Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 7, 2012

SaLuSa, December 7, 2012

Vi føler at en ro er i ferd med å bre seg rundt hele Jorden, ettersom de som forbereder seg til 12.12 allerede er avslappet og føler et nytt nivå av fred i sine liv. Hittil har det vært en grad av frustrasjon, til og med utålmodighet, på grunn av forsinkelsene dere har opplevd. Disse har veket plassen for erkjennelsen av at den nær forestående Oppstigningen er den viktigste begivenhet i livet deres. Det som vil skje etterpå, vil kunne foregå i en mye roligere atmosfære, og vil kunne skride frem uten at noen utenforstående blander seg inn eller forsinker arbeidet. Dette vil være de ideelle forhold og gjør at vi kan sørge for at dere alle er fullt informert om hva som er planlagt. Det vil ikke være noen overdrivelse å si at det vil være sensasjonelle tider, når fremskrittet skyter fart. Bare det å bli frigjort fra de mørkes knugende grep vil skape en umiddelbar forandring i hvordan folk ser på hverandre.

Etter Oppstigningen vil ikke lenger frykt være noen faktor i livet deres og åpen aksept vil være den vanlige måten å møte hverandre på. Altfor lenge har dere holdt energiene deres tett inntil dere, i en usikker verden hvor dere aldri var sikre på hvem dere kunne stole på. De som bærer i seg den de høyere energiene vil ikke ha noe problem med å kjenne igjen hverandre, for dere vil bokstavelig talt ”føle” den annens energi og vite at de er av Kjærlighet og Lys. Dette var så visst den opplevelsen de fleste deltakerne hadde på konferansen i Sedona* nylig. De trengte ikke å stille spørsmål ved følelsene, de bare visste det umiddelbart. En smak av hva som venter gjorde at deltakerne uttrykte seg på et svært åpent vis og kunne dele den overveldende Kjærligheten som oppstod mellom dem. Og med det følger alle de andre kvalitetene i Kjærligheten, først og fremst en vidunderlig omsorg og omtanke for hverandre.

Noen spør seg fortsatt om de er klare for Oppstigningen, ettersom en svak frykt fortsatt eksisterer for konsekvensene av å ikke være det. Dere kan være sikre på at hvis deres interesser i livet har vært sentrert omkring den, og det har vært deres intensjon å stige opp, så vil dere så visst gjøre det. Det er ikke forventet at dere skal være en Helgen, bare at dere skal være en som føler seg Ett Med Alt Som Er og gjør sitt beste for å leve i harmoni med alt levende. Det er viktig at dere har mål i livet og ikke tillater ambisjonene deres å stagnere. Etter oppstigningen vil ikke lenger livet være så hektisk som det er nå, men dere fortsetter å utvikle dere og deres reise er så langt fra over. Ikke bekymre dere nå om hva dere vil komme til å gjøre i fremtiden. Vent til dere har funnet dere til rette i den nye livsstilen og blitt vant til å være i de høyere dimensjoner. Mange vil nok assosiere det med Utopia og føle at det er det ypperste av tilfredshet og fryd. Imidlertid er det mange flere nivåer å løfte seg inn i, som der vil finne ut. Noen av dere vil bli tatt med for å besøke dem, bare for den utrolige opplevelsen av få kjenne på hvordan det er der.

Portalene til de høyere riker er i ferd med å åpne seg, slik det ble planlagt for tusener av år siden. Mens andre sivilisasjoner i deres Univers kan håndtere Oppstigningen selv, må dere ha en del hjelp for å lykkes. Det dreier seg om størrelsesordenen på det som skal skje, ettersom de av dere som er klare vil stige opp i samlet flokk. Dere kan ikke være del av det uten at dere virkelig får oppleve hvordan det er, og det er noe dere sent vil glemme. Kan dere nå se at til tross for alle de traumer og prøvelser dere har gått gjennom, så har Gud sørget for den ultimate belønning slik som lovet. Underbevisst har dere alltid visst hvordan det ville ende og det har gitt dere styrke når tvilen har sneket seg inn.

Noe av det første som vil skje etter Oppstigningen er oppløsning av religioner som har vært basert på usannhet og løgn. Dere kan ikke bevege dere inn i de høyere dimensjonene uten at dere forholder dere til sannheten, og det vil føre til at dere gir slipp på alt annet. De fleste av dere vil finne Gud inni seg, men dersom noen fortsatt ønsker å be og studere sammen, så vil det være tillatt i henhold til hver sjels frie vilje. Når Mestrene kommer vil mye av det som må revideres eller fjernes bli gjort og det vil bringe folk nærmere hverandre. Det vil være et kjennetegn i tiden som kommer, at mennesker som er av en liknende vibrasjon vil finne hverandre og arbeide sammen. Det er fortsatt de færreste sjeler som vet hva de er skjebnebestemt til å gjøre, men det vil bli ordnet opp i ganske raskt. Som på ethvert nivå dere løfter dere opp til, så vil det alltid være høyere utviklete sjeler tilgjengelig som kan veilede dere og hjelpe dere å finne den rette veien.

Og selvfølgelig, når dere blir fullt bevisste Vesener, vil der være i stand til å påta dere enda mer kompliserte utfordringer. Dere vil finne ut at det er mange yngre sivilisasjoner i Universet deres, som med glede vil ta imot dere og dele av dere enorme og vidtfavnende erfaring. Som vi tidligere har nevnt, så er det å tjene andre det alt dreier seg om. Når dere har Kristus-Bevisstheten og er all-kunnige, vil dere kunne håndtere ethvert problem som blir lagt frem for dere. På samme tid vil dere være all-mektige og ha enorme skapende evner. Dere har blitt fortalt mange ganger at dere er Guder i ferd med å formes, så en slik utvikling burde ikke komme som noen overraskelse for dere. For øyeblikket kan tanken på dette virke overveldende, men dere må huske på at når den tid kommer, så vil dere også ha det nødvendige bevissthetsnivå.

Ikke vik av fra veien nå, for dere er ennå ikke helt kommet hjem og utvis disiplin gjennom de gjenstående dagene. Det er ingen grunn for å ”stikke av” bare for å få med seg en ”siste” opplevelse før Oppstigningen, for det er ikke så forferdelig mye som vil forandre seg umiddelbart. Det er mer et spørsmål om hvordan dere alle føler dere som individer og forandringene inni dere, og de vil dere så visst kjenne. Faktisk ville det ikke være noen overraskelse om dere har en helt annen følelse når det gjelder kroppen deres, for den vil også ha forandret seg for å tilpasse seg de høyere vibrasjonene. Dere vil ikke lenger bære med dere de negative effektene av forurensning eller noen slags giftstoffer, og dere vil føle dere fornyet og energiske. For å eliminere andre typer problemer som dere har med dere vil det finnes Lys-byer og mange andre former for avansert healing på de fleste steder.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er like oppglødd og forventningsfull som dere når det gjelder de kommende forandringene. Vi vet at dere vil føle dere i en tilstand av forbauselse og undring over at dere virkelig har opplevd Oppstigningen. For øyeblikket bør dere imidlertid forberede dere til 12.12. Ta det helt med ro og nyt den til fulle. Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge