Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 6, 2012

SaLuSa, June 6, 2012

Ditt nye Jeg er i ferd med å vokse frem ut av skyggene fra det gamle paradigmet. En ny og skinnende deg. Som lyser opp alt og alle omkring deg. Lyset ditt sprer seg til andre, som føler seg oppløftet av din energi og det gjør at de våkner opp til den høyere sannhet. Etter hvert som flere og flere sjeler våkner opp, blir veien frem mot Oppstigningen stadig forsterket. Det vil raskt bring fred til en Jord som eller ville være i fullstendig kaos. Der hvor det ennå finnes problemområder, ser dere nå de siste rester av effekten av århundrer med negative energier. Det tar tid å fjerne dem, men dere er i ferd med å vinne kampen. Mye mer Kjærlighet enn noen sinne blir sendt til disse områdene, og det hjelper til med å rense dem. Det vil være fullført når den verdensomspennede freden er en realitet og vi vil ta oss av den avsluttende renselsen.

Forberedelsene til Oppstigningen har foregått i meget lang tid og nå kan dere begynne å føle de positive resultatene av dem. Mye arbeidet har dreiet seg om å få våre allierte i posisjoner, slik at de kunne infiltrere de mørke sjelenes hemmelige planer og stanse eller forsinke dem. Vår støtte har selvfølgelig vært av avgjørende betydning, for vi har vært deres øyne og ører som har hold dem informert om utviklingen. Om ikke lenge vil vi kunne arbeide mye nærmere hverandre og vi er ivrige på å innfri våre løfter og å møte dere åpent og introdusere oss selv for dere. Det må nødvendigvis bli på et tidspunkt da det er trygt å gjøre det og hvor det ikke skaper frykt eller panikk hos dem som er uforberedt på en slik begivenhet. Noen mennesker har et så innsnevret syn på livet at de avviser enhver mulighet for at vi eksisterer og nekter å tro det. Vi vil imidlertid presentere oss selv på en måte som er nøye gjennomtenkt, for å fjerne all frykt for oss. Vi er ingen fryktelige Vesener og man vil fort forstå at vi er vennlige og fredselskende Vesener som er i deres og Guds tjeneste.

Det må gjøres helt klart at vår ankomst ikke innebærer å erstatte en hersker med en annen. Det er dere, folket, som må bestemme deres fremtid og dere vil ha uendelig mye mer å si enn dere har hatt til nå. Dere vil få lære om hvilke rettigheter dere har under den Allmenne Lov og Grunnlovene vil igjen bli bærebjelken som danner grunnlaget for alt dere gjør. Vi har ofte understreket at dere er frie og selvstendige Vesener og vi vil se til at dere blir behandlet som sådanne. Det vil gjenopprette deres stolthet og gi dere full anerkjennelse for det dere har oppnådd. Vi kunne med rette si at dere har vært til Helvete og tilbake igjen, men vi ber dere forstå at slike opplevelser er det dere selv som har skapt. Det er grunnen til at vi beundrer dere så høyt og det mot dere har hatt som valgte å gå ned i de lavere vibrasjoner for å erfare dem. Det er så langt fra alle som ville valgt det, men dere visste at all mulig hjelp ville bli gitt for å sikre at dere kunne løfte dere opp igjen.

Og nå drar dere virkelig nytte av hjelpen dere har fått og det er ikke bare fra deres Stjernefamilie. Ånderikene har også i uminnelige tider ledsaget dere på ferden og det har aldri vært noen tid hvor dere manglet veiledning. Slik vil det fortsette, også etter at dere har steget opp og faktum er at dere vil ha mer direkte kontakt med både oss og Mestrene. Ta det inn over dere og la alle få vite at dere selv allerede er høyere Vesener, men dere har ganske enkelt glemt det. De lave vibrasjonene i dualiteten har sløvet hjernen deres, men med den kontinuerlige økningen i Lys og Kjærlighet som blir sendt dere, vil det raskt forandre seg. Hver eneste sjel har den samme mulighet til å velge veien inn i Lyset, men noen sitter så fast i de gamle vibrasjonene at de finner det vanskelig å respondere på Lyset. Dere trenger imidlertid ikke bekymre dere for dem, for de vil få akkurat like mye hjelp og oppmerksomhet som de som er opplyst. Dere er alle høyt elsket, uten unntak, så føl ikke at dere er utstøtt og føl ikke at dere er verdiløse. I de fleste tilfeller er det karmiske erfaringer dere har gått gjennom som får dere til å føle det slik. Men da må dere også huske at dere lærer av dem, og så snart dere har lært det dere skulle, vil dere aldri måtte gå gjennom dem på nytt.

Kjære Sjeler, vi er klar over at dere er frustrert nå som dere vet hva som skal skje og at dere knapt kan vente på deres oppløftelse, men vi ber dere være tålmodige. Det skjer mer enn noensinne tidligere for å gjøre forandringene til virkelighet så snart som overhodet mulig. Og det er klart for alle at ting kan ikke utsettes stort lenger nå, ettersom det er svært mye som skal gjøres for å bringe dere frem til den posisjonen hvor alt tar av. Dere kan være helt trygge på at vi nøye overvåker alt som skjer på og utenfor Jorden og at vi har full kontroll over det. Men det er fortsatt slik at vi har en grense for hva vi har tillatelse til å gjøre, når deres karma er involvert. Vi kan ikke blande oss inn i det dere har skapt, for dere må selv se hva det er og hva det fører til, men vi har tillatelse til å gripe inn dersom deres sivilisasjon er truet. For eksempel har vi jaget vekk utenomjordiske som hadde til hensikt å ta over planeten deres. Når det gjelder den Grå rasen, kunne vi imidlertid ikke gjøre det samme, for de ble invitert av de mørke Sjelene til å være her.

Dere har ikke begrep om hva som i virkeligheten foregår i Universet, for det er som en bikube som summer av aktivitet. Det myldrer av liv over alt, men deres planet har vært i karantene for å hindre innblanding i deres liv, selv om dere ikke har visst om det. Nå er dere i ferd med å slippe fri fra ”fengselet” og vi vil raskt sørge for at dere blir ønsket velkommen tilbake til den sanne virkeligheten. Tillat dere å drømme store drømmer om hva det vil kunne innebære, fordi det vil med sikkerhet overgå alt dere klarer å forestille dere. Det mest gledelige ved det vil være den absolutte og fullstendige fred dere vil befinne dere i, som dere vil oppleve som en ekstase og som omhyller dere i en aldeles vidunderlig kjærlighetsenergi. Dere vil finne den helt uimotståelig og vil ønske å være der for alltid. Og dere kan være der så lenge dere ønsker. Imidlertid vil dere også føle en stek drivkraft til å utforske Universet og besøke andre sivilisasjoner….. og således begynner et nytt eventyr.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vet at livet på Jorden kan være spennende og tilfredsstillende, men mynten har også en bakside når dere blir dratt ned i de lavere vibrasjonene. Det er deres erfaringers sanne natur, slik det er å vente i dualiteten og som stiller dere overfor mange utfordringer. Det er slik dere utvikler dere og dere har det som skal til for å overvinne utfordringene, dersom dere ønsker det. Noen mangler viljestyrken til å gjøre det og blir sugd dypere og dypere ned i en hengemyr av mørke energier. Det finnes alltid en vei ut av det, uansett hvor lang tid det tar og det forventes ikke av en eneste sjel at de skal greie det umiddelbart. Det tar tid, og i en del tilfeller mange liv, før dere overvinner deres svakheter, men til slutt vil dere alle greie det.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge