Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 6, 2012

SaLuSa, January 6, 2012Ingen ting vil kunne stille seg i vegen for de forandringene som nå er i ferd med å begynne ettersom de er helt avgjørende for å gjøre virkelighet av Oppstigningen. Det vil være forandring hele tiden når dere løfter dere opp til stadig høyere vibrasjoner og raskt går gjennom Oppstigningsprosessen. Tanken på at dere aldri mer trenger å komme tilbake til Jorden på Reinkarnasjonens Hjul må vel være vel verdt den innsatsen dere må gjøre. Og enda mer vil dere verdsette det når dere virkelig skjønner hva det betyr å legge bak seg det daglige slit, tøffe kår og de drenerende energiene i de lavere dimensjoner. Selv nå, som mange løfter seg ut av dem, lager fortsatt aggresjon, fiendskap og hat kaos og ødeleggelse på Jorden. Men disse energiene vil snart svinne hen og miste sin kraft når fredens energier etablerer seg på Jorden. En dag om ikke lenge vil det fåfengte med krig og konfrontasjon bli så åpenbart at det vil åpne veien for mellommenneskelige forhold og samarbeid basert på kjærlighet og respekt. Allerede nå ser de unge blant dere det fullstendig meningsløse i tap av liv og energi for å seire over en annen og de ønsker en umiddelbar slutt på det. Freden vil komme og denne gangen vil den ikke være midlertidig, men permanent og løfte dere frem til et levesett som gjøre dere lykkelige og ekstatiske.

Imidlertid befinner dere dere midt i en malstrøm av ulike energier som skaper uro for øyeblikket. Den gamle garden klynger seg til det paradigmet som har gitt dem makt, men det nye paradigmet har en ustoppelig kraft og vil feie vekk alt som er igjen av det gamle, inntil Lys og Kjærlighet gjennomsyrer Jorden. I løpet av bare et par måneder vil forandringene være i gang og bli mer merkbare og vil gjøre det helt klart for de mørke Sjelene at den Nye Tidalder er i ferd med å manifestere. Handlingene deres innebærer ikke lenger den trussel som de har vært og deres maktstruktur fortsetter å falle fra hverandre. Så Kjære Sjeler, la ikke fryktskapende profetier få ta bolig i fantasien deres. Vi i den Galaktiske Føderasjon er med dere hele tiden og godt klar over hva som mest sannsynlig vil skje fremover. Vi kan ikke gjøre alt for dere, men vi vet å sette foten ned om nødvendig for å beskytte dere.

Vi vil snart bli enda mer aktive på himmelen deres og hensikten med det vil være å vise at vi kan gå inn i deres atmosfære og beskytte oss selv. Vi vil selvfølgelig være meget nøye med å ikke skape en hendelse som ville hjelpe de Mørke, som fortsatt kan skape mye bråk og rot om de får sjansen til det. Gjennom mange, mange år har skipene våre blitt sett av millioner av mennesker, men fordi informasjonen om det har blitt systematisk undertrykt, synes ikke tallet å være så høyt. Avsløringen er derfor mer et spørsmål om hvordan vår eksistens kan bli offentlig anerkjent, slik at sannheten om oss kan komme ut. Siden slutten på den siste verdenskrigen har vi vært i møter med offentlige tjenestemenn i alle de store lands regjeringer og tilbudt hjelp, men hver gang har vi blitt avvist. Vi kunne ha bidratt til å skape fred i hele verden, men Illuminati brydde seg ikke om livet til folk på jorda, bare om å samle seg enda mer rikdom og makt. Dette vil få sin plass i historien for dere trenger å forstå hvordan livene deres har blitt manipulert av dem. Deres makt har vært av en slik art at mange gode sjeler av Lyset har ofret sine liv for å prøve å velte planene deres. Sannheten om mange av de assasinasjoner som har blitt begått må også komme frem og de som har stått bak stå til rette for sine kriminelle handlinger.

Som vi ofte minner dere på, så skrider ting frem som planlagt og selv om tiden flyr, vil vi greie å gjennomføre oppdraget vårt i henhold til planen. Vi kan komme til å måtte øke takten på våre aktiviteter, men det er ikke noe problem for oss, så dere kan ta det med ro. Bare hold fokus fast på målstreken og spre Lys og Kjærlighet underveis. Vær også forberedt på å hjelpe dem som er forvirret av det som skjer, for de fleste av dere som arbeider for Lyset skulle ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne greie det. Den beste forsikring dere kan gi dem er at vi arbeider for dere og at det ikke er noe å frykte. Til slutt vil dere vinne mye mer enn det er mulig for dere å tape og det gjelder også fysiske eiendeler, selv om vi ikke vil støtte noe som ikke er rettmessig ervervet.

Et stort antall av dere går inn i denne avsluttende perioden i en alder hvor dere ikke nødvendigvis er ved god helse. Dere kan være viss på at nå tiden kommer at dere tar deres plass i Oppstigningen, så vil alle kroppene deres ha endret seg til krystallinsk, og det betyr at alle tegn på sykdom og helseplager vil ha forsvunnet. Som Moder Jord, som igjen vil være i sin Jomfruelige tilstand, vil dere heller ikke lenger føle tidens ødeleggende tann og dere vil også ha en kropp som påny er perfekt, slik som den opprinnelig var. Aldring har ingen plass i de høyere dimensjoner og dere velger selv akkurat hvordan dere vil se ut og kan endre deres trekk om dere så skulle ønske. Etter hvert som dere kommer enda høyere i dimensjonene vil skaperevnen deres øke ytterligere og til slutt vil dere bli Lysvesener. Det er mye som ligger foran dere og det er bare å forsyne seg når dere først har steget opp. Jorden kan være som en østers som dere bor i nå, men Universet vil bli deres tumleplass i nær fremtid.

Tiden er ikke inne ennå til å starte festen, men feiringene vil begynne så snart dere får bevis for at de som har holdt dere som slaver har blitt fjernet. Da vil livet få en helt annen kulør og hver eneste dag vil være full av glede over å leve. Meningen med livet vil være forstått og folk vil gå videre i livet med kunnskap om hvordan man kan gjøre det meste ut av alle mulighetene som presenterer seg og så høste sine velfortjente gevinster. Dere vil ha klare mål å gå etter og det vil være deres egne valg, for fri vilje vil dere alltid ha. Dersom dere skulle ønske å la dere anspore av og etterlikne livet til noen som dere beundrer, kan dere bli overrasket over å vite at de vil komme til dere som denne personen. Alle sjeler i de høyere rikene kan med letthet dukke opp akkurat slik de var, i enhver inkarnasjon, og dele sine kunnskaper og evner med dere. Det finnes ikke noe slikt som status hvor én sjel står over en annen, bortsett fra at det finnes en Universets Lov som sier at dere kan aldri bevege dere inn i en dimensjon som er høyere enn den vibrasjon dere selv er i.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg sikker på at dere registrerer hvordan bevisstheten deres utvides, og det vil hjelpe dere gjennom de kommende forandringene. Som dere kanskje begynner å forstå, så er livet utenfor Jorden uten ende og har de mest vidunderlige muligheter å tilby til å oppleve og erfare hva enn dere måtte begjære. Dere har all den tid dere trenger og dere forholder dere faktisk ikke til tid slik dere gjør nå, og det å reise ved hjelp av tanken skjer på et øyeblikk. Derfor er det ikke noe mål på tid, og kalendere er unødvendige, ettersom alt er i Nuet, og det betyr både fortid, nåtid og fremtid. Mye av det dere nå oppfatter som normalt er bare en særegenhet ved deres jordiske tilværelse, så vær forberedt og ha et åpent sinn, slik at dere kan tilpasse dere med størst mulig letthet. Dere vil ta alt etter hvert som det kommer og med deres høyere bevissthetsnivå forstå fullt og helt de vidunderlige gaver fra Skaperen som fyller alle dimensjonene i Universet. Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge