Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 9, 2012

SaLuSa, January 9, 2012Energiene rundt om i verden fortsetter å bygge seg opp og tas opp i det verdensomspennende kraftfeltet som løfter Jorden opp. Alt forbereder seg på den avsluttende bølgen av energi som vil løfte dere inn i et nytt uttrykksnivå og ut av dualiteten. Det vil også oppfylle løftene om en Ny Tidsalder som vil være ulik alt dere hittil har opplevd og i sannhet virkeliggjøre himmelen på Jorden. Bare de av dere som har løftet energiene deres tilstrekkelig høyt vil være i stand til å bli med i disse energiene. Og slik er altså effekten av denne sannheten, at bare de som er av Lyset kan eksistere i den nye dimensjonen. Valget har alltid vært deres, men det innebærer også ansvaret for å skape deres egen vei frem mot oppstigningen. Dere kan få all hjelp og oppmuntring i verden, men kun dere selv kan gjøre de nødvendige steg som kan gjøre det til virkelighet for dere.

Det betyr ikke så mye om dere stiger opp eller ei, for uansett vil alle sjeler fortsette å utvikle seg og gjøre fremskritt. Alt skjer til sin tid og det er ingen grunn til å føle seg presset til å gjøre noe annet enn det dere personlig ønsker. Dere har uendelig med tid på dere til å finne veien tilbake gjennom de høyere dimensjonene og til enhver tid vil det være hjelp tilgjengelig om dere bare spør. Faktum er at deres Høyere Jeg alltid er med dere, men dersom dere faller ned i de lave vibrasjonene, greien det ikke alltid å komme gjennom til dere. Imidlertid er det slik at så snart dere har et klart ønske om å løfte dere, så blir forbindelsen sterkere og mer åpen. De to kan arbeide sammen dersom dere følger intuisjonens impulser og de vil holde deg på rett vei mot Lyset.

Det øyeblikk dere begynner å leve deres liv med den intensjon å stige opp, vil deres erfaringer ta en annen retning som vil gjøre det mulig å glede seg over dem og bringe fred inn i livet deres. Tilknytningen til de lavere energiene vil løse seg opp og forsvinne og dere kan bryte dere fri fra livslange vaner ved å nekte å gi dem den energien de trenger for å overleve. Dere er i ferd med å løfte dere til et høyere bevissthetsnivå og vil gjøre et kvantesprang fremover når Oppstigningen kommer. Livet vil fortsette som en rekke med stadig nye trinn oppover etter hvert som dere utvider bevisstheten deres ytterligere, for aldri mer å oppleve følelsen av å være adskilt fra Kilden. Dere vil bli Ett med Alt Som Er og med-skapere sammen med Gud.

For øyeblikket venter vi imidlertid på at ting skal utvikle seg på Jorden, på vei mot de forandringer som vil ta vekk muligheten for de mørke kreftene å tvinge dere til å leve slik de dikterer. Overgangsperioden kan bli ganske kaotisk inntil våre allierte har etablert sin egen kontroll og at de ulike land implementerer forandringer som klart viser deres vilje til å bli en del av den Nye Tidsalder. Generelle avtaler er man allerede enige om, fordi man ser at verden ikke kan overleve med mindre Illuminati blir fjernet. Vi er de som skal holde overoppsyn med prosessen og vil nøye overvåke responsen og se til at løftene blir holdt. Alle forhandlinger må foregå over bordet fra nå av og i fullstendig ærlighet når nye arbeidsmåter skal innføres. Ethvert forsøk på å lure noen vil bli avslørt med letthet og det vil ikke være rom for å gjøre noe annet enn det man er enige om. Hensikten er at alle forandringene skal tjene hele menneskeheten, ikke bare enkelte mektige land slik som det har vært tidligere.

Fra dag til dag finjusterer vi planene våre der vi finner det nødvendig og således er vi klare til å gå til aksjon på et minutts varsel. Skipene våre er i posisjon over mange offentlige etablissementer og vil forbli der, men usynlige for det blotte øye. På den måten kan vi forsikre oss om at vi alltid er klar over hva de mørke maktene pønsker på og kan komme dem i forkjøpet dersom de prøver å forpurre planene våre. Det er fortsatt Fri Vilje som gjelder på Jorden, men det finnes en grense for hvor langt den kan gå. Deres Frie Vilje må respekteres og i tillegg kommer det faktum at forandringene er befalt av autoriteter som står mye høyere enn noen på Jorden. Ikke bare deres solsystem, men hel Universet venter på resultatene av de som skjer på Jorden. Sammen vil vi alle handle som Ett når Oppstigningen skjer på slutten av dette året, en monumental hendelse som også andre Universer følger med stor interesse.

Som dere nå vet, så finnes det liv overalt omkring dere, men dere mangler kunnskap om det fordi Jorden har vært holdt i karantene i tusener av år, og kontakten med dere har vært svært begrenset. Dere har også blitt forledet til å tro at dere er den eneste livsform av deres type i Universet. Der hvor bevis på vår langvarige kontakt med dere for lenge siden fortsatt finnes, blir det stort sett ignorert fordi det ikke passer inn i deres etablerte forestillinger. For eksempel er det oppdaget mange kulturgjenstander, som har blitt gjemt vekk og skjult for deres øyne med vilje, for å holde dere uvitende om vår eksistens. Beretninger om våre besøk på Jorden er likeledes blitt ignorert, men alt vil komme for en dag når sannheten blir lagt frem for dere.

Åpne deres hjerte og deres sinn for en fantastisk fremtid som venter dere, hvor dere vil bli Galaktiske Vesener som ikke bare reiser i deres eget Univers, men også andre hvor det eksisterer livsformer som er forskjellig fra dere selv. Det er ikke å vente at dere ønsker å forbli på deres hjemmeplanet, men at dere venner dere til livet på de massive moderskipene som er selvforsynte og har alt det dere kunne tenkes trenge. Deres tilstedeværelse ville ikke bære så mye preg av å ha en jobb å gjøre, men en mulighet til å bruke deres egen ekspertise og dyktighet til det beste for det teamet dere er med. Livet er harmonisk og gir mye glede, og vi ville si at det finnes ikke noe slikt som et kjedelig øyeblikk.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er svært glad for å kunne hjelpe dere å øke forståelsen av livet på Jorden. Den omtales av noen blant dere som en fengselsplanet og det er nøyaktig hva den er. Dere har vært holdt fanget på den i tusener av år og sannheten om deres Sanne Selv har blitt holdt skjult for dere. Dere har blitt forledet til å tro at dere er mye mindre enn dere egentlig er og blitt brukt for å tjene interessene til dem som har hatt kontroll over Jorden i tusener av år. Nå er dere i ferd med å våkne raskt opp til sannheten og med soleklar rett kreve deres frihet og uavhengighet tilbake. Og det vil dere få. Som en erfaring har jordelivet tjent dere godt, fordi det har vært den raskeste vei til åndelig utvikling og forståelse. Husk at uansett hva dere har inntrykk av nå, så gikk dere inn i dualiteten med åpne øyne. Dere aksepterte utfordringen og visste at dere ville komme trygt ut av det. Og nå som tiden er kommet til det, vil livene deres bli fylt med Kjærlighet og Lys. Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge