Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 8, 2012

SaLuSa, October 8, 2012

Det er aldri for sent å vende blikket mot Oppstigningen og det er viktig at dere forstår at hvis dere føler dere klar for det, så er dere ved et punkt hvor dere fortsatt kan greie det. Det krever fokus og vilje til å gå veien, men dere må forstå at om dere stiger opp eller ikke er avhengig av deres bevissthetsnivå. Dere må gjøre om til praksis den forståelse dere måtte ha om å være Ett med alt levende, uten unntak. Kjærlighet er nøkkelfaktoren som vil gjøre at dere lykkes, men dere må jobbe med det, i den forstand at dere overvinner de svært menneskelige følelsene som ofte drar dere ned. Dere har en tendens til å handle først og tenke dere om etterpå, så dere må finne en ny måte å respondere på. Tilgivelse er også av essensiell betydning når du har blitt offer for en annens handlinger, selv om du ikke på noen måte har hatt noen skyld i det selv.

Dette rådet vil også være nyttig når det gjelder å rydde opp i karma i et forhold. Dette er kanskje den tøffeste utfordringen dere vil møte, men det beste rådet vi kan gi dere er å prøve å gi tilgivelse til dem det dreier seg om. Du kan ikke gå videre dersom du insisterer på holde fast ved din forakt eller fortsetter å bære på negative følelser. Slipp taket i fortiden og gå inn på en vei som fører deg til Lyset og Kjærligheten. Da vil du føle deg mye lettere og vite at du har kuttet forbindelsene med det gamle paradigmet som ikke lenger tjener deg. Det er sannsynlig at dere som leser disse ordene allerede har bestemt dere til å forandre livet deres og konsentrere dere om å forberede dere til Oppstigningen.

Husk at kroppen er ditt tempel, så ta godt vare på den og beveg deg vekk fra enhver praksis som du vet er skadelig for den. Du kan for eksempel ikke ta med dine rusmiddelvaner inn i de høyere vibrasjoner. Og jo raskere du bestemmer deg for å bryte deg fri fra avhengigheten, jo større er sjansen for å greie det. Det samme gjelder for andre avhengigheter som for eksempel alkohol, som alltid vil være skadelig for kroppen din. Tenk nøye gjennom hva du må gjøre for å sikre din oppløftelse, og du vil også få hjelp fra dine Veiledere. Det er Guds ønske at hver eneste sjel stiger opp, men Gud aksepterer at når dere er gitt fri vilje, så er det endelige valget deres eget. Still dere selv spørsmålet på alvor om dere ønsker å forbli i den nåværende 3dje dimensjons syklus, og dersom dere ikke kan se at dere på veien fremover er klare for å ønske å stige opp, så er det et endelig valg.

Slutten på denne syklusen nærmer seg svært raskt og det gleder oss enormt å se hvordan Lysarbeiderne har greid å øke Lyset på Jorden. Lys tiltrekker seg enda mer Lys, og således åpner veien seg opp mot Oppstigningen. Tidslinjene flyter sammen til én, og snart vil den sterkeste av dem løfte dere opp sammen med Moder Jord. Det er skjebnebestemt å hende, og det vil skille dem som er rede fra dem som ikke er det, og det er det naturlige resultat av de forandringene dere går gjennom. Det betyr også det, at så fort dere har steget opp, så vil de mørke Sjelene være ute av deres liv for alltid. Den fred dere har lengtet etter og bedt for vil endelig være deres, og gjennom Oppstigningsprosessen vil dere virkelig erfare forandringene inni dere. Det er ikke slik at dere kun opplever forandringene på det tidspunktet, fordi prosessen begynte noen år tilbake. Men selve Oppstigningen vil være en milepæl på deres vei.

Det er mange forandringer som står på terskelen til å skje på Jorden, og det har bygget seg sterkt opp gjennom hele dette året. Det innebærer at problemene deres vil fortsette å øke inntil det blir mulig å gjøre det dere ville kalle ”å gjøre rent bord”. De mest åpenbare områdene er av politisk karakter og mange land rundt om i verden opplever kraftig uro og oppstand. Det er uheldig at det må utvikle seg til slike ekstremer før behovet for gjennomgripende forandringer blir akseptert. Når man imidlertid først er blitt enige, så vil det ikke bli kastet bort noe tid med å etablere de nye systemene. Vi ser det slik, at straks de politiske løsningene er vedtatt, så vil resten av forandringene følge i raskt tempo. For øyeblikket er det deg som individ som er det viktigste, ettersom vi ønsker at du virkelig forstår hvilken vidunderlig mulighet som blir lagt foran deg gjennom Oppstigningen.

Det er ikke nødvendigvis slik at dere må gi opp deres eiendeler for å stige opp, men enhver ting som bærer negative energi i seg kan ikke bli med dere videre. For eksempel er det noen av dere som har fritidssysler eller hobbyer som involverer å samle på ting som har å gjøre med mennesker eller begivenheter som er uønsket. De nye vibrasjonene vil faktisk tillate manifestasjonen, i et nytt Lys, av mange ting i deres nåværende virkelighet. Alt vil komme til uttrykk i en energi som forsterker skjønnheten og det perfekte i dem. Alle ting vil synes å være mer ”levende” og dere vil ha et mye nærmere forhold til alle levende vesener, ettersom bevissthetsnivåene vil være mye høyere enn tidligere. I realiteten vil dere på så uendelig mange måter tjene på å stige opp, at dere snart vil glemme tiden dere har hatt i dualiteten. Med tiden vil det synes som en vond drøm, men dere vil likevel alltid ha nytte av det dere har erfart og lært.

I fremtiden vil alle deres behov være sørget for og dere vil ikke mangle noe som helst. Ettersom tiden går og dere utvikler deres skaperevner, vil dere bli i stand til å sørge for dere selv. I mellomtiden vil dere dra nytte av fordelene med å bruke nye teknologier, som vil dekke deres behov. Alt ligger klart og venter på dere og venter bare på det rette øyeblikk for at det kan bli presentert og distribuert. Forvent imidlertid ikke altfor mye med en gang, for overgangen til det nye vil ikke skje over natten. Som vi tidligere har fortalt dere, prioriterer vi først å hjelpe dem som er underpriviligerte og mangler de grunnleggende livsnødvendigheter. Dere vil alle bli løftet opp gjennom en rekke progressive fremskritt fra der dere nå er, for å ta deres plass i den Gyldne Tidsalder av absolutt skjønnhet og glede.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vet at om dere bare kunne få et glimt av det som venter dere, så ville deres nåværende bekymringer synes små og ubetydelige. Det er så kort tid som gjenstår til Oppstigningen, så forsøk å tenke på alle de fordelene dere snart vil få. Dere har selv gjort dere fortjent til dem og de vil forandre livet deres totalt. Vi i den Galaktiske Føderasjon vil fortsette å arbeide sammen med dere etter Oppstigningen og hjelp dere med å oppnå full Galaktisk Bevissthet. Inntil den tid kommer vil dere ikke kunne fatte hvordan det er å ha et slikt bevissthetsnivå, for til sammenlikning er dere nå i stor grad uvitende om deres virkelige evner. Se på oss, så vil dere se deres sanne selv slik dere vil være i nær fremtid. Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge