhet om å skape de nødvendige forandringene, ville vi ikke vært der vi er i dag. Antallet Lysarbeidere er høyere enn noensinne og bokstavelig bygger veien mot Oppstigningen. Bevissthetsnivåene deres forsetter å løfte seg og det er enda et tegn på hvor godt dere har greid oppgaven med å forberede dere til Oppstigningen. I den korte tiden som gjenstår før slutten av året er over dere, vil dere erfare at det er fullt av aktivitet og at dere vil få mye veiledning.

Regjeringene i de ulike land har allerede forstått at all aggresjon må opphøre og at vi har autorisasjon til å gjøre de grep som er nødvendige for å sikre freden. Inntil nå så har våre muligheter til å gripe inn vært begrenset av karmiske årsaker, men nå, etter Guddommelig dekret, kan vi legge makt bak gjennomføringen av planen for deres åndelige utvikling. Dere vil oppdage at det med ett gjøres store fremskritt og det har kommet svært overraskende på mørke Sjelene som aldri hadde forstilt seg en slik snuoperasjon. Vi presser på og vet at nå er det Lysets tur til å ta ledelsen og begynne å bygge opp et samfunn som kan uttrykke sin frihet til å skape en fredelig vei fremover. Naturligvis vil ikke alle lover måtte endres, men mange av dem er ulovlige og har vært presset gjennom med falske motiver. Hendelser som 11. september resulterte i mange urettferdige og illegale lover, rettet mot såkalte terrorister – som ikke var de ansvarlige for hendelsen. Mange liknende ting har skjedd, og hver gang ble det brukt til å stramme grepet og kontrollen over dere.

Fra nå av og fremover, vil dere få vite mer om hva som skjer og holdt informert gjennom ulike informasjonskilder, inntil vi kan etablere en regelmessig og pålitelig informasjonskanal. Vi har til hensikt å åpne vår egen kanal, for på den måten å sikre at dere får all den informasjon som trengs, slik at den gjenværende delen av året blir en fantastisk tid. Bekymre dere ikke om små konfrontasjoner, for de vil ikke eskalere til noen farlig situasjon. Så når dere nå lenge har sett etter tegn på fremgang, så er det nå rikelig bevis på at det skjer. Det er fortsatt noen kilder som er etablert for å skape desinformasjon, så bruk intuisjonen deres til å skille mellom de som er pålitelige og de som ikke er det.

Dere vil komme til å spørre “hva skal vi gjøre mens endringene foregår?” og vi foreslår at dere så langt det er mulig fortsetter deres daglige liv som før. Vi ber dere imidlertid være forberedt på at det kan bli enkelte avbrudd på en del tjenester som påvirker livene deres, så sørg for å ha mat og de nødvendige ting i huset for noen få dager. Uansett hva som skjer. Så vil vi og våre allierte sørge for at operasjonene blir utført på en effektiv måte og med minst mulig ulempe for dere. Som dere kunne vente, så har vi tatt hånd om alt som angår deres sikkerhet. De mørke makthaverne vil kjempe til siste slutt, og selv i dette øyeblikk planlegger de grusomme aksjoner, men siden vi er klar over hva de holder på med, skal vi hindre dem å gjennomføre noe av det.

Dere går nå inn i den avsluttende fasen av Oppstigningen, og dere må ikke glemme at forandringene er en del av forberedelser som har pågått i svært lang tid. Som alltid er det viktig, før vi kan åpne våre egne mediekanaler, at dere ikke lar dere lure av falske budskap som ventelig prøver å skape frykt. Litt kaos er uunngåelig, men samtidig vet dere at de ikke vil vare lenge. Og dere kan være trygt forvisset om at militære styrker ikke vil bli brukt mot folket, men til støtte for dem. Alle våre operasjoner utføres i den hensikt å gi dere fart frem mot Oppstigningen. Som vi ofte forteller dere, vi i den Galaktiske Føderasjon er av Lyset og arbeider på ordre fra Høyere Vesener som legger til rette for deres skjebnebestemte utvikling.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg veldig over at det som skjer nå kan bli gjort offentlig. Informasjon kan nå legges frem, i trygg forvissning om at det når frem til dere og i fremtiden vil det være en direkte linje til dere alle. Vi har ingen ting å skjule, men av åpenbare grunner viser vi ikke kortene våre til de mørke Sjelene. Hva enn slags informasjon de klarer å plukke opp, vil de ikke være i stand til a ”hacke” våre systemer som teknisk sett er dem langt overlegne og utenfor deres rekkevidde. Det er faktisk stikk motsatt, at vi har tilgang til deres kommunikasjon og ingen ting kan holdes hemmelig for oss eller utenfor vår rekkevidde. Vi er vanligvis ett steg foran dem, hvilket er grunnen til at vi har så stor tillit til resultatene av våre aktiviteter. Seieren er allerede vår og vi deler gleden over den med dere.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge