Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 2. januar, 2015

SaLuSa, 2. januar, 2015

Vi hører mange av dere spørre hvorfor tiden synes å gå så mye fortere. Det er simpelthen fordi vibrasjonshastigheten stadig øker, samtidig som vibrasjonene er i ferd med å løfte dere ut av de lavere vibrasjonene. Dette vil fortsette helt til dere er fullstendig løftet opp i 4de dimensjon, hvor dere ikke lenger vil kunne "angripes" av de lavere vibrasjonene. Den kommende Lys-Byen, som også er en del av den nye dimensjonen, er kun én av mange manifestasjoner som står på rekke og rad for å komme til syne i løpet av dette året. At den allerede synes å ha blitt forsinket burde ikke bekymre dere, ettersom den vil dukke opp ganske snart. Vi vet at mennesker er utålmodige, men dere er så nær å få se Lys-Byen at vi ber dere ha tålmodighet.

Det er så mye som foregår og så snart forandringene begynner å komme, vil dere bli forbløffet over hvor raskt de vil får virkning. Vi har informert dere med hensyn til hva som foregår og hvert steg vil ta dere nærmere den dagen da dere vil være kvitt dem som motarbeider Lyset og stikker kjepper i hjulene for prosessen. Ethvert forsøk på å forsinke den vil ikke ha noen effekt og det begynner å gå opp for de mørke Sjelene hvilke vanskeligheter de står overfor. Det kan fortsatt være enkeltindivider som gjør seg selv til en plageånd, men de vil bli feiet av banen. Kjære Lysarbeidere, dette vil bli et år som vil bli husket, og deres rolle er å hjelpe andre som ikke er så godt informert, med å forstå sannheten om hva som foregår.

Fra nå av vil livet deres gradvis bli lettere og dere vil få plenty av muligheter til å arbeide åpent for Lyset. Det vil bli mye å gjøre ettersom enormt mange av Menneskeheten vil være svært forvirret og sågar redde. Deres nærvær og forsikringer om hva det er som skjer, vil være av stor betydning med hensyn til å dempe deres bekymringer. Naturligvis vil vi med tiden få plass i TV-sendingene slik at vi kan snakke direkte til folk, hvilket burde gjøre at de legger vekk sine bekymringer. Det vil alltid finnes dem som ikke vil forstå Lysets komme og overhodet ikke er interessert i det. Deres rolle er ikke å kaste bort tid på dem som åpenbart motsetter seg Lyset, men å hjelpe dem som simpelthen er forvirret. Det vil være et enormt skritt for dem å ta, særlig dersom de er dedikerte tilhengere av en eller annen religiøs organisasjon.

Mange Lysarbeidere vil bli møtt med en kald skulder i sin egen familie, men tillat at de finner sin egen vei. Hva det enn måtte være som er planlagt for deres utvikling, så vil det åpenbart være det rette for dem. Imidlertid vil det være mange som våkner av søvnen og vil være takknemlig for all veiledning som kan hjelpe dem gjennom begynnelsen av den Nye Tidsalderen. Ha alltid i tankene at hvert eneste menneske er nøyaktig der de er ment å være, og det er fra dette ståstedet de vil erfare det de har behov for. Det samme gjelder Lysarbeidere, så bekymre dere ikke om det ikke skjer noe særlig for øyeblikket. Deres tid vil komme.

Vi ville si det slik at så snart det begynner å gå opp for folk hva den Nye Tidsalderen egentlig er, så vil tiden være inne for Lysarbeidere å bli aktive. Dersom ingen ting skjer som gjør at dere føler dere kaller dere til innsats, så ta det helt med ro og vær tålmodige, for alt vil ikke skje på en gang. Bruk intuisjonen for å avgjøre når tiden er inne for å begynne å arbeide for Lyset, så kan dere ikke gå mye feil. Den Åndelige Kirken burde finne sin rette plass nå ettersom den nøye følger en sann Åndelig Vei. La det imidlertid være sagt at dere kan være en sannhetssøker og følge sannhetens vei uten å være medlem av noen religion. Men når det er sagt, så vil mange som akkurat har begynt på sin åndelige reise kunne ha god nytte av å besøke en Åndelig Kirke.

Jorda selv gjennomgår forandringer og vil til slutt se seg løftet opp i de høyere dimensjoner. Dette ligger imidlertid en god stund inn i fremtiden og når den tiden kommer, vil også dere ha blitt godt forberedt til livet i de høyere vibrasjonene. Dette vil simpelthen være en smakebit på det som skal komme, så dere vil skjønne at dere har uendelig mye å se frem til. Så hold blikket rettet mot målet deres og vit at det er ingen ting som kan forhindre dere fra i å nyte fremtiden. Den Mørke Tidsalderen er så gått som over og de mørkes lakeier er i full forvirring, ute av stand til å organisere seg.

Nå begynner mange mennesker å akseptere Ekstraterrestrielle, i hovedsak fordi det ikke har skjedd noen negative hendelser som kan attribueres til deres handlinger. Der hvor det har skjedd en konfrontasjon vil dere temmelig sikkert finne ut at det var forårsaket av de Grå og styrker som tilhører deres egne Mørke Styrker. De har også vært involvert i angrep gjort under falsk flagg, men om dere ser nøye på fakta, så skulle dere være i stand til å finne ut hva som er sant. Vårt oppdrag er å bringe fred til en planet som virkelig er i problemer og som har kommet temmelig nær å bli ødelagt takket være de mørke Sjelenes handlinger. Vi har slått fast for dere mange ganger at vi ikke bare vil stå passive og la dette skje. Vår oppgave er å ha overoppsyn med sluttføringen av deres erfaringer i tredje dimensjon, slik at dere kan løfte dere opp i den neste dimensjonen.

Stå støtt i det dere tror på og vit at ingen ting kan ta det fra dere. Det som vil skje etter hvert som bevisstheten deres øker, er at dere vil få mindre og mindre å gjøre med ting av de lavere vibrasjoner. Dere er i ferd med å nå et nivå hvor dere vil komme utenfor rekkevidde for de mørke Sjelene. Bekymre dere imidlertid ikke om at de fortsatt er her. De er nå begrenset til de ugagnsstrekene de fortsatt kan greie å stelle i stand, og noen av dere har fortsatt karma å rydde opp i, men dere burde fortsatt konsentrere dere om Lyset. De fleste av dere har kvittet dere med gjenstående karma, så prøv å være forsiktige så dere ikke skaper nytt karma.

Tro ikke på skremselspropagandaen og ryktene om hva Obamas intensjoner er, for de mørke springer omkring som skremte høns og ser etter enhver mulighet til å skape kaos. Frykten er deres våpen og de vil gjøre alt de overhodet kan for å få dere inn i en tilstand av frykt. Igjen er dette et område hvor intuisjonen deres er av uvurderlig verdi, og hvis dere lytter til den vil dere "føle" energien og vite hvilken type det er.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker alle lesere et fantastisk Nytt År. Det er gitt mange lovnader og som resultat av dette vil dere ikke lenger ha noen som helst tvil om at den Nye Tidsalderen er over dere. Verden ser ut som om alt står på hodet på grunn av kaoset som fortsetter, men dette er de siste rester av karma som er i ferd med å spille seg ut. Feire det Nye Året i glede og la lyset deres skinne inn i alle mørke kroker. Den Galaktiske Føderasjonen er med dere hele veien.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge