Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 7, 2012

SaLuSa, November 7, 2012

Spenningen stiger i forventninger til de kommende ukene, for de første virkelige steg mot Oppstigningen står nå for døren ettersom Obama beholder sin posisjon i innspurten til presidentvalget. Mye avhenger av resultatet, men folket har ikke latt seg lure av opposisjonens krumspring. De gjenkjenner i Obama et genuint ønske om å arbeide for sitt folk og ser hva han har oppnådd til tross for alle forsøkene på å benekte det. Tidevannet har snudd etter hvert som folk har våknet opp og ser sannheten, og nå er det mer enn noen gang intuisjonen som leder dem i valget av en ny leder. Det er også en sterk følelse av at det er tid for gjennomgripende forandringer, som kan leder dere inn i den Nye Tidsalder.

Når forandringene begynner, vil naturligvis alt bli forklart slik at folk vil forstå hva som hender og hvorfor. Det er tross alt helt avgjørende å vinne folkets støtte for å få til en smidig overgang fra alt det som det gamle paradigmet representerer. Dets tid er ute og det må fare. Alt som er nødvendig ligger klart til å ta dets plass og det har allerede lenge ligget klart. Alle de oppgavene som ligger foran dere er gjort vesentlig lettere gjennom det fantastiske arbeidet Lysarbeiderne har gjort, og det vil bli enda mye enklere så snart de mørke Sjelene er brakt til et sted der de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene. Deres innflytelse blir stadig mindre og i samarbeid med våre allierte vil vi sørge for at de aldri kan komme tilbake. Vi bekymrer oss overhodet ikke om tidsaspektet slik som dere gjør, for vi vet at alt vil bli bra og at Oppstigningen vil finne sted slik som lovet.

Vi foreslår at dere fra nå av begynner å legge merke til hva Obama sier, så vil dere få de første klare tegn på en som nå er i stand til å fortsette sitt arbeid uhindret. Hittil har han blitt hindret på alle bauger og kanter, ikke en gang fått den anerkjennelse han hadde fortjent når han har gjort beslutninger som har vært til gode for folket. La den virkelige Obama slippe til, så vil dere få se et lederskap som vil løfte dere fremover raskt og kraftfullt. Dualiteten er på det nærmeste over, men mange individer holder fortsatt på med sine siste renkespill. De er imidlertid i ferd med å bli isolert, og da vil de snart miste det meste av sin makt. Det som er oppløftende er at mange Lys-grupper har blitt etablert og de er i ferd med å transmutere alle mørke energier. Som et kollektiv er alle disse gruppene, som finnes over hele planeten, en formidabel kraft å regne med.

Jobben er ikke gjort bare fordi Oppstigningen har skjedd, for deres evolusjon vil lede dere videre frem til neste anledning til å stige enda høyere opp. Men den Gyldne Tidsalder vil være en vidunderlig opplevelse, forskjellig på alle måter fra alle de livene dere har levd i dualiteten. Å være lykkelig og full av glede bare ved å leve er noe dere ikke har opplevd særlig ofte. Å ha tillit og tiltro til alle omkring dere vil komme helt naturlig, når dere innser at alle sjeler i de høyere dimensjoner er av Lyset. Ikke bare det, men det Lyset dere bærer vil identifisere dere og alle andre sjeler vil se det. Alt som blir sagt vil være sannhet, og alt som er mindre enn sant vil umiddelbart bli gjennomskuet.

Kjære Sjeler, hvilken lang vei dere har kommet siden dere først slapp dere ned i de lavere vibrasjonene! Tiden sakket av og det synes for dere som om dere har holdt på i tusener av år med å klatre opp igjen. Og likevel, selv i det mørkeste dyp greide dere å la gudsgnisten deres lyse og dere mistet aldri helt kontakten med Kilden. Dere visste at det ville bli tøft. Men også at Gud aldri ville forsake dere og at dere ville returnere fullt til Lyset. I denne tid er det mange som vet at dette er sant og er forberedt til Oppstigningen og en plass i 5te dimensjon eller høyere. Dere vil befinne dere nøyaktig der hvor dere har gjort dere fortjent til å være, men dere vil selvfølgelig kunne bevege dere fritt i alle de lavere dimensjonene.

Å ja da, vi vet hvilken kjempemessig virkning Avsløringen vil få når den til slutt skjer, og omsider gjør det mulig for oss å møte dere. Men den er like fullt en begivenhet som er planlagt meget omhyggelig for å minimalisere mulige negative virkninger for folk. Frykten er en mektig kraft som Illuminati har spilt på i tusener av år. Men gradvis er det flere og flere som har tillit til oss. Når det ikke kan oppdrives noe bevis på at den Galaktiske Føderasjon av Lyset representerer noen fare for dere, så eroderes gradvis den vev av løgner som har blitt spredd om oss. Mange av dere har jo faktisk lest om våre aktiviteter, blant annet med å hindre krigshisserne i å starte en ny verdenskrig.

Det er mange år siden vi henvendte oss til deres mektigste ledere for å tilby vår hjelp for å skape fred i verden, men tilbudene våre ble avslått. Og stadig har vi i de 70 etterfølgende årene kommet tilbake og på nytt gitt vårt tilbud om hjelp, men det har fortsatt blitt avslått. Vendepunktet kom da så mange av dere svarte på invitasjonen til å komme sammen i den Harmoniske Konvergens i 1987. Resultatet var så positivt at det endret retningen for deres sivilisasjon, som løftet seg inn i et høyere nivå av Lyset. Siden da har dere lagt skuldrene til i arbeidet for å forberede dere til Oppstigningen og har lykkes svært godt med det. Vi kan gi dere all den hjelp dere trenger, men tilslutt er det dere selv som bestemmer hva utfallet skal bli. Deres Frie Vilje står høyere enn alt annet og det respekterer vi til fulle.

Før eller senere vil de som akkurat nå er i ferd med å våkne få høre om forandringene og vil trenge hjelp fra dem som er bedre informert. Det er her dere kan bidra på en viktig måte og kan dele av deres kunnskap. Hvis dere besvarer spørsmålene bare så det er tilstrekkelig til å tilfredsstille den som spør, så skulle det være nok til å hjelpe dem videre. For mye informasjon på en gang kan være overveldende og slå bunnen ut av det gode man kunne oppnådd. Om de lytter til den ene eller den andre kilden, så skal det ikke være en eneste sjel som kan påberope seg å ikke ha fått muligheten til å lære om Oppstigningen. Tiden er selvfølgelig kort, men uansett vil vi gjøre alt som er mulig for at så mange som mulig skal få seg forelagt fakta.

Slapp av og nyt de gjenværende dagene som burde kunne være både spennende og tilfredsstillende for dere. Tillat at andre finner sin egen vei til Oppstigningen, eller om de velger en annen vei, vel vitende om at bare de selv kan velge det som er rett for dem. Intuisjonen vil lede dem og de vil finne veien til det de har behov for i sin fremtid, og ikke fordi noen annen har fortalt dem hva de skal gjøre. Dette er en tid hvor dere må sette deres egne behov først, så nøl ikke med å følge intuisjonen. Dersom dere er rede til å stige opp, så vil dere gjøre det, og dere må huske på at er ikke tilfeldighetene som avgjør, men at dere vil ha gjort dere fortjent til den muligheten, gjennom deres egen innsats.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og teller de gjenstående dagene til vi kan begynne på de siste fasene av vårt oppdrag. Vi elsker dere alle og i våre øyne der dere alle skjønne Sjeler.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge