Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 6, 2012

SaLuSa, February 6, 2012Selvfølgelig er det nødvendig for oss å vite hva Michael holder på med og vi har fulgt med på alt som har skjedd i forbindelse med turen til Neptun. Vi må likevel understreke at vi har våre egne ansvarsområder og vi ville aldri blande oss inn i en annens oppdrag, på samme måte som vi aldri ville blande oss bort i de opplevelser dere skaper for dere selv. Se på det på denne måten, Kjære Sjeler, at det er ikke på sin plass for noen å nekte dere de erfaringer dere trenger for å fremme deres egen åndelige utvikling.

Og med hensyn til det nevnte tema, så ber vi dere huske at den Galaktiske Føderasjon har gitt dere klar informasjon om at med tiden vil det bli arrangert mange ”turistreiser” ombord i våre skip. Så det er ingen grunn til å stresse dere selv for å få være med på den første turen av denne typen, det vil bli massevis av muligheter til å glede seg over slike turer når vi først kan arbeide åpent sammen med dere. Noen av moderskipene er som enorme byer og har ingen som helst vanskelighet med å takle besøk av et stort antall gjester som hopper på muligheten til et slikt besøk. Det vil være et naturlig ledd i vårt mål om å bli mer kjent med dere og viske bort eventuell frykt som fortsatt måtte finnes. Det vil gi dere anledning til å gjøre dere kjent med hva vår avanserte teknologi kan gjøre for dere i nær fremtid. Vi er tross alt deres fremtidige selv og dere vil raskt måtte ta igjen det forsømte etter at teknologien dere skulle hatt for lenge siden, har vært undertrykt og holdt skjult for dere.

Mye skjer på Jorden akkurat nå og selv dere innser vel at det ikke kan vare lenge før alt det arbeidet som har blitt lagt ned, vil bære frukter i form av de lenge etterlengtede forandringer. Trusselen om en ny krig svirrer fortsatt, men vi kan forsikre dere nok en gang at det ikke vil tillates, selv om noe sabelrasling fortsatt vil foregå. Så vi ber dere om ikke å gi etter for slike situasjoner og la frykten få innpass hos dere, men tenk Fred og invester deres energi der, hvor den vil bidra til noe positivt. Den finansielle situasjonen tar fortsatt mye av tiden til våre allierte, men det er en meget kompleks affære å få så mange land til å ”synge etter samme noteark”, som dere ville sagt. Men suksessen vil komme uansett og det vil være startskuddet for en fullstendig ny tilnærming til det å drive bankvirksomhet og hele måten man gjør finansielle transaksjoner på. Gjeld vil bli slettet og aldri mer skal den tynge dere unødvendig.

Det er aldri et kjedelig øyeblikk når man lever på Jorden og på mange måter er det slik det er ment å være, og ikke en ferieøy, ellers ville deres evolusjon bare sjelden gjøre fremskritt. Jorden er et ypperlig sted for å oppleve alle typer utfordringer og den raskeste måten å storme fremover og klatre oppover den åndelige evolusjonens stige. Og likevel er Jorden et paradis som savner sin like i Universet og den ble planlagt og skapt gjennom millioner av år. Den var i sannhet Edens Hage, men ble gradvis ødelagt da vibrasjonene ble lavere og menneskene svinet den til med sin grådighet og manglende omtanke. Nå er dere i ferd med å våkne opp og anerkjenne hvilken juvel den er og gjør deres beste for å bringe den tilbake til sin opprinnelige skjønnhet og hindre ytterligere forødelse og ødeleggelse. Sannheten er at det er deres ansvar å bringe den tilbake til sin jomfruelige tilstand som en del av forberedelsene til Oppstigningen.

Når ting er så ustabile og foruroligende som i denne tiden, trenger dere å holde hodet kaldt og aldri glemme grunnen til at dere er kommet til Jorden nettopp i denne tid. Det er for å våkne til deres sanne Jeg som de Lysvesener dere er og løfte deres bevissthetsnivå, slik at dere skulle være klar til å stige opp så snart anledningen bød seg. Dere har bunkevis med opplevelser foran dere fortsatt, men når alt kommer til alt er Oppstigningen målet for dere og det er alt som betyr noe. Denne anledningen hvor det kan skje masse-oppstigning kommer ikke veldig ofte, og dette er deres frigjøring fra dualiteten og behovet for å reinkarnere gang etter gang. Når dere tenker over dette, så er vi sikker på at dere ikke trenger mye oppmuntring for å legge dere i selen, slik at dere kan hoppe av reinkarnasjons-stigen.

Dere kan ikke vite fullt ut hva som foregår bak scenen, men det er mye mer aktivitet enn det ser ut til. Vi overvåker nyhetstjenestene i verden og hva som diskuteres offentlig og i det private, og på bakgrunn av det har vi et svært godt bilde av hvordan ting utvikler seg. Dette gir oss et fortrinn og gjør det mulig for oss å hjelpe våre allierte, og det er tillatt for å skape motvekt mot det avanserte utstyret de mørke maktene bruker for å spionere på dem som er av Lyset. Vi har computere med et bevissthetsnivå som er så avansert at man kan ha svært intelligente samtaler med dem. Dere har jo erfaringer med automatisering, men vi har tatt det til et nivå som ville forbause dere og dere vil helt sikkert fryde dere over å besøke skipene våre og forsøke å finne ut hvordan de funksjonerer. For noen av dere vil det virke kjent, ettersom dere besøker oss mens dere sover, men ikke husker noe av det når dere vender tilbake i kroppen deres.

Kom ut av den kokongen som gjemmer deres sanne selv, det Lysvesenet dere er og alltid vil være. Tiden er inne nå til å gjøre krav på deres gudgitte rettigheter og suverenitet, og dere får en masse hjelp for å gjøre akkurat det. Dere er vesener med uante krefter og evner, og forutsatt at dere kan vise ansvar nok til å forvalte dem klokt, vil dere stige opp og bli de skapere dere var, før dere falt ned i de lave vibrasjonene. Selv nå kan dere skape, men det tar lengre til å manifestere og det er ikke sikkert at dere får se, eller forstår, hva dere har gjort. Fokuser lenge nok på det dere ønsker og med tiden vil det komme en respons. Det er på den måten dere, selv uten å vite det, tiltrekker dere alle de opplevelser dere har skapt for dere selv. Like tiltrekker like og det er på det viset dere samler venner rundt dere, eller fiender for den saks skyld. Loven om tiltrekning gjør ingen refleksjoner over hvordan den slår ut, så vær forsiktige med hva dere fokuserer på og hva dere gir deres energi til. De fleste av deres opplevelser begynner sitt liv som tanker og når dere gir dem tilstrekkelig energi, blir de en del av deres virkelighet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ville fryde meg over å kunne virkeliggjøre deres drømmer, men alt til sin tid, og som alltid er det avgjørende å finne det riktige øyeblikk. Vi er vant til å tilpasse oss og justere planene til den nye situasjonen på Jorden fra minutt til minutt. På den måten lykkes vi alltid å nå våre mål på en fullkommen måte når vi først setter i gang. Og dere kan være sikre på at alle våre handlinger ledsages av en stor kjærlighet til dere alle.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge