Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 4, 2012

SaLuSa, May 4, 2012La ingen få overtale deg til å tro noe annet enn det som kjennes riktig, med mindre du intuitivt føler Lyset i det som blir sagt. Det som er av en lavere vibrasjon vil ikke kjennes riktig inni deg og nå i denne tiden som det er så kort igjen til Oppstigningen, er det noen som vil gjøre alt som står i sin makt for å villede deg. De mørke sjelene mente å legge Menneskene og deres verden under seg for å realisere sin egen agenda, men nå famler de desperat etter å stanse enhver sjel de kan få tak i og stoppe dem på Lysets vei mot fullbyrdelsen. Det vil være fånyttes, men det betyr at dere fortsatt må trå varsomt og ikke la dere lure av dem som sår frykt. Det vil naturligvis skje fysiske endringer på Jorden, men de vil ikke være av slike proporsjoner som de bibelske profetier. På et tidspunkt var de sannsynlige muligheter, men takket være deres akselerasjon av bevisstheten, har vibrasjonene blitt løftet. Det har gjort det mulig med en langt mindre kaotisk endetid og vi i den Galaktiske Føderasjon er fast bestemt på å hjelpe dere gjennom den gjenværende perioden frem mot Oppstigningen. Det er mange måter vi kan hjelpe og når det gjelder jordskjelv, har vi teknologi som kan styre energistrømmen for å minimalisere effekten av dem.

Vårt oppdrag har nå ved et kritisk punkt hvor vi vil begynne å arbeide aktivt for å overvåke begivenheter som kan innvirke på deres bevissthet. Den ufattelige mengden med arbeid som er nedlagt for at dere skal bli kvitt Illuminati og deres lakeier er i ferd med å betale seg nå og resultere i arrestasjoner i stor skala. Dette krever at våre allierte er rede og at vi støtter dem i deres arbeid for å sikre at alt går smidig. Vi ønsker overhodet ikke at det skal oppstå panikk på grunn av utrenskingsarbeidet eller at det skal komme til voldsutgytelser når slike hendelser blir rapportert gjennom media. Før eller senere må dere ta inn over dere den stygge sannheten om hvordan dere har blitt brukt hele tiden, for å fylle skattkistene til dem som gjennom tusener av år har vært den styrende kraft bakom regjeringene. Omfanget av deres makt vil rett og slett sjokkere dere, og i enda høyere grad når dere får vite hvor stor del av jordens befolkning de planla å eliminere. Vårt komme har eliminert den trusselen, men historien vil likevel vise at millioner av liv fikk lide for deres snikende strategier.

Den kommende tiden vil bli svært hektisk og det er bra at dere har mer enn nok med å fokusere på Oppstigningen. Dere kan stole helt og holdent på at uansett hva som hender, så vil det til slutt være til deres beste. Alt det som er av en lavere vibrasjon vil til slutt bli transmutert eller forsvinne fullstendig. Det er på den måten Jorden vil bli brakt tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand og ethvert spor av forurensning fjernet. En ny Jord er i ferd med å fødes, slik at dere kan begynne på et nytt kapittel i deres utvikling. Lyset vill skinne fra alle retninger og bevissthetsnivået til hver eneste livsform vil bli løftet opp. Det vil være åpenbart at Alle Er Ett og når dette erkjennes fullt ut vil alt levende komme sammen i harmoni. Atskillelse og forskjellighet vil ikke lenger være en faktor, harmoni og balanse vil pånytt råde. De mørke energiene vil ikke ha noen plass i slike omgivelser, og kan slett ikke eksistere i så høye energinivåer. Så Kjære Sjeler, la ingen ytre påvirkninger få forstyrre deres vei frem mot Oppstigningen.

I tiden som kommer vil dere nå bevissthetsnivåer som kan måle seg med Kristusbevissthetens nivå, og det betyr dere alle, ettersom det er en naturlig utvikling på deres evolusjonære reise. For øyeblikket er dere kun et blekt gjenskinn av slike høyere vibrasjoner, men likevel er det deres skjebne å nå slike nivåer. Én dag vil dere virkelig bli sett på som sanne Mestere av Lyset, og delta i skaperarbeidet sammen med andre når nye Universer blir født. Potensialet deres har overhodet ingen begrensninger og til slutt vil dere bære kappen til de Guder dere i sannhet er. Imidlertid er dere nå mer enn beskjeftiget både i tid og tanke, med forberedelsene til Oppstigningen. Fremdeles er det noen som søker svar på hva de må gjøre i denne sammenheng, og da vil vi oppmuntre dere til å arbeide mot å kunne uttrykke dere selv i uforbeholden Kjærlighet. Det er ikke enkelt, når dere har så mye som distraherer dere, og likevel er det en tilstand som er oppnåelig. Se på alle andre som om de er en del av deg selv, fordi dere er alle knyttet til hverandre, og hva den ene gjør påvirker enhver annen sjel. Det innebærer å være ikke-dømmende og for Menneskerasen er det kanskje det aller vanskeligste. Dere er vant med å gi uttrykk for deres mening om det meste og til tider har dere sterke meninger uten å kjenne alle fakta. La dere kun flyte med i kjærlighetens energi til enhver tid og tillat at andre som fortsatt er opphengt i dualitetens spill få velge sin veg.

Dere lever på en fantastisk vakker planet som i seg selv er et vesen av høy bevissthet, men nesten ødelagt av mangel på forståelse. Moder Jord har ofret mye for å la deres utvikling gå videre, men nå kan man si at tiden er kommet for å gjøre det godt igjen mot henne. Ved å verdsette hva hun har gjort for dere, og også respektere hennes behov for å forberede seg til Oppstigningen, kan dere rette opp og gjøre godt igjen noe av den skade dere har gjort. Dere kan være sikre på at dere vil bli kallet til å ta del i renselsesarbeidet så snart vi trygt kan lande på Jorden. Det er en gigantisk oppgave, men takket være vår teknologi vil det la seg gjøre uten at det tar all verdens tid. Vi renser allerede atmosfæren, og fordi vi kjenner til deres bekymringer om Chemtrails, reduserer vi deres skadevirkning på dere. I virkeligheten har vi gjennom mange år ryddet opp i det radioaktive nedfallet fra atomsprengninger og selv nå håndterer vi strålingen som kommer fra det ødelagte atomkraftverket i Japan. Som dere nå også må vite, hindrer vi i disse dager at atomvåpen blir brukt og vil ødelegge dem på et trygt vis dersom det blir nødvendig.

Vi vil ikke lengre bare stå og se på og tillate ytterligere ødeleggelse av planeten, og deres myndigheter vet hvor vi står i denne saken. Dette er det første steget i å bannlyse krig en gang for alle, og tro oss når vi sier at vi kan sørge for at alle land overholder Guds vilje på området. Freden står for døren og når den sørger for at alle militære avdelinger blir oppløst, er det allerede lagt til rette for at alt personell kan få nye oppgaver. Krigsforbrytelser vil bli håndtert på samme måte som forbrytelser mot Menneskeheten og ingen vil kunne slippe unna, for vi vet navnet på hver enkelt en som har gjort seg skyldig i slikt. Det har ingen ting med represalier å gjøre, men rett og slett å anvende lovene deres og Universets Lov.

Jeg er SaLuSa og ser at dere merker at tiden stadig går fortere. Det er et sikkert tegn på at vibrasjonene øker i frekvens og jeg kan garantere at dere vil føle den oppløftelse som følger av det.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge