Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 8, 2011

SaLuSa, April 8, 2011

Gi ikke opp nå som dere er i siste fase av spurten frem mot Oppstigningen. Kaoset har en mening og det hele er en del av den omfattende rensing og den er i gode hender. Er det ikke interessant at ut av alle forsøkene fra de mørke kreftene på å stanse fremmarsjen deres, så gir de dere faktisk muligheten til å gjøre det stikk motsatte? Uten at de skjønner det selv, så sørger de for akkurat de omstendighetene som skal til for å vekke dere til en fullstendig rensing av Jorden. Når vi kjenner deres planer slik vi gjør, ser vi alltid etter muligheter til å snu det til vår fordel. Noen ganger avstedkommer ikke de ondsinnete handlingene deres noe mer enn å vise tydelig at hvis de ikke stoppes, så vil det gå mot enda større tragedier. De vekker faktisk opp Menneskeheten til å bruke sin kraft til å endre fremtidens vei. Hvis dere er i en posisjon hvor dere kan påvirke det som skjer, så blir dere oppfordret til å sette i gang å gjøre noe nå. Noen av dere er her av akkurat den grunn og dere vil bli inspirert til å bruke evnene dere i tråd med det.

Vi i den Galaktiske Føderasjon er her for å utføre våre plikter, men det er meningen at dere skal være aktivt med å hjelpe til og støtte arbeidet vårt. Det var aldri meningen at vi skulle opptre som et redningsteam alene, men selvfølgelig har vi våre medarbeidere på Jorden som jobber utrolig hardt for å manifestere Oppstigningen deres. Imidlertid kan dere alle, hver og en etter evne, være en del av det store Lysarbeider-teamet. Et svært viktig tema handler om å spre sannheten om hva som egentlig skjer og å støtte oss i tilfeller hvor folk har blitt ført bak lyset av de bevisste forsøkene på å lage skremmebilder av oss. Det øyeblikk vi kan bli sett og oppfattet slik vi egentlig er, vet vi at vårt nærvær vil bli ønsket velkommen og et kvantesprang fremover vil da skje. Sammen kan vi greie å ta oss av alle Menneskehetens behov og således legge grunnen for de endelige forandringene som vil være avslutningen på dualitets-syklusen. Da kan vi alle konsentrere oss om å skape fundamentet for et nytt samfunn og sivilisasjon, tuftet på det som er godt for alle.

Vi føler at våre venner på Jorden har gjort en fabelaktig innsats og de er blitt en stemme som uttrykker støtte for oss. Mange er sterkt opptatt av å presse på slik at avsløringen kan skje, ettersom det dagstøtt rapporteres om at folk har sett oss på himmelen. Det er ikke lenger mulig å fornekte at vi er der, ettersom bevismengden øker og stadig flere av dere har direkte kontakt med oss. Dette vil mest sannsynlig skje hvis dere har inkarnert på Jorden fra en av de sivilisasjonene som nå er direkte involvert med dere. Slike sjeler føler uten unntak en sterk forbindelse med oss og forstår lett den rolle vi spiller i utviklingen deres. Vi er veien fremover for dere, fordi vi har blitt invitert til det og også ved guddommelig dekret som forordner slutten på dualiteten. Således kan dere forstå at ingen ting vil kunne forlenge det dere opplever stort lenger og etter hvert som Lyset brer seg over Jorden, så vil forandringene gå stadig hurtigere.

Guden for Alt Som Er planla deres frigjøring fra dualiteten helt fra den tid da dere for første gang steg ned i de lavere vibrasjonene. Underbevisst har dere alltid visst det og det har hjulpet dere med å ha fullkommen tillit til hvordan det skulle gå til slutt. Dette temaet har vært talt om ganske så ofte og i hvert fall i det siste århundret har dere hatt mangfoldige sjeler fra de høyere dimensjoner som har tatt lærerroller av den grunn.  Når dere selv gikk inn i romalderen åpnet det også for en tro på andre livsformer utenfor Jorden. Og så, med kunnskapen om at vi kan reise inter-dimensjonalt, så har dere også funnet et svar til dem som fremdeles tror at vi ikke kan nå frem til dere. NASA har absolutte bevis på at det finnes liv på noen av planetene i deres solsystem, men fortsetter med å gjøre alt for å holde det skjult for dere. Deres ekspedisjoner til Mars og til Månen gav så mye bevis på tidligere sivilisasjoner, men de unntar det fotografiske materialet fra offentligheten og manipulerer det for å holde kunnskapen for seg selv. Dere har rett til å få vite om dette og vi vil avsløre disse sannhetene når vi kan komme åpent blant dere.

Gjennom ulike kilder og gjennom mange år har dere fått budskaper fra den Galaktiske Føderasjon. Det har tatt svært lang tid før det har blitt allment akseptert at slike kontakter er ekte, men gjennom dem har en strøm av informasjon blitt gjort tilgjengelig for dere. Mange av de som tror på noe annet har fnyst av det og lukket øynene for det, fordi de ikke greier å se i øynene det faktum at de kan ha tatt feil. Imidlertid kommer det en tid ganske snart, hvor sannheten må komme frem. Hver og en av dere vil da få muligheten til å revurdere deres eget verdensbilde og tro. Ingen vil bli påtvunget meninger om noe som helst, det er rett og slett snakk om å legge frem sannheten om dere og deres historie.

Har vi ikke slått fast at Vi Er Alle Ett, og at i så tilfelle ville dere måtte innse at på et visst tidspunkt ville det være helt naturlig for oss å komme sammen. Dere har vært isolert for å sikre at ingen utenfra blandet seg inn i deres erfaringer på Jorden, dvs. med mindre dere inviterte dem. Våre tilbud om å skape fred på planeten har blitt avslått av deres regjeringer. De valgte å heller inngå en pakt med de Grå mot å få ta del i deres avanserte teknologi og la dem få ha baser på Jorden. Dette var ikke for folkets beste, men for å skaffe seg maktbaser rundt på Jorden som ville gjøre det mulig å dominere hele verden. Takket være den dramatiske vekst i bevissthetsnivået, gikk denne planen overstyr, ettersom Lyset har vokst eksponentielt og fortsetter å gjøre det. De lavere energiene er ikke lenger den maktfaktor de har vært og det betyr slutten på visa for de mørke Sjelene.

I dualiteten har det aldri vært snakk om noen idyllisk seilas, men snart vil dere være i en situasjon hvor dere tydelig kan se at det snart er slutt på den. Alle de nødvendige forandringene vil presse seg frem og snart vil den siste rest av Illuminati’s kontroll forsvinne. Så nok en gang gir vi uttrykk for at alt er som det skal være, fordi deres seier allerede er sikret. Det er en tid for feiring, fordi det er første gang deres sivilisasjon har greid å overvinne alle de utfordringene dere har stått overfor og brakt Lyset til Jorden. Ikke bare det, men Oppstigningen sammen med Moder Jord er en unik begivenhet som dere er så privilegerte å få ta del i.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg er full av beundring for deres usvikelige pågangsmot med hensyn til å vinne over de mørke kreftene og deres tro på Lysets kraft. Dere vil i sannhet kunne si at dere utfordret en mektig mørk kraft – og dere vant!

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge