Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 5, 2012

SaLuSa, December 5, 2012

Nå som det bare er noen dager igjen til deres første opplevelse av mektig oppløftelse, oppfordrer vi dere til å prøve å ordne så dere kan ha fri den 12te, slik at dere kan ta det rolig og nyte den. Som et nøkkel-øyeblikk i deres Oppstigningsprosess, er det et øyeblikk man bør være totalt oppmerksom på og som vil bli husket for intensiteten i energien. Det er ikke slik at hver enkelt person vil ha en identisk opplevelse, men dersom du er forberedt på det, vil du huske noe av forandringene inni deg. Noen av dere vil våkne før 11.11 Universell tid og vil kunne være i stand til å sanse fullt ut hva som skjer. Andre vil sove seg gjennom det, men vil likevel ha livaktige drømmer mens energiene er i virksomhet. Alle vil imidlertid ta imot energiene og ha nytte av dem uansett deres bevissthetsnivå den dagen.

Det at Oppstigningen følger så raskt etter 12.12 betyr at dere vil ha en vedvarende opplevelse, som vil skjerpe sansene deres og fjerne all tvil om at dere har hatt nytte og glede av dem. Det vil være en virkelig oppløftende begivenhet og det vil være en ny stemning av lykke og glede blant dem dere møter. Dere vil kunne kjenne forskjellen i menneskene omkring dere, og føle en dypere ro og følelse av fred, som om alle mørke energier med ett er borte. Det vil synes i øynene til folk, som tross alt er sjelens speil, og kjærlighet vil stråle ut med større kraft enn dere har sett tidligere. Det stresset dere føler til daglig vil avta og erstattes av en vidunderlig avslappet følelse, som om dere ikke har en eneste bekymring i livet, og det, Kjære Sjeler, er slik vi ønsker at det skal være for dere. De problemer og strev som dere kjenner fra dagliglivet vil gradvis bli eliminert gjennom de forandringene som står for døren.

Dersom du skulle være en av dem som ikke kjenner noen særlig forandring i deg selv, så bekymre deg ikke om det, for dere har alle ulik metabolisme og blir følgelig påvirket på ulike vis. Fra denne måneden og fremover vil fremskrittene skyte fart, mens forventningene stiger i påvente av Avsløringen. Den kan skje på forskjellige måter, så forvent det uventede, for det er fortsatt ulike måter det kan gjøres på. Vi foretrekker fortsatt en organisert avsløring, slik at det kan være en offisiell begivenhet over hele verden. Mange land har allerede gjort det kjent at vi vil være velkommen til å besøke dem, og hver av dem vil etter tur få besøk. Store begivenheter som overflyvning i stort antall vil skje noe senere, når det allerede er en generelt akseptert at vi er her. Vi er hele tiden oppmerksom på den muligheten at frykt-faktoren ikke er helt eliminert.

Folk vil snart begynne å snakke seg imellom om Oppstigningsprosessen, når de etter hvert sanser at noe stort snart vil hende. Som Lysarbeidere kan dere da være til god hjelp og dele av deres kunnskap, men på et forsiktig vis slik at dere ikke legger for mye vekt på et ”endetidsscenario”. Altfor mange mennesker har låst seg fast i historier om at det er ”enden for Jorden”, uten at noen har fortalt dem at enden simpelthen signaliserer en ny begynnelse. Den nye Jorden venter på dere og som tidligere vil den dekke alle deres behov, men de vil være annerledes enn de dere har i øyeblikket. Faktum er at deres behov vil være svært små og en Moder Jord uten forurensning kan konsentrere seg om det hun selv trenger.

Som dere nå begynner å forstå, så er kjærlighet nøkkelen til alt, og dere vil bli utrykk for Guds Kjærlighet inkarnert. Det å være fri til å dele av deres kjærlighet med alt levende, vil være en ny erfaring for dere. Dere har kanskje hatt noen slike øyeblikk i dualiteten, men i fremtiden vil dere vite hvordan det er når det er deres normale tilstand. Husk imidlertid også å elske dere selv, for det er overhodet ikke noe egoistisk ved å erkjenne deres gude-selv. Vær kjærlighet og gi kjærlighet, så vil dere få tifold tilbake. Forestill dere bare å ikke måte vurdere en persons intensjoner overfor dere, og å kunne stole fullt på alle og enhver. Dere vil snart venne dere til de nye forholdene og det vil være mer enn velkomment etter alle deres liv i dualiteten.

Etter hvert som vibrasjonene løfter seg enda mer, vil dere erfare at dere ikke bare kan stanse aldringsprosessen, men også reversere den. Det er velkomment nytt for dere som tilhører de eldre generasjoner. Til slutt vil alle sjeler ha kropper som er krystallbaserte og er et uttrykk for hvordan dere var i deres beste alder. Dere vil ha perfekt helse, for sykdom kan ikke eksistere i de høyere dimensjoner. Det betyr også at dere ikke kan ha noen kroppslige svekkelser eller mangler, av samme grunn. Det perfekte gjelder for alle de høyere riker og gjelder alle livsformer, som også vil ha et høynet bevissthetsnivå. Snakk med trærne eller hva dere nå måtte kaste deres øyne på, og de vil svare dere.

Etter alle de værforandringene og variasjonene dere er vant til, vil dere i fremtiden finne at det er “pent vær” og behagelig temperatur hver eneste dag. Det er ikke noe behov for dag og natt, for dere vil ha mye mindre behov for søvn enn dere har i dag. Med en lettere kropp som til en viss grad regenererer seg selv, vil dere helle ikke ha noe stort behov for næringsinntak. Mye av det dere trenger vil dere etter hvert få direkte fra energiene omkring dere, men vi nyter likevel deilig naturlig drikke og noe mat. Så nå kan dere forstå hvordan vi kan være selvforsynte når vi reiser gjennom Universet med Moderskipene våre, men det er uansett ikke mye vi trenger. Som dere forstår, vil kroppene deres ha en annen sammensetning enn i dag, og dere vil ikke kjenne sult slik dere er vant til.

Men ikke forvent at alle forandringene kommer på én gang, for vanligvis kommer de gjennom deres fortsatte evolusjon og fremskritt gjennom de ulike dimensjoner. Imidlertid er det godt og trygt å vite hva som ligger foran dere og hva dere vil komme til å etterstrebe. I denne tiden er det viktigste at dere ikke slapper av på deres fokus på Oppstigningen, og holder dere unna alt som definitivt er 3D ting. Dere forlater den dimensjonen nå og kan ikke ta med dere de gamle bånd som knytter dere til den. Det burde falle dere lett, ettersom de overhodet ikke vil tjene dere på noe vis. Dere vil også kunne finne at dere distanserer dere fra deres gamle vennekrets, fordi de ikke lenger representerer det som interesserer dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sammen med mine kolleger i den Galaktiske Føderasjon av Lyset ønsker vi dere suksess på deres personlige vei mot Oppstigningen. Dere kan være trygge på at mange Høyere Vesener følger dere på veien og hjelper dere.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge