Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 6, 2011

SaLuSa, April 6, 2011

Med ett kan vi se en rekke hendelser finne sted, som dere har sett frem til, selv om dere ikke har den gaven å kunne se resultatet av dem. Ja visst vet dere hva som er målet som det siktes mot, men det resultatet vi etterstreber kan oppnås på mer enn én måte. Så la det være rom for forandringer og vit at i det lange løp alt vil ordne seg som planlagt. Midt-Østen har vært i fokus i mange år og har vært nøkkelen til deres fremtid. Det kunne lett ha ført til en situasjon som kunne ha ledet opp til en ny verdenskrig. Det har blitt forhindret med vår hjelp, ved å sørge for at en mindre konfrontasjon ikke skulle kunne bli til en større krig med bruk av atomvåpen. Det er fordi vi har autorisasjon fra Gud selv om å gripe inn når slike omstendigheter truer, at en slik eskalering ikke har funnet sted. Som et resultat av de kommende endringer i styringssett og regjeringer, vil hele verden bli tryggere og det vil berede grunnen for at vi kan ha åpen kontakt med dere.

Vi er fullstendig klar over den frustrasjon mange av dere føler når ting synes å gå så langsomt, men i virkeligheten går de raskt og oppfyller de forventningene vi har. For å si det slik, så må dere rydde opp i deres eget hus først og fremvise et ønske om å avslutte denne syklusen med Oppstigning. Det er i grunnen alt som betyr noe og grunnen til at dere går gjennom det dere nå gjør. Moder Jord vil selvfølgelig ha stor glede av all hjelp dere gir henne, men ville like fullt kunne finne sin egen vei fremover om nødvendig. Vi forutser en forandring i mange menneskers holdninger når de begynner å forstå den sanne mening med livet, for frem til nå har dere gått omkring med lukkede øyne. Det er ikke nødvendigvis deres feil, men dere har latt dere overtale til å tro at dere er atskilte fra hverandre og fra Gud. Nå begynner dere å oppdage hvor avhengige dere er av hverandre og at hver enkelt av deres handlinger påvirker alle andre. Det forklarer hvordan dere kollektivt er ansvarlige for deres egen virkelighet og får dere til å forstå at dere også kan forandre den.

Lysarbeiderne viser veien og bruker sine energier til å trekke enda mer Lys til Jorden. Gjennom sin evne til å beholde roen og fokusere energiene sine dit hvor det er behov for dem, har de renset ut så mye av de negative energiene som blokkerte blodårene til Moder Jord. Jo mer de lykkes, jo lettere vil det bli å bryte løs helt og holdent fra det grepet de mørke kreftene har hatt på dere. Deres organisasjon er i ferd med å falle fra hverandre og de begynner å bli desperate fordi deres makt er alvorlig svekket og de ikke har noen vei tilbake. Imidlertid foregår arbeidet med stor forsiktighet, fordi de blir farlige i slike situasjoner og søker en vei ut av hjørnet de er presset opp i. Vi har tilbudt dem en vei ut ved mange anledninger, men det er først nå de innser at de ikke har mange valg igjen. De må forlate sine maktposisjoner og der har de ikke noe valg. Det er tid for Lysets representanter til å ta over og lede dere på den siste reisen til friheten.

 Det er en merkelig situasjon dere befinner dere i, ettersom dere må forberede dere til hverdagen akkurat som dere pleier, enda dere vet at i ikke for fjern fremtid vil livene deres forandres ganske omfattende. Husk på at Oppstigningen er noe som foregår kontinuerlig og den stopper ikke bare på grunn av endetiden. Den største endringen vil foregå i dere selv og mange merker allerede at de har fått et helt nytt bevissthetsnivå. Med en slik ekspansjon følger også en dypere erkjennelse og forståelse av Kjærlighetens kraft og hvordan den kan brukes til alles beste. Å være i fred med dere selv og Ett med hele verden er et virkelig verdig mål å sikte mot og ganske oppnåelig.

De erfaringene dere bærer med dere inn i fremtiden har dere ikke vunnet uten betydelige offer. Imidlertid er det grunnen til at dere kom til Jorden, for intet annet sted kunne dere ha utviklet dere så raskt. Dualiteten har vært den ideelle arena for å teste deres evne til å overleve med de utfordringer kampen mellom Lyset og mørket har medført. Dere har spilt på begge sider for at deres erfaringer skulle bli komplette, og i dag rydder dere opp gjenværende karma, hvilket er grunnen til at deres nåværende liv kan være ganske krevende. Ta derfor de siste utfordringene etter hvert som de kommer og vit at deres karma vil være ryddet opp i før dere stiger opp i de høyere dimensjoner.

Dere vil bli utrustet med mest vidunderlige gaver etter hvert som bevisstheten deres vokser. Med tiden vil dere bli få større psykiske evner og kunnskapen deres vil bli uten grenser. Dere vil kunne reise hvor dere enn måtte ha lyst og dere vil bli medlemmer av en fantastisk familie av Romvesener. Som medlemmer av den Galaktiske Føderasjon kan dere utforske Universet og tjene andre folk som forsøker å finne veien hjem til de høyere dimensjoner, slik dere selv gjør nå. Fortiden og fremtiden vil bli ett og det samme, fordi tiden, slik dere nå oppfatter den, vil opphøre å eksistere. Det vil være lite tilbake som minner om opplevelsene i tredje dimensjon, og livet vil være så annerledes og deilig, uten det slit og slep dere nå opplever. Kanskje det mest attraktive for dere akkurat nå vil være å ha en Lys-kropp, en kropp som ikke eldes og ikke lider av sykdom eller andre plager. En kropp som dere også kan forandre med deres skapende tanke og som gjør at dere kan fremstå akkurat slik dere selv ønsker.

Det er til å undres over hvis noen med vitende og vilje skulle si nei takk til et nytt liv i de høyere dimensjoner. Likevel er noen sjeler så usikre på seg selv at de klynger seg til det som er kjent og finner det vanskelig å gå inn for det ved denne anledningen. Det kommer til dels av deres manglende forståelse, fordi de ikke kan greie å forstille seg hva livet på Jorden virkelig kan være. Visst er det slik at deres liv på Jorden til tider har sine deilige opplevelser, men de blekner til det ubetydelige når de sammenliknes med det som ligger foran dere. Om dere bare kunne få et glimt av det, så ville deres bekymringer synes små og ubetydelige – i tillegg til det faktum at deres fremtid er sikret, fordi ingen ting kan forandre deres skjebne.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg er glad for at dere i det minste har noen kanaler som gir dere informasjon om Oppstigningen. Dersom dere hadde vært prisgitt massemedia, ville dere hørt lite eller ingen ting om det, fordi de mørke kreftene ikke ønsker at dere skal få vite om denne anledningen til å forlate dualitets-syklusen. De vil mye heller fremstille slutten som et Armageddon og slå mynt på den død og ødeleggelse som folk forbinder med den. Faktum er at de planla hendelser som skulle stemme overens med profetiene, for å skremme folk til å tro på verdens undergang. Frykt ikke, Kjære Sjeler, vi kan forsikre dere om at det blir så enkelt som det overhodet kan gjøres og livet vil fortsette i tråd med deres frie vilje og videre langt inn i fremtiden.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge