Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 9, 2012

SaLuSa, May 9, 2012Det finns dem blant dere som i dette øyeblikk våkner opp til sin livsoppgave, nå som dere nærmer dere perioden med den mest intense aktivitet. Disse Vesenene har ventet på denne spesielle tiden, for å være tilgjengelige for massene som vil trenge veiledning for å forstå hva det er som skjer omkring dem. Begivenhetene vil komme tett som hagl og dette vil uvegerlig føre til noe forvirring og frykt. Alle Lysarbeidere kan være til hjelp i slike tider og vi ber dem være rede til å dele sin kunnskap med andre. Vi vil fortsette å støtte våre allierte og mange Stjernefrø vil nå virkelig finne sin rolle, etter å ha vært omhyggelig forberedt på nøyaktig det deres erfaring gjør dem best til. Det er svært mye som gjøres for å sikre at dere stiger opp sammen med Moder Jord og at så mange av dere som mulig lykkes med det. Til og med de som ikke er rede vil trenge deres hjelp, for også de har behov for å få vite hva som ligger foran dem.

Slik det som er i ferd med å skje vil arte seg fra deres perspektiv, vil dere gå i sjokk eller bli fullstendig overrasket når ting begynner å skyte fart. Folk må forstå at omveltninger er uunngåelig og at det er nødvendig å rense Jorden for de lave vibrasjonene som ikke kan henge med inn i de høyere vibrasjonene. Alt vil etter hvert falle på plass på riktig vis og det kan ikke være på noen annen måte. Universets Lover er ugjenkallelige og kan ikke ignoreres uten at man pådrar seg karma. Vi håper å kunne etablere tilstrekkelig med informasjonskilder slik at dere vil få all den informasjon dere har behov for. Hele sammenhengen og tanken bak forandringene må helt sikkert forklares meget nøye, for det vil alltid være noen som vil se på det som vil skje som et uønsket inngrep i sitt liv.

Som dere vel har lagt merke til, sprer uroen seg i verden etter hvert som kravene om frihet og fred når nye nivåer. Det begynner å gå opp for folk hvilken makt de har til å skape forandring og de er ikke lenger redde for å konfrontere sine ledere. Det har effekt og det inspirerer stadig flere til å støtte protestene, og litt etter litt kommer resultatene. Slik vil det fortsette og vi har våre egne planer som vil sikre at dere ikke blir nektet å vende tilbake til å leve slik dere har rett til. De lovene som er i strid med Grunnloven vil bli gjort ugyldige og skrevet om. Alt er allerede i gang og ganske snart vil alle de som har begått forbrytelser mot dere ha blitt fjernet fra samfunnet.

Den Galaktiske Føderasjon er sterkt medvirkende i de siste forsøk på å få regjeringene deres til å gå inn for en mye mer vidtrekkende politikk, slik at den kan gjenspeile de forandringene som fullstendig vil forandre deres liv. Det er overhodet ikke noe poeng å fortsette å tenke i de gamle baner, for et nytt paradigme har tatt form, som vil gjøre forandringene til virkelighet i deres liv. Det øyeblikk det går opp for folk at Oppstigningen vil bli den største begivenhet noensinne og berøre hele Menneskerasen, vil det bli rettet mye mer oppmerksomhet mot deres behov. I sannhet vil det være dere som avgjør hvilke regler dere vil leve etter og aldri mer skal slike beslutninger bli fratatt dere. Dere skal aldri mer bli regjert av dem som bare søker å fremme sine egne interesser. Disse forandringene vil komme på plass når arrestasjonene har ryddet veien for reformer.

Se langt fremover, Kjære Sjeler, og vit at dere vil komme dere trygt gjennom de neste månedene, for å ta deres plass i den høyere dimensjon. Da vil livene deres bli enda mer forfinet når dere tar høyere vei mot full bevissthet. Dere vil snart få se med all tydelighet at deres virkelighet har blitt utformet i større grad av mørket enn av Lyset. Det har holdt vibrasjonene på et så lavt nivå at det har vært svært vanskelig å løfte seg opp fra dem. Imidlertid har planen alltid vært at dere skulle avslutte denne syklusen med Oppstigning og det har gjort det mulig for oss og andre Lysvesener og hjelpe dere gjennom prosessen. Og hvem kunne bedre gjøre det enn deres egne familier av Lyset, som handler på kommando direkte fra Gud, som om nødvendig gir oss autorisasjon til å gripe direkte inn i deres liv. Det vi har gjort er å styrke våre allierte slik at de har stoppet de mørke Sjelene fra å valse dere helt ned.

Så langt har vi nådd målene i vårt oppdrag og nå står vi rede til å komme direkte inn i deres liv for endetiden. Bevisene på vår eksistens blir stadig fler og skipene våre kommer nærmere dere og viser seg oftere enn før. Dere trenger knapt noen Avsløring for å overbevise dere om vår kontakt med dere, men den vil bekrefte at vårt nærvær er formelt og offentlig akseptert. Det vil gjøre det mulig for oss å møte dere ansikt til ansikt og bistå dere med å forberede dere til det som skal komme, og det vil bli en vidunderlig tid. Det vil ikke ta lang tid før selv de mest skeptiske blant dere innser at vi er deres venner og på ingen måte noen trussel. Faktum er at dere snart vil få vite om de forandringene vi skal hjelpe dere med, som vil heve deres livskvalitet slik at alle har det komfortabelt og kan nyte livet.

Sannheten om deres liv vil bli synliggjort på en måte som ikke etterlater noen usikkerhet, slik at dere fullt ut forstår at dere gjennom tusener av år aldri har fått oppleve livet slik det skulle ha vært. Med avsløringene vil dere også vite nøyaktig hvordan veien mot fremtiden ser ut. Dere vil også få se at den Ene Gud alltid har sørget for dere og aldri for et sekund trukket tilbake sin kjærlighet, som alltid har favnet dere. Dere er elsket mye mer enn dere fatter og det finnes ingen unntak. Vi slår fast enda en gang at ingen sjel blir dømt eller fordømt for evig og alle blir behandlet likeverdig. Dere har vært i dualiteten for å lære og erfare og også de som har viklet seg inn i de lavere energiene og mistet kontakten med sitt Høyere Selv er det tatt høyde for.

Ingen ting står stille i Universet og det er i evig forandring, slik at det alltid er noe nytt å lære og å utforske. Livets drivkraft leder dere tilbake til Kilden og alle sjeler er på vei dit og arbeider for fullbyrdelse. Den finnes inni enhver sjel og gradvis vil dere komme sammen og forme større grupper med felles bevissthet. Dere blir sett på som de modigste av sjeler som hadde mot til å la dere suge inn i de lavere dimensjonene og deres mørke. Dere var imidlertid forsikret om at når syklus nærmet seg avslutning, så ville dere få hjelp til å gjenvinne deres fulle bevissthet. Det er selvfølgelig den perioden dere nå er inne i og grunnen til at vi er her hos dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan forsikre dere om at vi er svært nær å bekjentgjøre vårt nærvær slik at vi kan komme og være sammen med dere. Det vil bli like spennende for oss som det vil være for dere og vi har så mye å snakke om.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge