Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 5, 2011

SaLuSa, January 5, 2011

Som dere holder også vi pusten og venter, vel vitende om at det gamle systemet knirker i sammenføyningene og kan ikke henge sammen særlig mye lenger. Vi kan se dominoeffekten som vil komme så snart den første brikken velter overende og det vil ikke være noen mangel på mennesker som trår fram for å støtte Lyset. Vi kan se det klart, at straks det begynner så vil det ikke mangle på folk til å støtte Lyset. Dere er over hele verden og deres vederheftighet i arbeidet for endring vil bli belønnet. Selvfølgelig kan ikke alt skje på én gang og noen av oppgavene, avhengig av arbeidets natur, vil ta måneder å fullføre. Det viktige her er at dere, folket selv, ser begynnelsen på reell handling og vet at det ikke kan forkludres. Vi for vår del er med i arbeidet fordi dere så ofte har bedt om hjelp og vi har blitt gitt den nødvendige autoritet til å gjøre det.  

Vi snakker ofte om rettferdighet og refererer da ikke til Menneskenes rettsystem, men til det som er i tråd med Universets Lover. Absolutt ingen slipper unna med en eneste handling som skader en annen og dere vil selv være deres strengeste dommere når det kommer til deres egne handlinger. Dere vil godta hva som måtte være nødvendig for å overvinne enhver svakhet dere har hatt og selv sette opp utfordringer på dette området i dette eller et senere liv. Hver gang vil du forvente deg suksess, men vil prøve på ny om det skulle bli nødvendig. Det er gjennom ditt Høyere Jeg at du utsetter deg selv for slike prøver og kjenner til nødvendigheten av å gjøre åndelige framskritt. På grunn av dualiteten og dine mange liv hvor du har erfart de mørke sider av livet møter du stadig så mange ulike utfordringer at du ofte kan stå overfor de samme problemene flere ganger i noen av dine liv.  

Dere skulle vite nå uten tvil at “like tiltrekker like” og når du undrer deg over hvorfor visse ting hender i livet ditt, så kan det som regel spores tilbake til dine egne ønsker. Det kan også være ”speileffekten” som gjør at du tiltrekker deg eksakt det du hater og forakter fordi det er de energiene du sender ut. Loven om Tiltrekning vurderer ikke eller filtrerer dine energier for å avgjøre om de er av Lys eller mørke. Det du fokuserer dine tanker og handlinger på er nøyaktig det som kommer tilbake til deg. Tenk deg for et øyeblikk at du støttet hengning for enkelte kriminelle handlinger, ville ikke det føre til, når du snur det rundt, at du tiltrakk deg brutalitet i ditt eget liv? Å ta livet av en annen sjel er, uansett omstendigheter, et brudd på de åndelige lover som klart stadfester ”Du skal ikke drepe”. Du kan selvfølgelig komme opp i situasjoner hvor det skjer i forsvar av det som er ditt eller et annet menneskes liv og da vil vi si at Nådens Lov kan komme til anvending i noen slike situasjoner.  

Dere kommer til Jorden for å erfare i henhold til deres åndelige behov. Målet er å utvikle seg og med Oppstigningen så nær, at dere nesten kan gripe den, følger det med en ekstra gevinst for den som lykkes. Hvordan ellers Kjære Sjeler, kunne dere vite om dere er klar for Oppstigningen, hvis ikke ved å se dere selv og deres ego i øynene? Spørsmålet er om dere er forberedt til å endre retningen i deres liv eller om dere er så forelsket i det materielle at dere ikke klarer å gi slipp. Å ha rikelig er ikke det samme, for det oppfyller løftet om likhet og deling på et rettferdig vis som dekker alle dine behov. Dette står i skarp kontrast til den ustoppelige begjæret etter å samle seg så mye materiell rikdom som mulig, ofte på andres bekostning. Spiritualiteten krever imidlertid ikke at du skal leve som et fattiglem og gi bort alt du eier.  

Imidlertid er det slik at ingen kan, under noen omstendighet, ta med seg sine rikdommer eller eiendeler inn i de høyere dimensjoner. For det første er det unødvendig, for alt det du har behov for vil være der for deg og for det andre fordi du selv kan skape hva enn du måtte ønske deg for din personlige glede og fornøyelse. For eksempel om du på Jorden hadde et maleri som du virkelig var glad i, vil du bare trenge å visualisere det for å gjenskape det. Det vil da være av mer lysende energi og mer besnærende og levende, akkurat som den opprinnelige kunstneren forsøkte å tolke og male det han så for sitt indre øye. Gled deg over det du har og innse at du har så mye mer å vinne ved å løfte deg opp i de høyere dimensjoner.  

De lavere energiene forsøker uavbrutt å angripe deg og din beskyttelse er dine egne energier av Lys. Behold roen og hold ditt fokus til enhver tid, så vil du være utenfor rekkevidde av de mørke kreftene. Der du møter dem ansikt til ansikt har du ingen ting å frykte så lenge du holder deg sentrert i ditt Lys. Forsett å spre din Kjærlighet både nært og fjernt og du gjør alt som kan kreves av deg. Når flere og flere av dere gjør det, skaper dere en tankeform av Lys som vokser seg utrolig kraftfull. Deres energi mates inn i Lysets kraftlinjer og disse bidrar til å holde balanse på Jorden. Dere en stabiliserende påvirkning som kan redusere forandringenes potensial til å skape store forstyrrelser.  

Vi i den Galaktiske Føderasjon er fortsatt rundt hele Jorden og ingen ting av det som hender unnslipper våre årvåkne sanser. Vi er spesielt oppmerksom på de forsøk som gjøres på å plassere militære våpen ute i rommet, hvilket har vært planlagt og forsøkt i lang tid. Vi har forpurret slike forsøk og vi har informert deres militære ledelse og regjeringsrepresentanter at det vil ikke tillates. Vi kan sågar nøytralisere ethvert kjernevåpen uansett hvor de befinner seg og det er fullstendig nytteløst å forsøke å narre oss. Dere er derfor fullkomment trygge og garantert å kunne være med gjennom de to siste år av denne syklusen uten alvorlige hendelser. Det er virkelig på tide at de mørke kreftene innser at deres planer er spolert og tillater dere å fokusere på deres Oppstigning.  

President Obama er omgitt av mørke krefter, men klarer likevel å få til noen framskritt og han vil fortsette å arbeide for å legge grunnlaget for sine gjenværende år i embetet. Hans mest vellykkede arbeid ligger fortsatt foran ham og han er fullt klar over at det er hans skjebne å lede sitt folk ut av mørket. Han er en sterkt åndelig sjel og vil med vår hjelp og beskyttelse samarbeide med oss for raskt å omgjøre deres opplevelse av hverdagens slit til glede og frigjøring fra de drakoniske lover som nå styrer livene deres.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser at for hver dag som går kommer vi nærmere å kunne komme sammen. Vår tilstedeværelse blir lagt merke til av stadig fler og vi skal holde oss til planen om å åpne opp bevisstheten hos så mange mennesker som mulig. Forsøkene på å skape frykt for oss kan ikke lenger skjule sannheten om at våre hensikter er fredelige. Vi ønsker at dere skal dele den glede og lykke som vi bringer med til dere.

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge