Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 7, 2011

SaLuSa, January 7, 2011

Vi ser at dere er på ulike stadier mht å forstå og forberede dere på de kommende forandringene. Tilnærmingsmåten deres henger nøye sammen med deres personlige tro og livsanskuelse samt hva dere egentlig ønsker at skal skje. Mye av dette er et resultat av deres egen programmering og til og med underbevisste minner fra tidligere liv. Det som vil være avgjørende for deg med hensyn til å være i stand til å ta opplyste veivalg er om du har hatt et åpent sinn. Det som er sikkert er at hver neste sjel som er inkarnert på Jorden i dag, på et eller annet tidspunkt har stått ansikt til ansikt med sannheten om Menneskeheten og dens Guddommelige skjebne. Noen vil ignorere dette og følge sitt eget tankesett som har vokst seg så sterkt at det er lite eller intet rom for forandring. Vi prøver ikke å si at en slik tilnærming er gal, fordi det er du selv som bestemmer hvilken veg du vil følge. Det vil imidlertid bli lettere for deg om du i hvert fall vurderer det som blir lagt fram av andre synsmåter. Åpne deg for den mulighet at du kan ha tatt feil mht hva som er Sannheten, slik at når den blir lagt foran deg så vil det være lettere å integrere den i din egen verdensanskuelse og tro.  

En ting er sikkert og det er at dere alle før eller senere vil forstå at den Gud dere alle dyrker er én og den samme. Navn er meningsløse her. Til og med studier av oldtidens historie og gamle skrifter må gjøres med en viss reservasjon, fordi den fra gammelt av baserer seg på muntlige overleveringer. Dere kan derfor ikke ta bokstavelig alt dere leser fordi det etter så mange år inneholder upresisheter, ikke minst på grunn av mange oversettelser. Diskusjon blir derfor en nødvendig og sunn måte å lære å skjelne mellom sant og usant og å bli i stand til å tilpasse seg til Sannheten når den blir lagt foran deg. Vi må også nevne de falske gudene som var på Jorden for omtrent 5000 år siden og som var ansvarlige for å mislede Menneskene til å tro at annerledes tenkende var fiender og måtte drepes. Noen tror fortsatt i dag at det er sant. Om man tenker nøyere over det og i respekt for høyverdige læresetninger som har oppstått gjennom mange århundrer, så tror vi man vil forstå at den Ene Gud er Omnipotent og absolutt Kjærlighet. Enn videre så har ikke denne Kjærligheten tilknytning til noen religion. Den gis til alle sjeler uten forbehold. Det er verdt å reflektere over dette dersom du ønsker å stige opp, for i de høyere dimensjoner er det ikke rom for annet enn Universell Kjærlighet.  

Vi har ofte fortalt dere at det er ikke mye dere trenger å gjøre for å stige opp; om du bare kan finne rom i ditt hjerte til å elske alle sjeler, så vil alt annet også falle på plass. Dere er gnister av Gud og hva annet ville dere egentlig forvente av dere selv som sønner og døtre av Gud? Jorden har båret dere langt og når dualiteten nå snart ender vil dere riste av dere den siste rest av mørke energier slik at dere blir strålende Lysvesener. Det begynner å demre for dere at mye av det dere har betraktet som virkelig, egentlig er skapt av dere selv og er en illusjon. Deres sivilisasjon har kommet til et punkt hvor det knapt er mer å lære av dualiteten. Imidlertid er det slik at for dem som nekter å frigjøre seg fra det gamle paradigmets kontrollbaserte vesen, så er det viselig tilrettelagt slik at de også kan velge sin egen veg for sin utvikling. Det er et privilegium gitt dere av den Store Skaperen og i samsvar med den frie vilje som dere også er gitt.  

Ganske snart kommer tiden da vi må ta fatt i de problemene som dere har skapt for dere selv og vi vil lede dere videre gjennom den siste tiden i denne syklusen. Det vil til tider bli hektisk, men vårt nærvær er deres garanti for at dere ikke vil bli overlatt til å ”steke i deres eget fett” som dere pleier å si. Vi er kjærlige sjeler som gir av oss selv med ubegrenset kjærlighet. Vi ønsker at vi kunne fullt ut formidle til dere omfaget at de tjenester vi er her for å yte dere. Når dere får møte oss vil nok enhver tvil dere har om oss raskt smuldre og vi er såre fornøyd med å la dere bedømme oss ut fra våre handlinger. Glem alle gamle tegneserieframstillinger av hvordan vi liksom skulle være og se ut, for vi er i mange tilfeller vel så menneskelige av utseende som dere er. Det er ikke slik at dere ikke har sett oss før og ulike sivilisasjoner i vår Føderasjon har kontaktet visse individer gjennom mange år av deres liv.  

Selv om det bare har gått noen dager siden det nye året startet hører dere allerede om ulike aktiviteter som skjer og ikke alle er nødvendigvis som dere ville like. Som vi har sagt før; de mørke maktene opererer også innen for Loven om Fri Vilje, men Lyset har snudd maktbalansen og leder nå veien videre hjem. De mørke krefter har imidlertid et trassig ønske om å kunne fortsette sitt spill selv om de vet at det vil føre til deres fall. Det kommer til et punkt hvor de må la Lyset få ta over som den dominerende kraft og med hjelp av våre allierte presser vi hardt på for å knekke motstanden. Så dere vil få dere noen overraskelser og de kan komme uten forhåndsvarsel. Mange av dere som følger med på hva som foregår rundt i verden begynner imidlertid å ane hva som er i ferd med å skje.  

Vær ikke redde, Kjære Sjeler; har vi ikke fortalt dere at seieren allerede er deres. La den bare få litt tid på seg til å manifesteres på Jorden og så vil dere legge i veg med lystige steg og glede i hjertet. Det beste er fortsatt foran dere og vi har svarene på den økonomiske kollapsen som henger truende over dere. Ut av alt det slit dere har hatt og det strev dere vil oppleve vokser seierens sødme fram. Derfor ber vi dere å holde humøret og troen oppe uansett ytre hendelser, for forandringene er allerede i gang. Ha tålmodighet enda litt lenger for dere har alt å vinne og i virkeligheten svært lite å miste. Planen for dere er fullkommen og deres skjebne. Den vil sørge for alt som er nødvendig for å se til at dere med besluttsomhet tar fatt på på vegen mot Oppstigningen.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sier dere at den Galaktiske Føderasjon er en enorm styrke for det gode og vi vil ikke tillate at dere blir brukt til fordel for andre lenger. Det kan nok bli noe knuffing og tilløp slagsmål, men vi vil med sikkerhet hindre enhver plan som kan gjøre mer skade på Moder Jord, for hun har båret dere kjærlig på sin rygg gjennom mange tideverv. Og som dere er hun også på vei mot Oppstigningen. Som vi har nevnt før: det som er i ferd med å skje angår hele Universet og er av enorme proporsjoner. Dere ville finne det umulig å fatte alt hva det innebærer og de storslagne Vesener som har styrke og evne til å løfte et helt Univers opp i en høyere dimensjon. Den Sentrale Solen sørger for kraft til hele Universet og dens energier skaper forandring i alle ting og materie slik at Oppstigningen skjer i henhold til Skaperens Plan.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge