Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 7, 2011

SaLuSa, February 7, 2011

Deres oppvåkning fortsetter å vokse eksponentielt og det er deres garanti for at de gamle systemene aldri vil kunne komme tilbake. Energien i deres samlede, felles bevissthet hjelper allerede andre å våkne og på den måten får de også en bedre forståelse av hva som er i ferd med å skje. Det er en gryende forståelse for at begivenhetene leder opp til massive forandringer som er nødvendige for at dere skal nå neste trinn i utviklingen deres. På det viset blir også forandringene lettere å få på plass. Begynnelsen på vår åpne deltakelse, som er et element i vår plan, vil snart bli synlig for dere. For øyeblikket fortsetter vi med å veilede våre medarbeidere blant dere, for deres rolle i forberedelsene er av avgjørende betydning. Det er mange tøffe tak, men det var ventet, for de mørke Sjeler klamrer seg til makten om enn bare for å oppleve at grepet glipper. Det kan synes å være et forferdelig rot, men ut av det oppstår mulighetene til å få introdusert de goder som er blitt lovt dere.  

Naturligvis er det mange ulike meninger av hva som skal skje i den nærmeste tiden. Det er også mye desinformasjon som ikke bare forvirrer dere, men som skaper frykt for hva fremtiden vil bringe. Vi ber dere beholde roen og lytte til deres intuitive følelser, vel vitende om at budskap som bærer Lys i seg aldri presenterer informasjonen på en måte som skaper frykt. Hold fokus og la hjertet stråle ut Lys overalt hvor dere går, for på det viset vil dere oppløfte andre og de deres nærvær vil med sikkerhet gjøre dem godt. Negative følelser gir næring kun til sin egen kilde, mens Lyset tar kraften ut av den. Vi minner dere om at kampen mellom mørket og Lyset foregår på et høyere plan. De resulterende energiene påvirker alt på Jorden og med Lyset for oppadgående trekker dere stadig mer av det til dere. Jo sterkere Lyset er forankret på Jorden, jo mindre vil forandringene kunne påvirke dere negativt.  

De av dere som søker i mange informasjonskilder som dere føler er av Lys, opplever at det er en stor grad av samsvar med hensyn til hva som foregår. Det er ikke slik at èn kilde har monopol på sannheten, men det er mange ulike tolkningsnivåer. Hold dere til informasjonskilder som dere føler er i harmoni med deres indre følelser, men sjekk for all del andre kilder i tillegg, for de kan bidra til å gi dere en videre forståelse. Hvis energien i et budskap ikke føles riktig for dere, så er det best å bare la det fare og ikke la frykt få snike seg inn i dere. Noen mennesker er så fastlåste i sin væremåte at de finner det vanskelig å komme seg videre, men med tiden må de også finne den større sannheten gjennom egne erfaringer. Sannelig, hver enkelt sjel vil til slutt finne den sanne vei og innse at den starter innenfra. I den gjenstående perioden fram mot Oppstigningen vil alle sjeler få muligheten til å opplyse seg, idet ubestridelige sannhetskilder vil komme fram i lyset. Mestrene vil få sin anerkjennelse og bli verdsatt slik de virkelig er, for de har gjennom århundrer ledet Menneskene på veien ut av de mørke tidsaldere.  

Deres egen historie gjennom mange tusen år trenger også en oppklaring, for mye av det som er skrevet har lite til felles med sannheten. Dere trenger å få vite hvordan dere har blitt villedet, gjort til slaver og vært under sterk kontroll i tusener av år. På den måte kan deres erfaringer bære frukter og sette dere i stand til å hjelpe andre sivilisasjoner i sin utvikling dualiteten. Deres dualitetssyklus i den nåværende dimensjon vil avsluttes, men den vil fortsette i andre Universer. På bakgrunn av deres erfaringer fra Jorden vil noen av dere søke muligheter til å hjelpe andre, slik som høyt utviklete Vesener har hjulpet Menneskeheten. Dette er den uskrevne historien om hvordan dere alltid har hatt Veiledere med dere, som har kommet når dere virkelig trengte det. Det finnes knapt en eneste sjel som ikke har opplevd å komme unna en livstruende situasjon med ”guddommelig flaks”. Tro oss, Kjære Sjeler, det har ingen ting med ”flaks” å gjøre, for bak scenen er det noen som har trukket i trådene for dere. Det henger sammen med hva dere planla å erfare i livet og selv om problemer kan ha oppstått på grunn av måten dere har brukt deres frie vilje på, så har dere en avtale som tillater Veilederne å gripe inn på deres vegne. Det er tider hvor dere ønsker dere kunne forandre deres skjebne, men selv om dere så kunne gjøre, så måtte dere likevel vende tilbake til deres livsplan. Det er ofte mange sjeler som er involvert i hverandres liv og det er viktig at alle får muligheten fil å oppfylle sin rolle i samspillet.  

På slutten av en syklus, slik som dere nå går gjennom, foregår det en sluttføring av utestående karma. Følgelig kan dere oppleve å gå fra den ene utfordringen til den andre i rask rekkefølge. Prøv likevel å godta at det er i deres egen interesse, for straks dere er gjennom dem, vil dere aldri måtte gå den veien pånytt. Livet er en læringsarena, men ikke uten sine gleder, som også kan være et resultat av tidligere erfaringer. Ta det som kommer uten å vakle, fordi dere visste da dere planla dette livet at dere hadde det som kreves og noen ganger kan det innebære tøffe utfordringer. Livet er ikke noen dans på roser før dere løfter dere opp og ut av dualiteten og i de høyere dimensjoner hvor dere er på vei til, vil dere finne et liv fullt av fryd og glede. Dere vil finne en følelse av Fred som langt overgår deres nåværende fatteevne og ingen ting som kan spolere deres glede og lykke. Dere vil møte andre som også har steget opp og glede dere over hverandres nærvær i et felleskap av sjeler i Kjærlighet og Lys.  

Når dere tenker på det som venter dere, blir alle opplevelsene deres små og ubetydelige, idet de kun er en måte å kaste av seg alt som ikke lengre tjener dere. Dere må være del i det, like mye som dere har vært med på å skape alt som eksisterer, og det er deres ansvar og omvandle det til Lys. Bekymre dere ikke om at oppgaven kan bli for stor for dere, for like sikkert som at dere er forpliktet, er det at dere også vil få hjelp. Som dere ganske sikkert vet nå, så er den Galaktiske Føderasjon en del av den hjelpen, men vi er her også for å hjelpe Moder Jord. Oppgaven med å rense og rengjøre Jorden er ufattelig stor og ikke noe dere kunne greie på egen hånd på den tiden som gjenstår. Så det er ingen grunn til å fortvile, for det som skjer omkring dere er resultatet av århundrer med negativitet som har brakt slike lave vibrasjoner til Jorden. Det kan alt bli ryddet og renset ganske så raskt, men før vi kan arbeide åpent sammen med dere, vil ikke arbeidet for alvor kunne komme i gang slik vi ønsker det.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg minner dere på at vi har en endelig tidsfrist når det gjelder å bekjentgjøre vårt nærvær på Jorden. Den dagen kommer nærmere dag for dag, så deres frustrasjoner vil ikke vare mye lenger før vi kan begynne å glede oss over vennskapelig felleskap i innsats for en felles sak.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge