Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 7, 2012

SaLuSa, March 7, 2012Flere og flere av dere begynner å forstå at forandringene begynner å bli betydelige og detaljene ligger der for dem som er villig til å søke etter dem. Etter mange skuffelser er nå et stadium nådd hvor problemene er løst, vi er kommet til et punkt hvor de mørke Sjelene ikke lenger kan stanse eller reversere det som skjer. Deres dager er talte og de står overfor fornedrelsen ved å miste sin posisjon og sin rikdom. I mange tilfeller er begge deler ervervet gjennom bestikkelser og korrupsjon, og for dem skjer nå det de aldri hadde trodd kunne skje. Ikke bare blir de tvunget til å forlate sine posisjoner, men mister også alt de har skaffet seg på ulovlig vis. Rettens kjennelser vil bli utmålt i forhold til deres kriminalitet og det vil gi viktig læring. De vil ikke bli behandlet dårligere eller på annen måte enn enhver annen sjel, og de vil måtte rette opp den skade de har forårsaket.

Ikke så mye som en enkelt detalj blir oversett når dere ser tilbake på hvert lav deres liv og ingen ting kan gjemmes under teppet. Alt vil bli sett og forstått nøyaktig på bakgrunn av hvorfor det skjedde, og dersom det skulle være nødvendig for absolutt klarhet, vil dere gjenoppleve det på nytt. Det innebefatter også alle som har vært involvert i livene deres. Og naturligvis, når den tiden kommer, gjelder også det samme for dem. Dersom du har hemmeligheter nå som du bærer på skyldfølelse for, så er det beste du kan gjøre å tilgi deg selv, ettersom ingen annen kan gjøre det for deg. På den måten vil du unngå å være selv-straffende, hvilket er unødvendig, ettersom hver eneste erfaring er ment å lære deg noe. Kom deg videre med livet ditt og vær nøye med å ikke gjøre samme feilen nok en gang, for du kan være sikker på at du blir satt på prøve igjen. Karma kan bli utbalansert i det samme livet som den skapes, selv om den oftest tas med og blir lagt foran deg i et fremtidig liv.

Vi har tidligere nevnt at det finnes en Nådens Lov som kan brukes til å frigjøre dere fra karma, og den vil bli mer aktuell etter hvert som dere nærmer dere endetiden. Faktum er at av alle deres liv, er det i dette livet dere vil oppleve at karma vil slå øyeblikkelig tilbake på dere, fordi dere ikke ka ta med noe karma gjennom Oppstigningen. Så Kjære Sjeler, vær våkne og følg nøye med på hva dere opplever, og hvis det skjer for å fremme deres evolusjon, lær av hva det har å forteller dere. Noen Lysarbeidere har allerede passert det punktet at livet har noe mer å lære dem. De har allerede begge bena plantet på tidslinjen mot Oppstigningen og har løftet sitt bevissthetsnivå og kuttet sine bånd til de lavere vibrasjonene. Dere vil instinktivt vite hva de er og dere kan be om hjelp hvis dere sliter med å bli kvitt dem. Ikke sjelden argumenterer dere med dere selv mot å gi opp noe som dere har glede av, selv om det er nedbrytende for deres fysiske kropp og åndelig uakseptabelt. Avhengighet kan være vanskelig å få kontroll over, men når dere har bestemt dere for alvor til å bli kvitt dem, vil dere klare det.

Det er ikke bare dårlige spisevaner som er ødeleggende for kroppen dere, men også belastninger som stammer fra dårlige vaner, samt de negative energiene som skapes av stygg språkbruk og diskordant musikk. De fortyrrelser dette skaper kan legge dere åpne for både fysisk og psykisk sykdom hvis dere fortsetter med dem. Kroppen deres har en bemerkelsesverdig evne til å hele seg selv, som vil aktiveres straks dere velger en annen måte å leve på. Oppstigningen nærmer seg, så dere gjør klokt i å vurdere nøye eksakt hva dere ønsker for dere selv og hvordan dere vil oppnå det. Det er deres valg, så bli enig med dere selv hva dere ønsker og sett i gang å jobbe mot det.

Lyd spiller en viktig rolle i livene deres og dere er omgitt av en slik kakofoni av ulike lyder, noen av den sågar utenfor hørselsområdet. Av den grunn har den musikken dere velger stor betydning for hvordan dere føler dere. Rene toner og lyder er, som dere kanskje allerede har forstått, velgjørende og bærer i seg helende egenskaper, hvilket er grunne til at de blir brukt i terapisammenheng. Deres hovedchakraer er en serie energisentre fra Rot-chakra og opp til Krone-chakra, og den tilstand de er i avgjør om dere opplever helse eller sykdom. Lyd kan bringe dem i balanse igjen – eller forstyrre dem på negativt vis sammen med kjertlene bak dem, hvilket er ødeleggende for deres helse og velvære. Lyd kan ødelegge og til og med drepe, så kraftfullt virker det og det har til tider vært brukt som våpen i krig.

I de høyere dimensjonene eksisterer ikke uharmoniske lyder og dere er omgitt av energier som er balanserte og skjønne. De virker oppløftende på deres finere kropp og på sjelen og de kan beskrives som en sensuell opplevelse. Spør hvem som helst som har vært i de astrale riker, som ofte kalles Sommerlandet, om hvordan det oppleves, og de vil uvegerlig fortelle dere at dere der er omgitt av energier som er fredfylte og av kjærlighet. Og likevel er det hva dere ville kalle 4de dimensjon. Når dere stiger opp vil dere komme enda høyere, til den 5te dimensjon. Kan dere nå danne dere en følelse av hvordan det vil bli og forstå hvorfor sjeler er lite lystne på å forlate et slikt nivå? Dere greier å hanskes med de lavere vibrasjonene på Jorden fordi dere er vant til dem, men sammenliknet med de høyere vibrasjonene er de blytunge og vanskelige å ha kontroll over. Dere har imidlertid blitt mesterlige til å arbeide i dem og for det fortjener dere den høyeste anerkjennelse.

Ikke alle vi i den Galaktiske Føderasjon har gjennomgått de samme erfaringer som menneskene på Jorden. Vi er derfor særdeles interessert i dere og hvordan dere greier å håndtere det. Det faktum at dere også mottar masse hjelp gjør ikke den bragden mindre, at dere har klart å overvinne dragningen fra de lavere energiene. Dere er kraftfulle vesener som beviser hvor dyktige dere er gjennom måten dere takler de mørke Sjelene på. En gang i fremtiden vi også de være stumme av beundring over deres evne og kraft til å overvinne alt det de har utsatt dere for. Deres kollektive erfaringer vil bli tatt vare på i De Historiske Haller (det Akashiske bibliotek), slik at alle kan studere dem og lære av dem.

Oppstigningen vil ikke bare være en velfortjent pause fra dualitetens utfordringer, men en total forandring av hele livet som vil gi dere så uendelig mye og er så fullt av glede. Men dere vil oppleve det som noe ganske naturlig, for det er hva dere var vant til før dere forlot de høyere riker. Den illusjonen dere har levd i på Jorden vil dere ha lagt bak dere, men ikke uten at dere har fått utvidet deres bevissthet enormt. Alt dere noensinne har opplevd og erfart har bidratt til den dype forståelsen av de lavere vibrasjonene. Det betyr ikke at dere må bære dem med dere i bevisstheten, det er bare lærdommen dere bærer med dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg kan bekrefte det dere hører fra mange kilder akkurat nå, at noe stort er i gjære og at vi langt på vei er klare til å fjerne dem som står i veien for de videre fremskritt. Våre aktiviteter har også økt i omfang for å støtte våre medarbeidere på Jorden, og vår kjærlighet er med dere alle.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg så glad over å kunne dele disse øyeblikkene med dere.

Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge