Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 7, 2012

SaLuSa, May 7, 2012

De færreste av dere har noen virkelige erindringer om deres tidligere liv, med unntak kanskje av løse minnefragmenter som dukker opp av og til. Og likevel har dere hatt så mange liv med et vell av erfaringer som har brakt dere dit dere er i dag. Det har vært en lang reise og nå står dere foran døren til Oppstigningen, men greier ikke å forstå hvilket enormt kvantesprang fremover som er i ferd med å skje. Vær tålmodeige, Kjære Sjeler, og vit at dere er blant de utvalgte til å være her i denne tiden og at det i sannhet er et stort privilegium og en erfaring dere aldri vil glemme. I dualiteten skjer utviklingen så mye raskere, men på mange måter er det et slags paradoks, fordi dere opplever det som en langsom prosess. Men likevel, i dette spesielle livet har alt akselerert og det er først i den senere tid at enkelte av dere har våknet opp og sett den raske veksten i deres bevissthetsnivå. I virkeligheten var det dette dere kom for, fordi dere på en eller annen måte visste at endetiden ville være full av opplevelser som ville gjøre dere oppstemt og en tid der mye ville bli fullbrakt. Dere kan skimte den Gyldne Tidsalder foran dere og straks dere kommer dit, vil alt som har skjedd frem til nå synes irrelevant og raskt bli glemt. Det er ikke mye om å gjøre før dere har kommet dere gjennom den vanskelige delen, og det eneste som venter nå er å få renselsen ordentlig i gang og med vår hjelp vil det skje mye raskere enn dere kan ane.

Dere skal bli forkjempere for kjærlighet og fred og mange mindre utviklede sivilisasjoner vil henvende seg til dere for å få veiledning. Liv eksisterer overalt i universene og dere vil aldri komme dithen at dere kan si at dere har sett alt, fordi Skaperen kontinuerlig gjør nytt liv til virkelighet med sine tanker. Begynn nå å tenke Fred og vær Fred overalt hvor dere går og la dere ikke distrahere av noe som helst utenfor dere selv. Dere er i stand til å greie det og vil finne at det stadig blir lettere å holde fast ved det, uansett hva som skjer rundt dere. Det vil bli en levemåte som fører til at dere alltid opplever en indre ro og forståelse for den En-het dere alle lever i. Dere vil bli i stand til å gi slipp og la Gud alltid være i dere og livet vil få en helt annen mening. Dere vil også være den som alltid hjelper til å løfte andre opp og deres eksempel vil inspirere andre til å velge samme vei.

Selv om vi arbeider usett i kulissene, og har gjort det i uminnelige tider, så kan dere selv ta æren for mye av de fremskrittene som har skjedd i den senere tid. Fordi dere i denne tiden har anvendt deres frie vilje til å fjerne dere fra det gamle paradigmet av restriksjoner og kontroll, og skape et nytt et som leder dere tilbake igjen til et fritt samfunn hvor dere selv skaper deres fremtid. Det har gjort det mulig for oss å arbeide parallelt med dere, ettersom dere har bedt om hjelp til å fjerne dem som har tatt alle deres rettigheter og friheten fra dere. Vi kan forsikre dere om at dere vil bli fullkomment frie igjen og alt det som har vært gjort mot dere vil bli rettet opp. I virkeligheten vil dere få mye mer enn dere noensinne har hatt, fordi dere også ganske snart vil få del i godene som følger av avanserte teknologier, som også vil forberede dere på Oppstigningen.

Vi understreker nok en gang at dere ikke har noe som helst å bekymre dere om når det gjelder deres personlige eiendom eller personlige ting, for dere vil finne at alle deres behov vil bli sørget for. Faktum er at mange vil få det svært mye bedre, slik at deres samfunn vil stå mye sterkere, forenet i En-het, hvor alle deler de godene dere får. Dere vil få anledning til å bruke tiden til å oppfylle det som dere virkelig ønsker og der vil kunne velge selv nøyaktig hva dere vil bruke tiden til. Dere vil bli oppmuntret til å danne samfunn hvor dere i felleskap blir enige om hvordan dere vil tjene hverandre og det høyere bevissthetsnivået vil bringe frem det beste i hvert enkelt menneske.

Vi arbeider på toppnivå for å overtale de mørke Sjelene til å trekke seg tilbake og tillate oss å bistå med å restrukturere deres ulike samfunn uten at de blander seg inn. Med eller uten deres samarbeid fortsetter vi likevel fremover og vil fjerne deres siste maktbastioner. De smuldrer opp omkring dem uansett og blir til løsrevne fragmenter ettersom kommunikasjonslinjene deres har brutt sammen, og det er my friksjon innad mellom dem. Om ikke lenge vil vi feie dem til side og overlate dem til sin vel fortjente skjebne, mens vi fjerner alt som ikke har noen plass i den Nye Tidsalder. Som vi har fortalt dere tidligere, så er vi deres fremtid og vi blir ikke borte etter Oppstigningen, men vi delta enda mer sammen med dere i forandringene som vil fortsette helt til dere er fullt bevisste Vesener. Da vil vi bli som Ett og dere vil bli fullverdige medlemmer av den Galaktiske Føderasjon og dere vil bli invitert til å arbeide sammen med oss om dere skulle ha lyst til det. Husk på at Føderasjonen omfatter mange ulike, oppstegne sivilisasjoner og dere vil finne at deres familie fra stjernene allerede er med oss.Livet vil bli spennende for dere, med få eller ingen begrensinger med hensyn til hva dere kan gjøre og det vil være svært tilfredsstillende og oppfylle deres villeste drømmer. Arbeid og strev vil ikke lenger være en byrde for dere slik dere er vant til og dere vil se at livet blir så mye lettere og til å nyte. Gud har aldri dømt dere til en tilværelse som til enhver tid setter dere i ulykkelige situasjoner. Det, Kjære Sjeler, har dere selv skapt. Nå er det imidlertid nesten over og vi kan se at så mange av dere er i stand til å løfte seg over de lave vibrasjonene. Dualiteten har vært en tøff læremester og etter å ha fått føle ensomheten ved å være atskilt fra Kilden, er dere nå i ferd med å ta inn over dere at Alt Er Ett og har funnet Gud i dere selv og anerkjenner det samme i hver eneste Sjel.

Dere ser på dere selv, for så å se på oss, og for dere synes det som det er store forskjeller mellom oss. Likevel er forskjellen liten, utover det faktum at vi allerede har oppnådd full bevissthet, hvilket dere selv snart vil oppnå. Det var en tid i fjern fortid hvor dere var som oss, men dere tok på dere utfordringen ved å slippe dere ned i de lavere vibrasjoner for å fullt ut erfare hva det innebar. Derfor er dere på ingen måte fremmede for de høyere vibrasjoner, hvilket er grunnen til at dere med letthet vil tilpasse dere de kommende forandringene. Det som er i ferd med å skje på Jorden nå er bare begynnelsen og hvis dere er våkne, så vil dere se at mange hendelser legger til rette for en storslagen avslutning. Dere vil ikke bli snytt for å få se de øverste lederne blant Illuminati måtte stå til rette for det de har gjort. Alle planene er nå på plass og det som skal til for å gjennomføre det er tilgjengelig for våre allierte. Vent bare lite grann til, så vil dere kunne glede dere over at spillet er over for de som har misbruk deres sivilisasjon.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan nesten føle på kroppen den gleden som er i ferd med å vokse frem blant dere, og når alt kommer til alt, hvem er det av dere alminnelig dødelige som kan trosse Guds ord? På samme vis som mange andre kilder, sender vi dere enorme mengder kjærlighet og det vil gi dere den kraften dere trenger frem mot seieren.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge