Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 4, 2011

SaLuSa, April 4, 2011

Tro oss når vi sier at alt skrider frem veldig bra og det arbeidet vi har lagt ned begynner å gi resultater. Uansett hva som hender vil dere være klare til Oppstigningen og ingen ting kan forhindre at syklusen i dualiteten avsluttes. Det er ikke nødvendig for dere å gå gjennom noen skjærsild for å stige opp og det er klart at den ene sjels opplevelser vil kunne være svært forskjellig fra en annens. De fleste av dere vil gå med letthet inn i den Nye Tidsalder og vi for vår del vil gjøre alt vi kan for at overgangen skal gå raskt for dere. Dere ser at endringer skjer raskt i Midt-Østen og mens det står på, går også vesten gjennom en tid med prøvelser. De vil også måtte forandre seg og mye vil skje gjennom politisk reform. I hjertet vet dere at enhver kommende reform må være basert på det som til alles beste og det betyr en samfunnsstruktur som er bygd på Lys og Kjærlighet. Intet mindre enn det vil gjøre folket tilfreds og legge grunn for en smidig vei frem mot Oppstigningen.

De mørke kreften er nå omsider i ferd med å kapitulere, for de innser at de trenger en vei ut av den håpløse situasjonen de selv har satt seg i. Det får de tilbud om gjennom våre allierte og når de ikke lenger er i posisjon til å forstyrre fremskrittet, kan vi virkelig arbeide mer åpent sammen med dere. Å la dem stå til ansvar for det de har gjort mot Menneskeheten er ikke egentlig vårt ansvar, for det ikke mulig å komme seg unna å til slutt måtte stå til ansvar overfor det høyere åndelige hierarki, som har oppsynet med deres utvikling. Med andre ord, så må de akkurat som dere, få kjenne effekten av sine handlinger og fullt ut forstå hva de har ført til. Vi kan fortelle dere at når dere først er kommet tilbake til de høyere dimensjoner og kjenner sannheten om livet og dets mening, så vil dere være mer enn ivrige til å gjøre bot for deres handlinger. Vi må understreke nok en gang, at det finnes ingen straff slik dere er vant til å tenke på det, heller ingen dom og det endelige resultatet helt og holdent i den enkelte sjels hender. Det karma som oppstår gjennom et liv har to funksjoner; først og fremst holder det dere på veien tilbake mot Lyset og samtidig sørger det for at dere lærer av deres feil.

Den siste strekningen frem mot Oppstigningen vil gi dere rikelig med muligheter til å nøste opp løse tråder i deres liv og forandre deres tankesett slik at det kommer på linje med de nye vibrasjonene. Det gamle vil i det store og hele forsvinne og frem vil det vokse strålende vakre Vesener som er klare til å stige opp. Dere har arbeidet hardt og reisen har vært lang for å komme dit dere er i dag og Oppstigningen vil være en svært oppløftende erfaring uansett hva dere går gjennom for å komme dit. Energiene omkring dere stiger hele tiden og fører dere stadig mer inn i de høyere vibrasjoner. Det bringer med seg ro og en sterk følelse av forventning, etterhvert som dere blir mer følsomme for dem og kan stå rakrygget og bære deres Lys høyt. Når dere gjør det, er dere på vei mot Oppstigningen, ettersom dere har løftet dere opp fra de lave vibrasjonene. Dere vil i sannhet føle at de er grove og ikke lenger tjener noen hensikt i deres liv. Målet deres er å spre fred og glede og det vil dere lykkes med.

Uten at dere nødvendigvis henvender dere direkte til andre sjeler, vil dere like fullt virke oppløftende på alle omkring dere og deres positive innstilling vil smitte over på andre. Fler og fler får høre om Oppstigningen, og dere kan være av dem som med vennlighet forsiktighet lar andre få vite om det gode den innebærer og samtidig viser til at det er et absolutt fritt valg. Vi vil imidlertid også bruke enhver anledning til å la dere få vite sannheten når vi endelig kan vandre blant dere. Til slutt vil det ikke finns en eneste sjel som ikke har fått sjansen til å lære alt om Oppstigningen og dermed kan gjøre et velinformert valg. Selvfølgelig finnes de som aksepterer endetiden, men tror på en helt annen avslutning på den - og siden dere skaper deres egen virkelighet, så vil de gjøre helt andre erfaringer på den veien de selv velger.

I mellomtiden oppfordrer vi dere til å holde fokus på deres personlige mål og ikke miste motet på grunn av hendelser utenfor dere selv. Det er en del ting som simpelthen må få gå sin gang og fysiske endringer er nødvendige for å hjelpe Moder Jord frem mot hennes Oppstigning. Dere reiser sammen slik dere har gjort i årtusener og også vil gjøre i fremtiden. Jo mere dere greier å spre Lys på Jorden, jo mer vil dere være til hjelp med å gjøre den Nye Jorden til virkelighet. Det dere har skapt i fortiden vil ikke kunne være med videre fremover og derfor vil det bli mye å gjøre med å transmutere dem. Ingen ting blir totalt ødelagt, men vil ganske enkelt skifte form, slik at det kan brukes på nytt. Materie skapes og omskapes, om og om igjen og ingen til går til spille. Som selvstendige skapere vil dere ta mye større ansvar for det dere skaper, men på samme tid vil bevisstheten deres bli så mye større og dere vil utvise sunt vett og visdom i deres arbeid.

Dere står nå ved veiskillet og det er opp til dere å beslutte hvilken vei dere vil gå. Uansett så er ikke det noe problem på lang sikt, ettersom Universets sykliske natur vil sørge for at nye muligheter til å velge på nytt vil komme deres vei. Imidlertid er syklusene lange, målt i deres lineære tid, og om dere bare forsto det, så ville dere være mer motiverte for å legge dere i selen for å stige opp ved denne anledningen. Vi vet at noen sjeler forsatt sitter så fast i mørket at de finner det svært vanskelig å forstå hva Oppstigningen innebærer. I mange tilfeller føler de seg som offer for omstendighetene, fordi de ikke forstår at det er de selv som skaper sine erfaringer. Tiden vil komme når sannheten blir lagt frem for dem og da vil de søke å finne en måte å forandre dem til det bedre.

Ha tillit til at deres fremskritt blir holdt nøye øye med, og ved det første tegn til et ønske om å finne veien til Lyset, så vil det bli gitt hjelp til å gå i riktig retning. Det er ingen som liker å se dere gå inn i en blindgate gang etter gang og således må gjøre alt på nytt igjen. Heldigvis er det slik at de aller fleste sjeler utvikler seg gjennom tiden, ved hjelp av sine erfaringer i en serie med liv og de får veiledning underveis. I de utfordrende tider dere går gjennom nå, kan utviklingen skje ganske så raskt på grunn av den stadige kampen mellom mørket og Lyset. Det kommer hele tiden nye muligheter til å vinne over de lave vibrasjonene og ingen sjel er dømt til å forbli i dem. Det er helt motsatt, ettersom Lysets Brorskap arbeider for å hjelpe dem som er i de lavere vibrasjoner og med å finne dem som begynner å åpne seg for de høyere sannheter.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og nå som dere går inn i den aller viktigste tiden for deres sivilisasjon, gjør vi vårt beste for å gjøre dere oppmerksom på oss. Vi ønsker at dere skal anerkjenne det slektskap vi har til dere, et forhold som har eksistert i tusenevis av år. Vi Er Alle Ett og er med rette i ferd med å komme sammen igjen og feire vår gjenforening. Vi skal gå sammen med dere på veien inn i de høyere riker som er deres sanne hjem og vi gleder oss til at dere skal bli oppstegne Vesener.

 

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge