Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 15. september, 2017


Mike Quinsey - 15. september, 2017

Mike Quinsey

Som dere begynner å forstå befinner dere dere på randen av noe stort fordi en del begivenheter ikke kan holdes tilbake stort lenger og dere kan forvente at ting vil begynne å skje om kort tid. Det er en stor fordel at dere har vært så tålmodige og dette har gjort forandringsprosessen mye enklere. Mens dere nå opplever mye uro på grunn av de mange forandringene, så klamrer samtidig de gamle energiene seg fast, men det vil ikke være til noen nytte, for det gamle må vike for å gi plass til det nye, og slik vil det bli. Dette er akkurat som det må være, for den Nye Tidsalderen er allerede godt i gang selv om dere ikke ennå bevisst har erfart den. Ingen ting kan stanse det som allerede er satt i bevegelse og når forandringene virkelig begynner, så vil det være på en måte dere ikke kan unngå å legge merke til. Det finnes alltid en grad av uvisshet, spesielt når det er store forandringer i emning, for det involverer så mange vesener som alle må spille sin rolle for å sikre suksess.

Opp imot alle spådommer om deres nåværende verdensklima og værforhold som hevder at temperaturene stiger jevnt, kommer nå de første indikasjonene på at det faktisk blir kaldere. Det er områder som normalt blir forbundet med ekstremt lave temperaturer hvor isforholdene nå viser at isen øker. Kanadiske forskere har attribuert dette til klimaforandringer. Det kan betraktes som begynnelsen på en ny istid, slik det allerede har vært spådd. Det kan synes usannsynlig, men fakta levner ingen tvil og dette har allerede ført til profetier om en mini-istid som vil begynne i dette livet for de fleste av dere. Det er derfor mulig å gjøre forberedelser god tid i forveien, før det forårsaker store problemer som kan gjøre det vanskelig for dere. Med tiden vil det bli helt åpenbart i hvilken retning væreforholdene deres er på vei. Men det er ingen grunn til å bli bekymret så lenge det tas hensyn til hvordan ting utvikler seg.

Det gjøres en rekke progressive steg som resultat av deres stadig økende bevissthetsnivå. De ortodokse utdannelsesmetodene er under sterkt press fordi man finner dem helt uadekvate for mange høyt utviklete og begavete studenter. Igjen er dette et tegn på noe som mange av dere føler. Det er helt klart at noe må endre seg temmelig snart ellers vil muligheten til å gi unge mennesker det de trenger gå tapt og dette vil igjen bety at evnene til en hel generasjon faktisk vil gå til spille. Dagens unge mennesker er mye høyere utviklet og mer intelligente enn sine forgjengere og hvis evnene deres skal komme Menneskeheten til gode, må de bli gitt de rette mulighetene til å la sine evner komme til uttrykk og dette vil med tiden komme alle til gode.

Re-valueringen av alle lands pengeenheter står fortsatt høyt på mange menneskers liste og det eksisterer i dag en situasjon som innebærer at det må finne sted innen utgangen av denne måneden dersom dere skal unngå enda en periode med forsinkelser. Det er ganske sikkert at alt ligger klart nå, så de som har innflytelse må arbeide hardt for å få en rask gjennomføring. Alt ligger klart slik at det kan iverksettes på kort varsel. Det ser ut som om det allerede er gjort enkelte forsøk på utveksle noen av de nye pengeenhetene og det vil ganske sikkert begynne i det små. Alt som har til hensikt å løfte dere inn i den Nye Tidsalderen ligger klart, men få mennesker kjenner de eksakte datoene for når de vil begynne. Ikke desto mindre går alt fremover som det skal og stadig flere mennesker blir involvert i aktiviteter som burde føre til reell handling temmelig snart.

Det er tegn over alt på at folk begynner å bli rastløse og ser etter ledere som er i stand til å håndtere dagens problemer med fredelige løsninger som høyeste prioritet. Gammelmåten med konfrontasjon blir forkastet av stadig flere, men for att dette skal få reell effekt kreves det at nye mennesker som har fredelige hensikter, tar kontroll. Folk er også mektig lei av dem som hersker med makt og går til krig for å løse sine uoverensstemmelser. Tiden er kommet for nye mennesker å tre frem, mennesker som har fred i sitt hjerte og sjel. De ville få enorm støtte, og som et vindkast av frisk luft ville de blåse vekk de gamle energiene og rydde veien for de nye. Dersom den gamle måten å gjøre ting på ikke blir forandret, er det alltid elementer blant dere som vil gripe til voldsomme demonstrasjoner for å oppnå forandring. Alle tegn ser gunstige ut for at den nye Republikken kan bli proklamert og dette alene skaper enormt håp for fremtiden. Ja, det er mange forandringer som venter på at det rette øyeblikk skal komme for at de kan bli kunngjort og omstendighetene forandrer seg hele tiden til det bedre.

Verdens folk trenger mer enn noensinne en ny leder, men da en som kan bringe landene sammen i en felles innsats for verdensfred. Den personen finnes og vil uten tvil ta utfordringen og lykkes. Dere befinner dere ikke lenger i et siste fortvilt håp, men har bena solid plantet på stigen som leder opp til deres mål som vil føre til en veritabel flom av kjærlighet og velsignelser. Fremtiden deres er sikret, men trenger fortsatt deres kjærlighet og støtte for å sikre en smidig overgangsfase. Slike energier vil sette fart i folk og inspirere til innsats som sørger for at freden senker seg på Jorden. Det må synes lite sannsynlig for dere, gitt den uro og tøffe forhold som eksisterer i dag, men den nye energien begynner allerede å virkning og det er det er en bevegelse i gang for å skape en fredfull verden. Uansett hva som skjer på veien mot fred, så vil den bringe fred slik dere er blitt lovet. Hold fram med deres daglige dont med en optimistisk innstilling til fremtiden og spre harmoni og god vilje ved enhver anledning.

Tvil aldri på det endelige resultatet av alt det som skjer på Jorden, for Gud har talt og gitt dekret om at kjærlighet og fred skal herske. Hver eneste sjel vil ha like stor mulighet til å løfte seg opp og velge veien mot Oppstigning, men siden fri vilje gjelder, så kan de velge en annen vei som uansett vil gi dem anledning til å stige opp når neste mulighet kommer. Noen sjeler er helt klart ikke klare til å stige opp og har fortsatt ugjorte oppgaver som de må rydde opp i her på Jorden. Det er derfor i beste interesse for dem først å rydde opp i gammelt karma og så starte på veien mot Lyset, kaste av seg alt gammelt underveis og ta imot de nye energiene.

Dette året vil helt klart ende som det året som brakte enorme forandringer i hvordan Menneskeheten betrakter alle andre og til slutt anerkjenner at Alt som eksiterer er Ett. Splittelse og separatisme er nå en energi som blir stadig svakere og vil til slutt bli forkastet, når folk innser at de gjennom århundrer har blitt foret med usannhet og forledet til å tro at alle er forskjellige fra hverandre. Religion og politikk har splittet folk og kriger har rast for å sikre makthaverne makten over andre. Folk er i ferd med å våkne opp til sannheten og krever nå fred på Jorden og en ende på all krig.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Beskjed fra Mike Quinsey: Neste budskap vil komme fredag 6. oktober.

Oversetter: Leif
< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge