Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 4, 2012

SaLuSa, June 4, 2012

Veien frem mot Oppstigningen vil gå mye smidigere enn det dere kanskje hadde forestilt dere, for over tid har nødvendigheten av å gjennomføre store fysiske forandringer på Jorden blitt eliminert. Dere kan selv ta mye av æren for denne situasjonen, fordi dere kollektivt har løftet deres bevissthetsnivå. Ved å bringe inn så mye Lys til Jorden har dere gjort transmutasjonen av de lavere energiene mulig. Resultatet er at den nødvendige renselsen nå ikke må være den dyptgripende renselsen som man en gang trodde måtte til. Jorden endrer seg kontinuerlig og det er hundrevis av små jordskjelv som finner sted hver dag uten at det får noen tragiske resultater.

Så bruk ikke tiden til å grue dere og frykte den kommende perioden, Kjære Sjeler, men aksepter konsekvensene i trygg viten om alt er til deres beste. Det er bedre at dere ser på renselsen som at den feier Jorden ren for alle lyter og stygge flekker, slik at den igjen kan fremstå jomfruelig ren og vakker. Og så må dere huske på at også dere blir renset på samme vis, for å fjerne enhver vibrasjon som dere ikke kan ta med dere inn i de høyere vibrasjonene. Mye av dette skjer uten at dere er klar over det, men dere kan gjøre en innsats selv, ved å velge en livsstil som egner seg til å rense både kropp og sjel. Hva slags mat dere velger er av stor betydning med tanke på helsen deres. Forsøk å redusere mest mulig inntaket av industribehandlet mat og beveg dere mer og mer mot ferske, friske produkter. På den måten vil dere unngå mange av de kjemikaliene dere ellers ville fått i dere og som lagres som toxiner i kroppen. Så langt det er mulig, inkluder også rå mat i dietten deres, slik at dere får nytten av den energien de inneholder. Drikk rikelig med vann for å holde organene deres rene og unngå om mulig kullsyreholdige drikker.

I fremtiden vil kroppens vibrasjoner ha økt vesentlig, slik at dere ikke lenger vil føle dere tiltrukket av eller ha behov for de tyngre mattypene. Dere vil ha behov for vesentlig mindre, ettersom dere vil gi kroppene deres påfyll ved å ta inn mer av energien omkring dere. Det er bare i de lavere vibrasjoner at dere trenger kjøtt og dere vil merke at gradvis vil dere ha mindre og mindre glede av det. Det å nyte et måltid er ment å være til glede, og vi også gleder oss over gode måltider, ikke på langt nær i den grad som dere som dere for øyeblikket gjør. Men vi ville ikke drømme om å tilføre kroppen vår mange av de mattypene som dere bruker. Imidlertid må dere foreløpig vedlikeholde kroppene deres og få energi fra de tradisjonelle mattypene, men dere kan begynne å forandre dietten deres i retning av mer naturlige og rene matvarer.

Vi forsøker å få dere til å se på livet på en ny måte, men da en måte som gir dere stor tilfredshet og glede. Etter de kommende forandringene vil livets tempo være mye roligere og ingen av dere vil ikke leve under stressende omstendigheter. Sannheten er at dere vil ha rikelig med tid til å gjøre det dere er mest interessert i og vi har også ”Holodecks”* som dere kan glede dere over. Ja de eksisterer faktisk i virkeligheten og kan gi dere masse kunnskap samtidig, som de er til glede og underholdning. Vi har også mye moro og har absolutt sans for humor, men vil lar oss ikke underholde av ting som inneholder råskap eller ubehagelige ting. Vi er lykkelige og fulle av glede og fordi vi fullt ut verdsetter at vi Alle Er Ett, har vi ingen hemninger med å etablere vennskap og omgang med andre Vesener. Sjalusi og misunnelse er ikke følelser vi gir næring til, ettersom vi forstår at alt levende er forent i Enhet og eksister til gjensidig fordel og glede.

Vi ER ETT, mens dere har greide å skape skillelinjer og ulikhet mellom dere. Dere kan nok se ulike ut, avhengig av hvilken rase dere tilhører, men essensielt er dere alle like og sammen på veien mot Oppstigningen. Faktum er at fordi dere har hatt mange liv etter hverandre for å få de erfaringene dere behøver, så kan dere også forstå at dere har levd i mange ulike land. Tenk over det en stund - og kjenn om ikke det er enkelte land eller tidsepoker dere er spesielt tiltrukket av. Ville ikke det fortelle dere at dere i det underbevisste fortsatt har minner fra disse opplevelsene? Det ville helt klart være mye mindre spenning mellom menneskerasene dersom dere aksepterte andre på samme måte som dere selv.

Når vi ser på dere, vet vi at vi ikke ser deres sanne Jeg, men bare den kroppen som dere har valgt for denne inkarnasjonen. Vi aksepterer også i like stor grad at noen mangler Lys, til og med kjærlighet, fordi de lavere vibrasjonene har dratt dere ned. Det vil imidlertid endre seg, og det gjør det også i dette øyeblikk, og det har aldri vært en slik mulighet som dere nå har til å løfte vibrasjonene deres opp. Mer og mer Lys blir innstrålt til Jorden og dere kan trekke det til dere selv ved å øke vibrasjonene deres. Deres sanne potensial er helt uten grenser og dere ville gjøre klokt i å strebe etter å være det høyeste uttrykk av dere selv. Det naturlige for dere er å være fredfulle, kjærlighetsfulle Vesener og dere er på vei tilbake til det nivået. Forsøk å være rolige i alle situasjoner og gi utrykk for deres kjærlighet for deres medmennesker i alt dere gjør og sier. Det er den eneste veien fremover og på den måten vil dere bli en uslåelig kraft for det gode.

For øyeblikket holder vi i den Galaktiske Føderasjon på med å gjøre oss klare for det siste og avgjørende fremstøt mot de gjenværende mørke makthavere. Fordi de står i veien for oss og for dere, vil de bli fjernet på en eller annen måte, slik at våre allierte vikelig kan komme i gang med alle de forandringene som er planlagt. Det vil bli en total forandring i måten dere lever på og alt sammen vil være med på å gjøre livet bedre for dere og forberede dere til den Nye Tidsalder. Det er ingen grunn til å holde fast ved noe av det gamle eller å være bekymret for at dere mister noe, for som vi har understreket så ofte, dere kan bare vinne på alle de forandringene som er i ferd med å manifestere. Dere er i ferd med å ta et kjempesteg fremover og inn i fremtiden som er deres overgang til de høyere riker. Det er ingen annen måte dere kunne komme inn i dem, annet en ved at deres vibrasjoner er kompatible med dem. Der er av denne grunn at noen sjeler ikke vil være i stand til å stige opp, ettersom de ikke er klare ennå, og vil fortsette i sin nåværende vibrasjon. Det ville i sannhet ikke vært tjenlig for dem å stige opp i en høyere dimensjon fordi det ville være svært ukomfortabelt for dem.

Til tross for hva dere kanskje føler, så er alt vel og går fremover som det skal og det vil sikre at dere til slutt er klare til å stige opp når den anledningen byr seg. Det er fortsatt viktig at dere gjør en innsats for å dekke deres egne, individuelle behov og arbeider mot å oppnå et nivå av selvkontroll og bevissthet som gjør det mulig for dere å fortsette utviklingen. Som vi så ofte har påpekt, så er det deres ektefølte ønske og vilje til å lykkes som vil bære dere fremover slik at dere fullfører reisen med full suksess.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker dere glede og lykke i deres forberedelser til den største begivenhet i alle deres liv.Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge