Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 8. september, 2017


Mike Quinsey - 8. september, 2017

Mike Quinsey

Kjære Sjeler, la dere ikke influere av de ytre tegn på kaos og opprør eller alle problemene som synes å være uten ende og ikke viser tegn på å finne noen løsning. Som dere vil se en dag om ikke lenge, når dere ser dere tilbake, så begynte den Nye Tidsalderen som profetiene sa, men det har tatt tid å etablere de nye måter å leve på. De gamle energiene forsvinner litt etter litt, men det finnes også dem som ikke er villige til å gi slipp på dem før de føler seg tvunget til det. På samme måte som alle andre skaper også de sin egen skjebne og tidslinje som vil gjøre at de kan fortsette på den veien de har valgt. Imidlertid vil ikke de negative kreftene lenger være i stand til å påtvinge sine arbeidsmåter på dem som søker et liv i fred, fritt for krigens uhyrligheter. Trusler om krig synes å bare øke, men på samme tid er det mange kilder som fortsetter å arbeide for fred på Jorden. Og dere kan være helt trygge på at uansett hvor alvorlige truslene og den politiske retorikken måtte bli, så vil en atomkrig overhodet ikke bli tillatt. Selv om deres frie vilje blir fullt ut respektert, så har de høyere makter gjort det klinkende klart at ingen atomvåpen vil bli tillat brukt. Et hvert forsøk på å bruke dem vil resultere i total funksjonssvikt og det er Guds vilje.

Frykt for hva fremtiden vil bringe vil bare hjelpe de mørke Sjelene som bruker det mot dere. Prøv å ta avstand fra de negative energiene ved å ikke gi dem deres energi. Fokuser på verdensfred som snart kommer som en del av forandringene i den Nye tidsalderen, og som allerede hjelper til å løfte vibrasjonene på Jorden. Det er dere, folket, som har styrt Jorden vekk fra konfrontasjonspolitikken og dere er kanskje i mindretall, men dere har skapt tilstrekkelig kraft til å endre tidslinjen deres til en som bringer permanent fred på Jorden. Når dere så har gjort, så gjør dette det mulig for de sjelene som har overoppsynet med utviklingen deres å hjelpe dere, uten å krenke seg inn i deres frie vilje. For øyeblikket er det mye som ligger klart og venter på å komme i gang og ingen tid er mistet fordi alt er nøye planlagt for denne perioden i god tid i forveien. Fortsett deres daglige arbeid uten frykt for fremtiden ettersom det allerede er skrevet at dere vil oppleve det som følger med en fredfull eksistens. Dere har fullført deres tid i de lavere vibrasjoner og kan fokusere på alle godene som er knyttet til den Nye Tidsalderen som snart vil begynne å manifestere.

Dersom dere er klare til å stige opp, har dere allerede tatt de første skritt mot å bli Galaktiske Vesener. Dette er deres naturlige nivå, som dere er vel kjent med, og som dere forlot for å oppleve de lavere dimensjonene. Det er alt sammen en del av deres åndelige vekst og utvikling og deres ansvar for å være mentorer for dem som vil følge i deres fotspor. I de høyere dimensjonene er det normalt å sette andre foran seg selv og på denne måten forløper evolusjonen på et velordnet og akseptabelt vis. Tenk for eksempel på at mange, mange sivilisasjoner, som for eksempel Pleiadianerne, som er mentorene deres, har kommet mye lenger i sin utvikling enn dere, men likevel har de overoppsynet med oppstigningsprosessen deres fordi de har personlig interesse av deres evolusjon. Livet i de lavere vibrasjonene kan til tider føles svært ensomt, men likevel er dere aldri alene og utviklingen deres følges til enhver tid av Høyere Vesener. De hjelper dere å holde dere til livsplanen deres og hjelper dere når det er behov for det, ofte uten at dere vet hvor hjelpen kom fra, i situasjoner hvor det skjer ting som dere tilskriver flaks eller betrakter som tilfeldigheter. Snakk med Veilederne deres som dere snakker til en god venn, for de vil glede seg over å høre fra dere.

Det livet som kommer vil ha lite til felles med det dere nå opplever, så bær over med alle de nåværende problemene og vit at alt dere opplever og erfarer er av verdi og til nytte for deres vekst og evolusjon. Mange sivilisasjoner følger interessert med på deres utvikling og fremskritt og beundrer dere for deres besluttsomhet og hengivenhet overfor oppgaven. De forstår fullt ut at dere har påtatt dere en tøff utfordring og ble valgt ut fordi dere var best skikket for oppgaven. Det dere vinner på dette er uvurderlige erfaringer som vil komme dere til gode i det lange løp. Personlig vekst blir fremmet av deres holdning og tilnærmingsmåte til utfordringene og ingen ting er bortkastet tid ettersom alt dere opplever har noe å gi dere personlig. I hver inkarnasjon skjer det vekst og dere vil kontinuerlig gjøre fremskritt fordi dere har gått inn på en livsplan som er laget spesielt for å passe med deres behov.

Veilederne deres har en meget viktig oppgave med å bistå dere i evolusjonen gjennom å sikre at dere gjennomfører livsplanen så langt som råd, uten at de overtrer respekten for deres frie vilje. Det er viktig at dere forstår at dere i hvert liv blir gitt oppgaver som vil hjelpe evolusjonen deres og også utbalansere karma. Dersom dere likevel ikke skulle lykkes med å gjøre fremskritt, vil de samme oppgavene presentere seg om igjen og om igjen inntil dere lykkes. Under de rådende omstendigheter kan dere ikke unngå å gjøre fremskritt, med mindre dere nekter å ta imot hjelp, og da akkumulerer dere ytterligere karma mens dere egentlig skulle kvittet dere med gammelt karma.

Når dere vet at livsplanen deres er planlagt i detalj, så overse ikke det dere godt kan oppfatte som negative opplevelser. Noen ganger vil dere ha en rolle å spille i andres liv, som de har behov for, så ta dette like alvorlig som dere ville gjort for dere selv. Det kan være situasjoner hvor dere kan hjelpe en annen sjel og det kan være en måte å «takke for» hjelp dere selv har fått tidligere. Og selvfølgelig kan det også virke omvendt. Det enkleste svaret er å gjøre deres beste i alle situasjoner og da kan dere ikke komme veldig galt ut. Hver hjelpsom når dere gjør dette, uten å forvente noen belønning, for det kan like fullt være til deres fordel ved en senere anledning, på en måte som dere slett ikke ventet. Et godt ordspråk er det som sier «gjør mot andre det du ønsker at andre skal gjøre mot deg» og dette er et råd som er vel verdt å lytte til.

Livet er allerede i ferd med å bli litt lettere etter hvert som de mørke Sjelenes innflytelse stadig blir svekket. Deres plutselige tap av makt har vært planlagt i lang tid og de vil ikke være i stand til å ta tilbake det de har tapt. Naturligvis vil lakeiene deres fortsette som de er vant til, men uansett så vil aktivitetene deres bli tøylet etter hvert som de finansielle kildene deres begynner å tørke ut. Det foregår også en koordinert innsats av Lysets styrker for å prøve å overtale dem til å gi opp sine negative handlinger og overgi seg til dem.

Vær sikker på at det foregår mye som er positivt og som har blitt forberedt slik at det kan kunngjøres på et øyeblikks varsel. Når ting først begynner, vil mye skje på kort tid nettopp av den grunn. Alt er for å løfte dere opp slik at den Nye Tidsalderen kan begynne for alvor. Det hele har vært planlagt over lang tid og planene justert for å ta høyde for de siste forandringene. Ingenting, absolutt ingen ting, vil få lov å forpurre dem og de er i trygge hender hos dem som arbeider for deres beste. De gode mennesker på Jorden er kjent for dem som har overoppsynet med forandringene og hver eneste en av dem blir gitt full støtte.

Sannheten om deres tid i de lavere vibrasjonene må gjøres kjent for dere før dere stiger opp. Tiden er inne nå for at dere begynner å lære hvordan alle opplevelsene deres var planlagt for å gi dere maksimale muligheter til å utvikle dere videre. Det har vært vanskelig på grunn av deres frie vilje, i den betydning at de mørke Sjelene også har blitt gitt enhver mulighet til å prøve å forhindre evolusjonen deres, men dere har overvunnet alle deres forsøk og befinner dere nå trygt på veien mot Oppstigning. Alt ligger klart til å sette i gang så snart den rette anledning oppstår. Alt er gjort med største omtanke og slik vil det fortsette for å sikre at alt utvikler seg som planlagt.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge