Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 5, 2012

SaLuSa, October 5, 2012

Mange ting er i ferd med å nå et gjennombrudd, og til og med Avsløringen kan tenkes å først bli kunngjort av kilder man ikke hadde trodd. Hvis så skjer, vil det tvinge også andre land til å tilstå hvordan de selv har vært i kontakt med representanter for utenomjordiske sivilisasjoner. Det vil utvilsomt være motvillighet og nøling med å avsløre det fulle omfang av denne kontakten. Nå er imidlertid tiden inne for at sannheten kommer ut, og tross alt vil det meste av det bare være en bekreftelse på det som allerede er kjent. Og det er heller ikke tvil om at ”Rikets Sikkerhet” vil bli brukt som en unnskyldning for å holde tilbake informasjon angående avtalene med ekstraterrestrielle, som man vet har samarbeidet med USAs regjering i underjordiske baser. Dette innbefatter også hvordan man behandlet, og hva som skjedde med disse som ble tatt til fange etter å ha blitt reddet ut av havarerte skip. Det er så mye som står på spill for de mørke Sjelene, men sannheten vil bli avslørt når fakta kommer ut.

Sannheten er virkelig merkeligere enn fantasihistorier, og dere har levd i en falsk illusjon hvor deres utvikling med vilje har blitt holdt tilbake. Dersom fordelene ved nye oppdagelser hadde blitt dere til gode, ville dere for lengst ha kommet dere gjennom gjenvekstperioden etter den siste verdenskrigen. I stedet har dere blitt holdt som gisler av Olje- og Medisin-industrien som har sikret seg at dere ikke kan unnslippe deres kontroll. De har stoppet enhver nyvinning med hensyn til Fri Energi og nye helsemetoder som ville gjort dere mindre avhengige av apotekmedisin. Det er ikke det at disse nyvinningene ikke kunne ha blitt introdusert, men i stedet har de som var rede til å presentere dem blitt truet, eller enda verre, ikke tort å fortsette arbeidet. Med tiden vil dere få vite hvem som har stått bak denne undertrykkelsen og hvem som har støttet dem.

Det er kanskje forståelig at det største fagområde som har vært hemmeligholdt dreier seg om fremskritt når det gjelder reising i verdensrommet. Hele temaet er innhyllet i en tåke av desinformasjon som er ment å forvirre dere, og de som er involvert har gjort sitt ytterste for å skjule sannheten. Det gjør det ganske komisk at man fortsetter å ”lete etter liv utenfor Jorden”, når regjeringene og de militære allerede samarbeider med dem, og har gjort det i mange år. Rapporter om slik ting kan finnes på Internet og mange forskere har skrevet svært gode bøker som i detalj beskriver hva de har funnet ut.

Medlemmer av den Galaktiske Føderasjon av Lyset har ofte blitt trakassert og truet når vi har ferdes på himmelen deres. Det er ikke det at vi ville ha blitt skadet, for vi er mer en kapable til å ta vare på oss selv med vår avanserte teknologi. Imidlertid finner vi de militæres holdning til oss uakseptabel ettersom vi overhodet ikke har utgjort noen trussel for dere noensinne. I tilfeller der vi har måttet re-agere utover det å forsvinne ut av syne, har vi i noen tilfeller måttet ”fjerne” angrepsfly, men vi har først ”strålt” piloten over til vårt skip. I nær fremtid vil disse pilotene kunne komme tilbake til Jorden og bekrefte dette. Vi har også måttet ty til tilsvarende handlinger når myndighetene deres har nektet å følge våre ordrer om å ikke ta atomvåpen utenfor Jorden. Når dere gjør ting som kan true andre sivilisasjoner, har vi full autoritet til gjøre det som må til for å forhindre det.

Tiden for å slutte med krig og alt som er assosiert med det, har forlengst kommet, og likevel er det enkelte land som fortsatt setter sine egne i fare ved å starte en ny en i Midt-Østen. Vi kan ikke stanse deres smålige krigshandlinger, men vi vil gripe inn, slik som vi har gjort mange ganger tidligere, dersom man prøver seg på å bruke atomvåpen. Tenk Fred, Kjære Sjeler, for på den måten vil dere hjelpe til med å skape mer Lys og styrke Lysets kraftfelt rundt Jorden. Det vil bidra til å transmutere de negative energiene og minske sjansene for mer krig mellom landene. Det er på tide å bli voksne nå og bli ansvarlige borgere og ta vare på deres vakre Jord og alle andre livsformer. De som ikke ser seg i stand til å gjøre dette, vil ikke kunne påberope seg noen rett til å stige opp, for de har fortsatt mye å lære.

Vi vet at dere alle er på ulike stadier i deres utvikling og vi dømmer overhodet ikke dem som sakker etter. Dere velger selv det tempo dere vil utvikle dere i som individ, og deri ligger skjønnheten med reinkarnasjonen, som gir dere gjentatte muligheter til å lære det dere skal. Så det er derfor ingen grunn til å bekymre seg om de omkring dere som synes å ha liten forståelse av hva Oppstigningen betyr. Grip sjansen eller la den fare, for den kommer igjen takket være sin sykliske natur. Sjeler som velger å avstå vil likevel ikke miste fordelene ved alt de har lært i dualiteten, og det vil gi dem en verdifull fordel når de fortsetter sin spirituelle utvikling.

Glem aldri at Gud har en storslått plan for Universet og på grunn av Guds Kjærlighet for alt liv, blir det betraktet som en erfaring som gir dere full frihet til å gjøre det dere ønsker. Imidlertid er det nødvendig at dere lærer av de valgene dere gjør dersom de ødelegger for eller skader en annen sjel. I slike tilfeller er det du selv som bestemmer hvordan du vil oppnå den nødvendige forståelse, slik at du kan komme videre. Naturligvis vil de Høyere Vesenene dele sin visdom med deg og gi deg råd om hvordan du kan arrangere for det. Livet ser ofte ut til å styres av rene tilfeldigheter, men vi kan fortelle dere at der det virkelig gjelder og er av betydning for deres liv, så er alt planlagt. Det er kanskje ikke slik det ser ut med deres øyne, særlig hvis dere hat påtatt dere oppgaver som er ubehagelige, men likevel er det de vanskeligste utfordringene som gir dere den største muligheten til å gjøre store fremskritt.

I disse endetider vil de fleste av dere ha valgt å rydde opp i alt gjenstående karma. Det betyr at dere så visst har et hektisk liv og når det gjelder deres forhold til andre mennesker, er det mye opp og ned. Hold fast ved dem og stikk ikke av fra dem, for dere er blitt gitt en sjanse til å løfte opp ikke bare dere selv, men deres handlinger kan også hjelpe andre mennesker. Menneskerasen er alle oppi det sammen, og det er deres kollektive bevissthet som avgjør hvor høyt eller lavt dere vil nå. Og selvfølgelig, på grunn av at Oppstigningen er en så viktig begivenhet, så får dere enormt med hjelp til deres oppløftelse. Vi ønsker å se at så mange som mulig av dere stiger opp, og når dere ”lyser opp” vet vi at dere har funnet noe av deres sanne Selv og er i ferd med å våkne.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vet at det er like før midnattsklokken slår og at dere har så lite tid igjen til å legge hjerte og sjel i innsatsen for å sikre at dere er klare til å stige opp. Hold fokus hele tiden på målet og la dere ikke distrahere av påfunnene til dem som forsøker å narre dere vekk fra veien. De mørke Sjelene gjør sine siste hjelpeløse forsøk på å forhindre at dere stiger opp, og det vil bare kunne skje hvis dere tillater dem å gjøre det. Gå trygt i Lyset og Kjærligheten som omgir Jorden. Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge