Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 11, 2011

SaLuSa, April 11, 2011

Hold fast ved deres prinsipper og følg intuisjonen, for deres tro og tanker blir bombardert av så mange forskjellige kilder som hevder å kjenne fremtiden. Noen er rett og slett blitt ledet på villspor, men noen av dem som kan virke troverdige kan noen ganger være dyktig laget desinformasjon. Husk at de mørke kreftene er fullt klar over Oppstigningen og de begivenheter som leder opp til den. Derfor spiller de på et scenario som i store trekk stemmer overens med deres eget. Imidlertid forsøker de hele tiden å forvirre dere og skape kaos i tankene deres, og hvis tvilen får krype inn i tankene deres, så har de lykkes med det de ønsker. Naturligvis finns det også andre kilder som er ekte, men som har andre tanker om hvordan endetiden vil arte seg. Deres måte å se tingene på kan ofte være påvirket av hva de ønsker skal skje, og dette er ofte i tilfeller hvor religiøs tro ligger til grunn. Hvis dere føler at dere har en sannferdig kilde, kan dere generelt sett akseptere det de forteller dere. Imidlertid må dere alltid være våkne og kritiske, helt til dere føler dere sikre på at den er i samsvar med deres eget tankesett og av en positiv natur. Sannheten vil som regel ”føles god”, mens tvilsomme påstander ofte får dere til å kjenne uro.

Gjennom mange år har dere blir ført bak lyset og løyet for, slik at regjeringen kunne utføre sine fordekte aktiviteter uten at dere visste om det. Tidene er for lengst over da man kunne tro på det man ble fortalt, men på grunn av den bevisst skapte forvirring og alle skremsel- og frykt-budskapene, så kan det være vanskelig å finne ut hva som er sant. Igjen kommer vi tilbake til deres intuitive evner og dersom dere har tillit til dem, så kan dere ikke ta altfor mye feil. Tillit er noe man må gjøre seg fortjent til, men så få politikere har vært konsekvent ærlige. Men når de snakker ærlig, vil deres ord bli lagt merke til og bære sannhetens merke. På grunn av denne typen problemer, er planen å ruske godt opp i hele det politiske etablissement og til slutt kvitte seg helt med partipolitikk. Altfor mye tid kastes bort på konfrontasjoner og avgjørelser for å slå politisk mynt, i stedet for å gjøre det som er til alles beste. Forandringene vil sikre at bare de politikere som virkelig ønsker å vie sin tid til å gjøre det beste for folket vil få plass i en ny regjering.

Tiden er snart inne for å gå nøye gjennom og revurdere alle institusjoner og politikken som påvirker folks liv, og alt sammen er det ledd i prosessen med å gi dere tilbake full uavhengighet og frihet. Når en ny sivilisasjon vokser frem, så er det dere som vil bli behandlet med respekt og deres behov som står øverst på listen. De ufattelige rikdommer som i dag er på noen få hender, vil bli omfordelt slik at alle deler de rikelige godene. Dagene er talte for eliten, men de vil bli behandlet på rettferdig vis som alle andre. Slike forandringer vil bygge veien frem mot deres endelige mål; Oppstigningen. Og deretter vil komme en tid da dere ikke lenger trenger penger. Når dere selv kan skape det dere har behov for, så vil dere ikke lenger være avhengige av andre for å leve godt. Det eksperimentet som kalles Dualiteten har satt dere opp mot hverandre og det å lykkes i en konkurransesituasjon har oftest kokt ned til hvem som er sterkest. Dette vil det bli slutt på, til fordel for samarbeid og deling av alle ressursene på den Nye Jorden. I en slik sammenheng vil Jorden bli æret og elsket og behandlet som den kjærlige vertinne hun er for alle levende Vesener som reiser sammen med henne.

Frem til nå har dere fått lov til å bruke Moder Jord som kilde til råvarer, men likevel har dere ødelagt mange områder med liten omtanke for miljøet. Dere har fått dere noen lærepenger etter hvert og dere må forstå at hun er et fullt bevisst Vesen, som trenger deres kjærlighet og omtanke for hennes velferd. Den mangel på forståelse dere har fremvist inntil nå, har ført til at Moder Jord selv har måttet sette i gang å rense Jorden og føre den tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige tilstand. Og følgelig rumler og rister hun, med de forandringer som da kan følge etter jordskjelv og andre hendelser. Vi i den Galaktiske Føderasjon holder hele tiden et våkent øye med slike situasjoner og vi gjør alt vi kan, innenfor rammene av det som er tillatt, for å minimalisere effekten av dem der hvor dere er i fare. Vi arbeider stort sett uten at dere ser oss, men vi ser frem til den dagen vi kan arbeide helt åpent og ofte i samarbeid med dere. Fra et karmisk synspunkt er det grenser hvor langt vi kan gå, fordi det er viktig at dere forstår konsekvensene av deres handlinger. Vi snakker ikke her bare om direkte ødeleggelser, men der hvor det har blitt utløst av negative energier skapt av Menneskeheten selv. Disse kan for eksempel ofte være et resultat av kriger og har sivet dypt inn i Jorden og forårsaket forstyrrelser i balansen av de naturlige energier.

Når deres bevissthetsnivå stiger, så vil dere også komme et skritt nærmere å forstå hvordan deres Nye Jeg vil leve i fremtiden. Det vil være så annerledes og likne svært lite på hvordan dere lever nå. Det viktigste er at dere vil få en bedre forståelse av den skapende kraft rundt dere og dere vil harmonisere med den. Når den tid kommer vil dere ha lært å bruke disse energiene på riktig måte og bli uavhengige Galaktiske Vesener. Dere vil også bli Vesener fylt av Kristus-energien og med evnen til å uttrykke deres Kjærlighet og Lys på en fullkommen måte. Vær sikker på at det ligger i deres skjebne å bli storslagne Lysvesener og dere vil stadig komme nærmere manifestasjonen av det etter hvert som dere løfter dere opp gjennom de høyere dimensjoner.

Vi stoler på at dere vil skjønne at det er nødvendig å kutte ut den avhengigheten dere har med å skaffe seg materielle ting og vite at med tiden vil dere ikke mangle noen ting overhodet, fordi dere selv vil skape det dere trenger. Menneskene har lett for å bli veldig knyttet til sine materielle eiendeler, men som tilfellet er når deres fysiske legeme dør, så kan dere ikke ta noe av det med dere. Like fullt, i de Astrale Riker kan dere gjenskape med tanken enhver ting dere likte mens dere var på Jorden. Følgelig, etter Oppstigningen, vil dere ikke bare ha evnen til å skape, men ha mye større dyktighet enn tidligere. Ta for eksempel deres glede ved å kle dere pent og vit at dere kan ”tenke frem” hva det enn måtte være og forandre det så ofte dere har lyst. Det som skapes kan like enkelt ”skapes vekk”, så det aldri går noe til spille. Jo høyere dere kommer, jo mer perfekt blir det dere skaper og det vil utstråle lys. Farger og lyd går hånd i hånd og bringer frem et omfang av skjønnhet og perfeksjon som ikke har sin like på Jorden i dag. 

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg sår konsepter og idéer i tankene deres som hjelper dere å forberede dere til Oppstigningen og det som følger etter. Vi vil gjøre mer av det etter hvert som tiden går og være deres ledsagere i lang tid etterpå. Vi Er Alle Ett i dette storslagne Galaktiske eventyr som akkurat nå begynner. Gud Velsigne Dere Alle.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge