Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 5, 2012

SaLuSa, March 5, 2012De gode nyhetene om forandringene som skjer kan knapt holdes tilbake lenger, for det begynner å bli klart at det er altfor viktig at hele verden får del i kunnskapen om dem. Internet myldrer som en maurtue av informasjon og flere mennesker enn noen gang står frem med det de vet. Etter måneder og år med forberedelser, har vi med ett fått et gjennombrudd som fører til en rekke arrestasjoner og oppsigelser, som sender bølger av frykt gjennom Illuminati’s rekker. De har alltid følt seg trygge og at ingen kunne få noe på dem, men nå er de i sjokk over at de er så sårbare likevel. Det vil ikke bli noen letting på trykket før alle Illuminati er fjernet fra sine maktposisjoner, og det skjer i raskt tempo nå. Det gjør at andre prosjekter kan skyte fart og veien åpner seg nå for alle de utskiftninger som må gjøres i regjeringene verden rundt. Alt dette er deler av den pågående kollaps i de gamle systemene og uansett hvilke forsøk som gjøres for å lappe det sammen, vil det aldri kunne bli det samme.

Dere, Kjære Sjeler, har oppnådd en helt utrolig seier, på den måten at dere ved hjelp av tankens kraft har brakt inn de energiene som har gjort den til virkelighet. Dere har sendt ut kraftfulle bønner og rop om hjelp og bedt om at det blir slutt på krigene som uopphørlig har tvunget nasjoner i kne. Kriger som har drept millioner av mennesker og skapt ufattelige ødeleggelser. Dere viste med all tydelighet at dere hadde fått nok av skjendingen av Moder Jord og nedslaktingen av mennesker. Med hjertene fulle av kjærlighet har dere skap den energien som har får endringene til å skje og det viser at når dere fokuserer sterkt på det dere ønsker, så er det mulig å manifestere det.

Dere har i sannhet vunnet over ekstreme hindringer som for ikke lenge siden så ut til å ville sluke dere og ta all deres frihet fra dere. Dere har brakt Lyset og Kjærligheten tilbake til Jorden og den kraften har blitt så sterk at den nå danner et reelt kraftfelt rundt hele kloden. Det virker nå som en beskyttelse for dere og er deres garanti for en lukkelig avslutning på deres ferd gjennom dualiteten. Glem aldri hvilken kraft dere har i dere og at ved å holde blikket på det dere ønsker å skape, så skaper dere det. Tanken skaper, så vær nøye med hva dere tenker. I fremtiden vil dere komme til et punkt dere vil oppleve at det dere vil skape manifesterer øyeblikkelig. Da vil dere imidlertid ha nådd en høyere dimensjon og tankene deres vil kun være opptatt av det som er rent. Som individer er dere ikke nødvendigvis klar over deres nåværende evne til å skape, men som den Menneskelige Rasen er det dere som til en hver tid skaper og omskaper deres egen virkelighet. Uten annet å hjelpe dere med enn kjærlighetens energi, har dere vunnet over alt det de mørke Sjelene har gjort for å holde dere undertrykket og under total kontroll.

Dere er nå i en overgangsperiode hvor dere kaster av dere alle energier som ikke har noen plass i fremtiden og dere er i ferd med å løfte dere selv ut av den hengemyra av gamle vibrasjoner som har hold dere nede. Dere kan nå begynne å føle de vidunderlige energiene som er i ferd med å erstatte dem og som bærer dere frem som på en tidevannsbølge av glede. Ikke bare vil dere få deres fulle frihet tilbake, men være fri til å glede dere over alle Gud’s gaver slik det opprinnelig var ment. Dere vil kunne glede dere over og verdsette at alt er i sin fullkomne tilstand og forstå at alt er en del av et hele. Alt vil samspille i glad harmoni som vil synes å vare for evig. Det er det dere vil komme til å kjenne igjen som deres sanne hjem og deres sanne tilstand av væren.

Når tankene deres vender tilbake til Jorden igjen, kan den synes kald og ugjestmild, men tiden deres i dualiteten er nesten over og dere kan begynne å slappe av. Dere er så nær å forlate dualiteten for alltid, etter at dere nesten har vært trukket fullstendig ned i det dypeste mørke som har eksistert på Jorden. Det er faktisk litt av en bragd å ha kommet helskinnet gjennom det og som dere sier ”kommet ut i den andre enden av tunnelen”. Nå som deres bevissthetsnivå har økt så mye, vil tankene deres og følelsene deres være mye mer fokusert på alt som er i balanse og harmoni. Det vil gjøre at mindre verdige tanker og følelser vil svinne hen og falle bort og med tiden vil de være fullstendig glemt. Imidlertid vil dere snart få lære om hvordan dere har blitt forledet og misbrukt gjennom tusenvis av år. Det er naturlig at tankene deres da for en periode vil beskjeftige seg med hvorfor og hvordan det kunne skje, men snart vil disse periodene av livene deres gå inn i glemselen.

Anerkjennelsen av oss og våre skip vokser stadig blant folk og ytterligere bevis er nærmest unødvendig, bortsett fra for dem som fortsetter å være skeptiske. Vår medvirkning i deres evolusjon begynner også å bli anerkjent og det gjør at når sannheten blir offentlig, så utgjør det bare den siste brikken i puslespillet. Det må skje snart, slik at forholdet mellom oss kan få blomstre. Vi har mye vi skal gjøre sammen, men ut over personlige kontakter, kan ikke vi gjøre mer før vi blir offisielt anerkjent. Da vil ting virkelig skyte fart og vårt nærvær vil bli dagligdags. Vi ser frem til de dagene som vil være spennende og tilfredsstillende. Alle Universets hemmeligheter vil åpne seg opp for dere og mange av dere vil bli med oss på fantastiske reiser i solsystemet deres. Dere er like mye Romvesener som vi er, bortsett fra at dere har blitt forledet til å tro noe annet.

Etterhvert som deres rom-teknologi har utviklet seg, har deres horisont utvidet seg og det har åpnet opp for større forståelse av andre verdener og tanken om uendelig liv i Universet har vokst. Dere har vokst fra den gamle tanken om at dere er den eneste form for intelligent liv i deres hjørne av Universet. Og dere begynner å ane, ganske korrekt, at det myldrer av liv der ute, og da har dere enda ikke regnet med de andre dimensjonene. Som mange av dere allerede har forstått, går mange av rom-reisene våre gjennom interdimensjonale svarte hull og det er grunnen til at avstand ikke har noen betydning for oss. Med tiden vil dere bli kjent med våre ansikter, som er svært like dere mennesker, for vi har mye vi må gjøre for å oppdatere dere på mange temaer og fagområder.

I de nærmeste ukene vi dere se så mye foregå at dere må være våkne for å få det med dere, og vi i den Galaktiske Føderasjon vil gå i bresjen for det. Vi samarbeider meget tett med våre allierte på bakke og vi har lykkes svært godt i det siste med å få fart i sakene. Vi har tidsrammer for gjennomføringen av hver del av våre aktiviteter og vi håper å kunne gjøre vesentlige frenskritt i løpet av de nærmeste to månedene. Nå er dere i hvert fall klar over våre suksesser og vet at det som nå har begynt innebærer den endelige slutten for Illuminati.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg så glad over å kunne dele disse øyeblikkene med dere.

Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge